Tee opiskeluvuosista elämäsi parasta aikaa, valitse Keskustaopiskelijat edustajistovaaleissa!

Edustajistovaalit tulevat, ja Keskustaopiskelijat ovat valmiina! Syksyn 2023 edustajistovaaliohjelman kärkinä ovat korkeakoulutuksen yhdenvertaisuus, opiskelijoiden hyvinvointi ja ennen kaikkea se, että jokainen voi muistella opiskeluaikaa ilolla koko loppuelämän.

Keskustaopiskelijat on sivistysliike jolle on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen voi opiskella taustastaan riippumatta niin pitkälle kuin oma kiinnostus riittää. Tähän tavoitteeseen myös edustajistovaaliohjelma vuonna 2023 pyrkii vastaamaan. Edustajistovaaliohjelman teemoina ovat opiskelijan riittävä toimeentulo, opiskelijoiden hyvinvointi, opiskelija- ja ylioppilaskuntien yhdenvertainen asema sekä alueellinen saavutettavuus.

”Opiskelija- ja ylioppilaskuntien edustajistoissa käydään laajoja keskusteluja opiskelijoiden tilanteesta sekä korkeakoulun sisällä että valtakunnallisesti. Ainejärjestöjen ja muiden sitoutumattomien tahojen listat ovat nostaneet kannatustaan useissa edustajistoissa, vaikka näitä äänestämällä saadaan usein vain tietyn opiskelijaryhmän asian edistämistä, eikä välttämättä tiedetä minkälaista politiikkaa aiotaan ajaa. Poliittisten listojen nostaminen edustajistoihin laajemmin tuo keskustelun aidosti kaikkien korkeakoulun opiskelijaryhmien asioihin, niin kuin todellisuudessa kuuluu”, huomauttaa Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Olivia Löytänen.

Keskustaopiskelijoiden mielestä ylioppilas- ja opiskelijakuntien toiminta tulee rahoittaa valtion rahoista, ei opiskelijan. On tärkeää, että niille annetaan tosiasiallinen mahdollisuus keskittyä opiskelijoiden edunvalvontaan varainkeruun sijaista. Keskustaopiskelijat kantaa lisäksi huolta ylioppilas- ja opiskelijakuntien epäsymmetrisestä tilanteesta.

”Ylioppilas- ja opiskelijakuntien rahoituksen siirto valtion budjettiin ei ole valtiontalouden kokonaiskuvan kannalta merkittävä, mutta opiskelijoiden edunvalvonnan näkökulmasta asia on elintärkeä. On epäreilua, että opiskelija- ja ylioppilaskunnat on asetettu tässä asiassa vastakkain. Opiskelijakunnat kärsivät tilanteesta perustoimintansa kannalta, ja ylioppilaskuntien jäsenet ovat velvoitettuja vaihtelevan suuruisiin maksuihin saadakseen edes opiskella. Tämä tilanne ei ole kenellekään reilu”, mainitsee Keskustaopiskelijoiden 1. varapuheenjohtaja Lauri Salo.

Edustajistovaalit käydään loka-marraskuun aikana kaikissa ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnissa, ja useiden yliopistojen ylioppilaskunnissa. Tee opiskeluvuosista elämäsi parasta aikaa, valitse Keskustaopiskelijat edustajistovaaleissa!

Keskustaopiskelijoiden edustajistovaaliohjelma luettavissa täältä.

Lisätietoja:

Olivia Löytänen

olivia.loytanen@kol.fi

Jaa tämä artikkeli