Keskustaopiskelijoiden johto on tyrmistynyt kansanedustajien SETAan kohdistuvasta hyökkäyksestä – “Keskustan on yksiselitteisesti irtisanouduttava tästä kirjallisesta kysymyksestä puolueena.”

Seitsemän keskustan, perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien kansanedustajaa on tehnyt opetusministerille kirjallisen kysymyksen ”sukupuolineutraalin ideologian poistamisesta kouluista”.

Kouluvierailut ovat saaneet alkunsa lasten ja oppilaiden omasta toiveesta. Kouluvierailut ovat vuorovaikutuksellisia oppitunteja, joissa oppilaat saavat perustiedot sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta ja seksuaalisesta suuntautumisesta omalle ikäryhmälle sopivalla tavalla. 

“Tämän kaltaisten ummehtuneiden ja synkältä keskiajalta peräisin olevien kannanottojen takia monet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat eivät uskalla ilmaista itseään kouluissa!” Sivaltaa Soukkio

Oppilaita herätellään kriittiseen ajatteluun muun muassa toiminnallisten harjoitustehtävien avulla. Oppilailla on tunnin aikana mahdollisuus kysyä lisää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä.

“Ei Setan järjestämien oppituntien tarkoitus ole käännyttää oppilaista homoja vaan tuoda ajankohtaista seksuaalikasvatusta ja laajempaa tietoa kouluihin.” Ripittää Ruokola

Keskustan periaateohjelmassa kohdassa 62 todetaan näin: “Sukupuolten välinen tasa-arvo on yhteiskuntamme syvä  arvo. Haluamme vahvistaa sitä  todeksi sanoin ja teoin joka päivä. Sukupuolia lokeroivat asenteet on murrettava.” Keskustan on yksiselitteisesti irtisanouduttava tästä kirjallisesta kysymyksestä puolueena.

Tiedon pimittäminen oppilailta ei poista tosiasiaa, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä on olemassa.” Toteaa Turunen

Perusopetuslain 29 §:n mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön on myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvilla lapsilla ja nuorilla. Tämä seikka on näiltä kansanedustajilta unohtunut täysin Keskustaopiskelijoiden johto muistuttaa

Lisätietoja:

Joonas Soukkio, Puheenjohtaja

Puh: 050 389 7260

Sähköposti: joonas.soukkio@kol.fi

Siiri Ruokola, varapuheenjohtaja

Sähköposti: siiri.ruokola@kol.fi

Susanna Turunen, varapuheenjohtaja

Sähköposti: susanna.turunen@kol.fi

Jaa tämä artikkeli