Keskustaopiskelijat: Kuinka paljon hallitus voi vielä nuorilta sukupolvilta viedä? – Nyt saa riittää!

Hallituksen kehysriihi käydään ensi viikolla ja tavoitteena on kolmen miljardin säästötavoitteet julkiseen talouteen. Pöydällä ovat niin verotus, alueiden ja kuntien rahoitus, kuin valtionavustukset. Päätöksiä tehdessä on huomioitava jo tehdyt leikkaukset sekä toimet, jotta tulevat päätökset eivät lisää sukupolvien välistä eriarvoisuutta ja köyhyyttä opiskelijoiden sekä nuorten keskuudessa. Nuorisotyön merkitys nuorten hyvinvoinnille sekä mielenterveydelle on kiistaton ja toimet jotka leikkaavat nuorisotyötä niin kolmannelta sektorilta kuin kunnista ovat tulevaisuuden kannalta kestämättömiä.

Keskustaopiskelijat eivät hyväksy valtionavustuksen leikkauksia nuorisotyötä tekevien yhdistysten valtionosuuksiin. “Hallitus on kuluvan kauden aikana ottanut nuorten ja opiskelijoiden toimeentulon silmätikukseen ja kurittanut tarpeettoman paljon nuoria erinäisin tavoin. On aika löytää valtion taloudet säästöt muista ryhmistä ja tehdä sukupolvien välisesti tasa-arvoisempaa säästöpolitiikkaa.” vaatii Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtaja Susanna Turunen.

Nuoret velkaantuvat aiempaa enemmän opintolainojen valtiontakausten korottamisen myötä, aiemmin ilmaisena opiskelijoille myyty laina on muuttunut korkojen nousun myötä yllättäen kalliiksi ja ilman opintolainan korkokaton määrittämistä, lainojen korot voivat nousta  vapaasti myös tulevaisuudessa. Perheellisille opiskelijoille asumistuen leikkaukset ajavat perheitä yhä enemmän köyhyysrajan alapuolelle, jonka vaikutukset eivät vaikuta vain opiskelevan vanhemman elämään vaan myös välillisesti vaikuttavat lapsiin ja nuoriin mm. harrastuksista tehtävien säästöjen kautta.

Opiskelijat eivät kaipaa lisää stressiä opiskelu arkeen hallituksen säästöistä tulevien rahavaikeuksien myötä.

Lisätietoa:

Susanna Turunen
varapuheenjohtaja
Keskustaopiskelijat ry
susanna.turunen@kol.fi

Jaa tämä artikkeli