Oulun Keskustaopiskelijat: ”Nyt ei ole oikea aika säästää sivistyksestä ja maamme viennin kulmakivistä”

Oulun Keskustaopiskelijat vastustavat jyrkästi Oulun yliopiston kaavailemia muutosneuvotteluita teknilliseen tiedekuntaan ja jatkuvan oppimisen toimintaan. Nyt ei ole oikea aika säästää sivistyksestä ja maamme viennin kulmakivistä. Oulun Keskustaopiskelijat haluavat muistuttaa Oulun yliopiston hallitusta, että tämän kaltaisilla säästötoimilla ei ole pitkän tähtäimen positiivisia vaikutuksia, vaan ongelmien kuoppa todennäköisesti vain suurenisi.

Oulun Keskustaopiskelijat toivovat, että Suomeen saatava hallitus uudistaisi ja turvaisi korkeakoulujen rahoitusta. Korkeakoulujen on voitava keskittyä laadukkaaseen opetukseen ja uuden tiedon luomiseen Suomen menestymisen hidastamisen sijasta. Tällä yhteiskunnalla ei ole varaa leikata koulutuksesta, sillä se jarruttaa talouskasvua ja ihmisten hyvinvointia entisestään.

Oulun yliopiston hallitus on päättänyt aloittaa 17.4 kokouksessaan muutosneuvottelut yliopiston teknillisessä tiedekunnassa sekä jatkuvan oppimisen toimissa taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Pahimmillaan irtisanoutumiset kohdistuvat teknillisessä tiedekunnassa 13 henkilöön, ja tavoitteena on saada 700 000 euron säästöjä per vuosi. Jatkuvan oppimisen muutosneuvotteluissa tavoitteena on 500 000 €:n tulosparannus vuoteen 2024 loppuun mennessä, mikä johtaa jopa 20 henkilön irtisanomiseen.

Oulun keskustaopiskelijat ry, 19.4.2023

Jaa tämä artikkeli