Keskustaopiskelijoiden liittokokous: Keskustaopiskelijat kannattaa Ahvenanmaan remilitarisointia

Keskustaopiskelijat ry lausuu ehdottomana vakaumuksenaan, että Suomen ja koko Pohjolan turvallisuudelle ensiarvoisen tärkeä Ahvenanmaa on linnoitettava ja että nykyinen Ahvenanmaan vallitseva epävarmuutta aiheuttava olotila on saatava korvatuksi uusilla, tarkoituksenmukaisilla järjestetyillä.

Samalla Keskustaopiskelijat toteaa, että nykyinen maailmanpoliittinen tilanne on omiaan vaatimaan näiden toimenpiteiden mahdollisimman pikaista toteuttamista. Keskustaopiskelijat haluaa esittää sen toivomuksen, että maamme opiskelijanuoriso omalta osaltaan toimii näiden päämäärien hyväksi puolue- ja kielirajat unohtaen, yksimielisenä ja yhteisymmärryksessä Ahvenanmaan maakuntahallituksen ja maan halllituksen kautta.

Jaa tämä artikkeli