Osaajapula tarvitsee moninaisia ratkaisuja

 

Suomessa monilla aloilla kärsitään huomattavasta osaajapulasta, joka myös jakautuu alueittain paikoin epätasaisesti. Tämän ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan paitsi koulutuspoliittisia, niin myös monia muita ketteriä ratkaisuja, ja määrätietoisempi hallituspolitiikka olisi voinut pureutua tähän jo vuosien varrella aiemmin. Osaajien saatavuuskysymys on myös kriittinen investointikriteeri. Osaajapula monella alalla vaikuttaakin kielteisesti talouskasvuumme ja suomalaisten yritysten kilpailukykyyn.

Yhä pienevien ikäluokkien maassa ulkomaisten koulutettujen osaajien tänne saamisen ja integroimisen on oltava ehdottoman tärkeä tavoite myös tulevalla hallituskaudella. Työperäistä maahanmuuttoa tulee kaiken kaikkiaan edistää, mikä myös tarkoittaa, ettemme sulkeudu omaan pieneen kuplaamme vaan olemme avoimia maailmaan. Jälkiteollisen yhteiskunnan prekarisoituneilla työmarkkinoilla suomalaisten uudelleen kouluttautumisen tarve on yhä kasvava ilmiö, ja elinikäistä oppijuutta tuleekin tukea. Kaikki koulutus luo uutta tietoa, kaikilla koulutustasoilla. Siksi esimerkiksi korkeakoulujen yhteishaun ensikertalaiskiintiöstä tulee luopua, koska se osaltaan vääristää opiskelijavalintoja.

Sekä korkeakoulutukseen, että ammatilliseen koulutukseen tulee jatkossakin panostaa ja myöntää lisää aloituspaikkoja, eikä lisärahoitus saisi enää tulla jäljessä itse opetuksen resurssien suhteen. Etenkin tekniikan alan osaajista on Suomessa pulaa. Samaan aikaan on pidettävä huolta, että eri alojen osaajien kouluttaminen jatkuu ja laajenee mahdollisimman moneen kolkkaan maassamme. Tasapuoliset opiskelumahdollisuudet eri maakunnissa takaavat osaltaan sen, että jonkin alan osaaja- tai paremminkin työvoimapulaan löytyy ammattilaisia läheltä, tai ainakin heitä voidaan saada koulutettua siellä. Tiettyjen alojen koulutus toden totta voi houkutella muuten taantuvallekin alueelle työllistäviä yrityksiä.

Osaamistarpeiden muutoksiin tulee ylipäätänsä reagoida riittävän joustavalla ja kohdennetulla politiikalla. Korkeakoulutuksen kautta nousevien osaajien tie lähtee kuitenkin jo alemmilta asteilta, joten suomalaisten koululaisten matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen tulee saada takaisin aiemmalle maailman huipputasolle. Korjaustyö on aloitettava jo peruskoulusta. Sivistys, kaikkinainen laaja-alainen osaaminen ja ymmärrys on elämänmittainen opintopolku, jonka on pysyttävä innostavana ja palkitsevana. Suomalaisten oppimaan oppimista edistävät toimet, kattavat ja samalla osaajatarpeisiin vastaavat koulutusmahdollisuudet koko maassa sekä kansainvälisten osaajien houkuttelu maahan ovat siis ratkaisun ytimessä.

 

Lassi Oikkonen

Kirjoittaja on Keskustaopiskelijoiden liittohallituksen varapuheenjohtaja

 

Lue keskustaopiskelijoiden vaaliohjelma täältä!

Share the Post:

Related Posts