Joensuun Keskustaopiskelijat menestyi ISYYn ja POKAn edustajistovaaleissa

Marraskuussa pidetyissä edustajistovaaleissa Joensuun Keskustaopiskelijoiden tukemat ehdokaslistat Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa ja Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKAssa menestyivät edellisvaaleja paremmin ja vahvistivat vaikutusvaltaansa joensuulaisessa opiskelijapolitiikassa. ISYYn vaaleissa Keskeisten 19 ehdokasta keräsivät 362 ääntä ja saavuttivat 4 paikkaa, mikä oli paremmin kuin vuonna 2021. – Kyllähän tässä voi olla tyytyväinen tulokseen, äänimäärä kasvoi yli sadalla ja yksi paikka tuli … Lue lisää

KANNANOTTO: JOENSUUN KESKUSTAOPISKELIJAT JULISTAA: HYVÄKSYIMME LIITON MALLISÄÄNNÖT

Joensuun Keskustaopiskelijoiden kevätkokous on 21.4. päättänyt, että se hyväksyy Keskustaopiskelijat ry:n mallisäännöt. Mallisäännöissä on muun muassa päätetty, että yhdistys siirtyy yhden kokouksen malliin, jossa kevätkokouksen asiat käsitellään vuosikokouksessa syksyllä. Joensuun Keskustaopiskelijat näkee uudistuksen kehittävän osastojen toimintaa. Keskustaopiskelijoiden aktiivisia jäseniä on vain rajallinen määrä, jolloin jäsenistön kiireiden vuoksi kevätkokous on monesti päästy järjestämään vasta syksyllä. Yhden … Lue lisää

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset: ISYYn järjestöpäiväsekoilu on amatöörien puuhastelua

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset on tyrmistynyt Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan päätöksestä kieltää JOKEn ja muiden poliittisten järjestöjen osallistuminen ISYYn järjestöpäiville alle viikkoa ennen tapahtumaa. ISYY on perustellut päätöstä eduskuntavaalien läheisyydellä. – Varsinaista amatöörien puuhastelua. Eduskuntavaalien ajankohta on kuitenkin vaalilaissa säädetty, ei se ole voinut tulla yllätyksenä ISYYlle. Tuskin olisi ollut mikään mahdottomuus pitää järjestöpäivät esimerkiksi viikkoa myöhemmin, … Lue lisää

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset: Muutokset kv-opiskelijoiden oleskelulupiin ovat edistysaskel koko yhteiskunnalle

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset näkee paljon mahdollisuuksia valtioneuvoston esittämissä muutoksissa kansainvälisten opiskelijoiden oleskelulupiin, jotka ovat edenneet eduskunnan valiokuntakäsittelyyn. Muutoksella kansainväliset opiskelijat saisivat nyt oleskeluluvan suoraan koko opiskeluajaksi sekä kaksivuotisen oleskeluluvan valmistumisen jälkeen. Lisäksi opiskelijoilta vaadittaisiin selvitys toimeentulosta vain yhden vuoden ajalta sekä nostettaisiin viikoittain sallitun työnteon määrä 25 tunnista 30 tuntiin. – Turhan byrokratian vähentäminen luopumalla … Lue lisää

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset: Uusilla koulutusvastuilla luodaan toivoa nuorille ja vastataan osaajapulaan

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset iloitsee uusista koulutusvastuista Itä-Suomen yliopistossa ja Karelia-ammattikorkeakoulussa: Itä-Suomen yliopistolle myönnetään oikeus kouluttaa teknillis-luonnontieteellisen alan diplomi-insinöörejä ja Karelia-ammattikorkeakoululle puolestaan tieto- ja viestintätekniikan insinöörejä sekä toimintaterapeutteja. Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen ilmoitti 10.1.2022 koulutusvastuiden laajentumisesta eri ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa ympäri Suomea. Koulutusvastuut määrittävät, minkälaisia tutkintoja korkeakouluissa voi opiskella. – Uudet koulutusvastuut vastaavat koko Itä-Suomen … Lue lisää

JOKEn blogi: Varhaisjakelu kuuluu opiskelijoillekin

Karjalainen ja Posti ilmoittavat asiakastiedotteessaan (26.2.) lopettavansa sanomalehtien varhaisjakelun Joensuun Ellin opiskelija-asuntoihin maaliskuun jälkeen. Jo vuosien ajan tapoihini on kuulunut sanomalehden lukeminen aamupalaa syödessäni, mutta jatkossa lehti jaetaan vasta päiväpostin mukana, jolloin se on melkeinpä sama viedä heti paperinkeräykseen, kun uutiset on tullut jo luettua muista lähteistä. Lisäksi postia ei jaeta ollenkaan tiistaisin ja viikonloppuisin, … Lue lisää

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset esittävät Niklas Leinosta Keskustan Opiskelijaliiton liittohallitukseen

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset (JOKE) esittää 26-vuotiasta Niklas Leinosta Keskustan Opiskelijaliiton (KOL) liittohallitukseen. Leinonen opiskelee biologiaa ja kemiaa Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella.Leinonen on toiminut viimeisen vuoden ylioppilaskunnan hallituksessa liikunta ja vapaa-aika vastaavana. Tämän lisäksi Leinosella on useiden vuosien kokemus Loimun opiskelijoista ja ainejärjestötoiminnasta. Leinosen mielestä KOL:n täytyy näkyä tulevissa vaaleissa. “Ensi vuoden aikana KOL:n täytyy painottaa … Lue lisää

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset: Opintopsykologi myös Kareliaan!

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset vaatii Karelian ammattikorkeakouluun omaa opintopsykologia ja samalla herättelee muita paikallisia opiskelijoiden edunvalvontajärjestöjä liittymään vaatimukseen mukaan. Opintopsykologin tehtäviin kuuluu mm.  auttaa opiskelijoita, joilla on oppimisvaikeuksia, paineita opiskeluissa tai ovat epävarmoja opiskeltavasta alasta. Tämän lisäksi opintopsykologin tehtäviin kuuluu oppilaitoksen kokonaisvaltainen opinto-ohjauksen kehittäminen. Opintopsykologi ei hyödytä pelkästään opiskelijoita, vaan myös henkilökuntaa esim. opiskelijoiden ohjaus- ja … Lue lisää

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset esittää Tommi Anttalaista KOL:n liittohallitukseen

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset esittää 23-vuotiasta Tommi Anttalaista Keskustan opiskelijaliiton hallitukseen. Anttalainen opiskelee historiaa kolmatta vuotta Joensuussa yliopistossa. Hän on pitkäaikainen toimija, jolle on kertynyt kokemusta niin nuorten kuin opiskelijoidenkin puolelta. Hän on toiminut Kainuussa nuorten piirin puheenjohtajana ja ollut myös Keskustan Kainuun piirin toinen varapuheenjohtaja. Lisäksi hän on varavaltuutettu Kajaanin kaupunginvaltuustossa ja Kajaanin sivistyslautakunnan jäsen. … Lue lisää

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset: Riehuminen ei ole ratkaisu

Vaikka opiskelijoihin ja heidän toimeentulonsa kohdistuvat leikkaukset sapettavat Joensuun keskustaopiskelijoita kovasti, he tuomitsevat mellakaksi muotoutuneen mielenilmauksen. Mauton radikalisoituminen tärkeän asian ollessa kyseessä vie huomion pois aiheesta ja antaa väärän kuvan leikkauksen peruuttamista vaativista opiskelijoista. Mielenilmaus opiskelijoiden toimeentulon pienentämistä vastaan oli aiheellinen. Sen sijaan tapa, jolla rauhallinen ja hallittu tilanne muuttui kaaokseksi, ei sitä ollut. Maanantaina … Lue lisää