Förbundsstyrelsen

Förbundsordförande
Miriam Putula
tel. 050 3897260
miriam.putula@keskustaopiskelijat.fi

1. vice ordförande

Janne Mäkinen
janne.makinen@keskustaopiskelijat.fi

2. Vice ordförande

Eveliina Leskelä
eveliina.leskela@keskustaopiskelijat.fi

Förbundsstyrelsemedlems:

Ella Veteläinen

ella.vetelainen@kol.fi

Joonas Paavilainen

joonas.paavilainen@kol.fi

Susanna Laitila

susanna.laitila@kol.fi

Arttu Laaksonen

arttu.laaksonen@kol.fi