Kannanotot

Nuorisojärjestöt yhdessä EU:n nuorisoaloitteen takana: Nuorten osallisuus on varmistettava

Laaja joukko suomalaisia nuoriso- ja opiskelijajärjestöjä tukee Eurooppanuorten ideoimaa EU:n nuorisoaloitetta. Eurooppanuoret ojensi nuorten EU-vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen tähtäävän aloitteen tänään 4.11.2020 Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselle EU-selontekoon liittyvän kansalaiskuulemisen yhteydessä. Järjestöt haastavat myös suomalaiset mepit edistämään aloitetta omassa työssään. Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa Euroopan unionin päätöksentekoon toteutuvat pääasiassa kansallisten vaalien ja europarlamenttivaalien kautta. Äänioikeuden ulkopuolelle jää kuitenkin

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Lukukausimaksut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville poistettava

Keskustaopiskelijat vaatii lukukausimaksujen poistoa EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Lukukausimaksujen tarkoituksena oli alun alkaen tuoda säästöjä korkeakouluille, mutta uudistus ei olekaan toiminut halutulla tavalla. Uudistuksen myötä korkeakoulut ovat joutuneet kehittämään erilaisia stipendijärjestelmiä sekä panostamaan markkinointiin ulkomaille. On sanomattakin selvää, ettei Suomi pärjää markkinoinnissaan ja hinnoissaan Eurooppalaisille suurille yliopistoille. Käytännössä uudistus on tuonut siis vain

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Hyvä Veikkaus, poistakaa pelikoneet kaupoista!

Potti ei jakanut taaskaan, kokeilenpa vielä kerran uudestaan. Kyllä se potti vielä jossain vaiheessa jakaa, kunhan tarpeeksi pelaa. Nämä ajatukset ovat palanneet keskuuteemme pelikoneiden avauduttua koronakeväisen pelikoneiden sulun jälkeen. Vaikka pelikoneiden määrää on vähennetty ja tullaan vähentämään, törmäämme niihin edelleen arkisissa ympäristöissä, kuten maitokaupoissa, kioskeissa, ravintoloissa tai huoltoasemilla. Erityisesti peliongelmaisille ja heidän läheisilleen tämä on

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Korkeakouluopiskelijoiden palkattomattomista harjoitteluista luovuttava

Keskustaopiskelijat esittää puoluekokoukselle, että palkattomista korkeakouluharjoitteluista luovuttaisiin.  Harjoittelu kuuluu osaksi useita korkeakoulututkintoja. Harjoittelun tärkeimpänä tavoitteena on opiskelijan oppiminen, mutta opiskelijat ovat alansa osaajia, joiden työpanos työantajalle on verrattavissa palkattuihin työntekijöihin. Kuitenkin harjoitteluiden palkallisuus vaihtelee ympäri maan. Työharjoitteluista saatu korvaus riippuu koulutusalasta, paikkakunnasta sekä työpaikkojen kysynnästä.  Osalla paikkakunnista työharjoittelupaikoista on niin paljon kysyntää, että paikkoja ei

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Hilkka Kemppi turvaamaan sivistystä puoluejohtoon

Keskustaopiskelijat kannattaa ensimmäisen kauden kansanedustajaa, Hilkka Kemppiä, puolueen varapuheenjohtajaksi. Kemppi on vahva sivistys- ja koulutuspoliitikko, jonka osaaminen tukisi koko puoluetta etsittäessä ratkaisuja koronan tuomiin haasteisiin. “Hilkka ymmärtää, että Suomi nousee pitämällä huolta jokaisen nuoren yhdenvertaisesta mahdollisuudesta kouluttautua. Suomi nojaakin lasten ja nuorten hyvinvointiin”, Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Miriam Putula hehkuttaa. Sivistysaate on ollut Kempille keskustalaisuuden perusta jo

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Kuntien korvattava opiskelevien kunnan luottamushenkilöiden matkoja kotipaikkakunnalle

Keskustaopiskelijat esittää Keskustan puoluekokoukselle, että kuntien tulisi tukea matkakorvauksin päätoimisesti opiskelevien kunnan luottamustehtäviä matkoja opiskelupaikkakunnalta kotipaikkakunnalle. Nuorelle nousee helposti kynnys lähteä ehdolle kuntavaaleissa, koska he tietävät, että edessä on muutto toiselle paikkakunnalle opiskelemaan.   Monelle opiskelijalle on tärkeää vaikuttaa oman kotipaikkakuntansa asioihin sekä säilyttää siteensä sinne, mutta matkustaminen hoitamaan kunnan luottamustehtäviä on usein kallista. Matkakustannusten korvaaminen

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Kansalaistaidon yleiskurssi toiselle asteelle

Keskustaopiskelijat esittää Keskustan puoluekokoukselle, että kansalaistaidon yleiskurssin tulee olla pakollinen osa toisen asteen opiskelijoiden yleisopintoja.  Kansalaistaidon yleiskurssin yksiselitteisenä tarkoituksena on tukea itsenäisessä elämässä tarvittavien taitojen, erityisesti yksinkertaisten talous- ja lakitaitojen kartuttamista. Kurssilla tulisi käsitellä esimerkiksi vuokra- ja työsopimuksen laatimista, työehtoihin tutustumista, työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia sekä pikavippeihin, lainoihin ja velkoihin liittyviä vastuita ja seurauksia.  Oletamme

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Suomeen on perustettava tieteellisten julkaisujen e-kirjasto

Keskustaopiskelijat esittää Keskustan puoluekokoukselle, että Suomeen on perustettava koko maan kattava valtakunnallinen e-kirjasto tieteellisille julkaisuille. Tällöin tieteellistä tietoa olisi helpompi saada opiskeluoikeuden päättymisen jälkeen. Kuvittele itsesi tilanteeseen, jossa työtehtävääsi varten tarvitset tieteellistä faktaa tukemaan perusteluitasi. Olet katsonut, että tarvitsemasi tieto löytyy väitöskirjasta. Kuitenkaan et pääse lukemaan tuota kyseistä väitöskirjaa. Huomaatkin, ettei sinulla ole lukuoikeutta tuohon

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Kasiaamut historiaan.

Keskustaopiskelijat esittää puoluekokoukselle, että peruskouluissa luovuttaisiin etenkin yläkoulujen osalta täysin aamukahdeksalta alkavista oppitunneista. Yhteiskuntamme on viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana kokenut valtaisaa murrosta – elämme yhä iltapainoitteisemman yhteiskunnan keskellä. Valitettavasti oppilaitosten työjärjestykset eivät ole tätä yhteiskunnallisen kehityksen tuulta vielä tunnistaneet. Keskustaopiskelijat ovatkin huolissaan lasten ja nuorten jaksamisesta opinnoissa. Tutkimusten mukaan yhä useammilla nuorilla yöunet jäävät

Lue kokonaan »

Yhteystiedot

© 2021 Keskustaopiskelijat
webDesign: Mekanismi »