Kannanotot

Keskustaopiskelijat: Lisää toimivaltuuksia lastensuojelutyön ammattilaisille

Keskustaopiskelijat ovat syvästi huolissaan lastensuojelun tilanteesta. Viimeaikaiset uutisoinnit Koskelan teinimurhasta ja nuorten alati lisääntyvästä pahoinvoinnista puhuvat karua kieltään lastensuojelulain puutteista. Tilanteeseen on herättävä heti. Tämänhetkinen lastensuojelulaki ei anna lastensuojelutyön ammattilaisille mahdollisuutta käyttää rajoittamistoimenpiteitä ennakollisesti. Tilannetta pahentaa se, ettei poliisillakaan ole resursseja antaa virka-apua lastensuojelulaitoksista tai huostaanottopaikoista karanneiden lasten ja nuorten kiinniottamiseksi. Keskustaopiskelijoiden mielestä on väärin

Lue kokonaan »

Oulun Keskustaopiskelijat: Lisää biotalouden ammattilaisten koulutusta Oulun yliopistoon

Oulun Keskustaopiskelijat iloitsee Kemiin tulevasta biotuotetehtaasta. Kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 1,6 miljardia euroa. Tehdas tulee työllistämään Suomessa noin 2 500 ihmistä ja sen merkitys Suomen viennille tulee olemaan suuri. Jotta tällainen tehdas voi pyöriä, siellä täytyy olla tekniikan ja biomateriaalien ammattilaisia nyt ja tulevaisuudessa. Oulun Keskustaopiskelijat vaatii lisää rahaa ja satsauksia

Lue kokonaan »

Jyväskylän Keskustaopiskelijoiden syyskokous: Terapiajonot lyhyemmäksi maksuttomalla psykoterapeuttikoulutuksella

Jyväskylän Keskustaopiskelijoiden syyskokous on huolissaan opiskelijoiden jaksamisesta sekä mielenterveydestä. Korona-aikana erityisesti opiskelijoiden mielenterveyspalveluiden tarve on kasvanut, mutta jo ennen koronaa palveluiden kysyntä oli suurempaa verrattuna edellisvuoteen, ja tarve tästä on tuskin vähenemässä. Tälläkin hetkellä Jyväskylässä jono psykoterapiaan on kuukausia, mitä pahentaa pula psykoterapeuteista. – Tilanne on kestämätön. Mielenterveyteen liittyvissä asioissa apua pitäisi saada mahdollisimman pian,

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat ja -nuoret tukevat Liina Tiusasta ja Karri Kalliota Keskustan puoluevaltuuston johtoon

Keskustan puoluevaltuusto on puoluekokousten ulkopuolella paras paikka päästää kenttä ääneen. Se on paikka hahmottaa puolueen tilaa ja oppia, mitä Keskustassa voidaan tehdä paremmin ja samalla linjata uutta. Keskustaopiskelijat ja Keskustanuoret tukevat puoluevaltuuston puheenjohtajaksi Liina Tiusasta ja varapuheenjohtajaksi Karri Kalliota. Nuorisojärjestöillä on täysi luottamus siihen, että kaksikko kykenee parantamaan puoluevaltuuston roolia keskustelun ja puolueen tilan arvioinnin

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijoiden liittokokous: Hallituksen torjuttava kasvava nuorisotyöttömyys

Keskustaopiskelijoiden liittokokous on huolissaan koronakriisin tuomasta nuorisotyöttömyydestä. Keskustaopiskelijat vaatii, että tiedeministeri Annika Saarikko, työministeri Tuula Haatainen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä kokoontuvat yhteen ratkaisemaan nuorten ja valmistuvien työllisyyttä koskevia kysymyksiä.  Edelliset lamat ovat osoittaneet, että työttömäksi valmistuminen johtaa helposti pitkäaikaistyöttömyyden ja syrjäytymisen kierteeseen. Korona onnistui jo kevään aikana kaksinkertaistamaan nuorisotyöttömyyden ja viemään nuorilta kesätyöt.  “Moni opiskelija

Lue kokonaan »

Nuorisojärjestöt yhdessä EU:n nuorisoaloitteen takana: Nuorten osallisuus on varmistettava

Laaja joukko suomalaisia nuoriso- ja opiskelijajärjestöjä tukee Eurooppanuorten ideoimaa EU:n nuorisoaloitetta. Eurooppanuoret ojensi nuorten EU-vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen tähtäävän aloitteen tänään 4.11.2020 Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselle EU-selontekoon liittyvän kansalaiskuulemisen yhteydessä. Järjestöt haastavat myös suomalaiset mepit edistämään aloitetta omassa työssään. Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa Euroopan unionin päätöksentekoon toteutuvat pääasiassa kansallisten vaalien ja europarlamenttivaalien kautta. Äänioikeuden ulkopuolelle jää kuitenkin

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Kouluväkivalta kirjattava rikoslakiin

Keskustaopiskelijat esittää, että kouluväkivalta kirjataan rikoslakiin. Tämä koskisi kaikkia sen ilmenemismuotoja, niin henkistä kuin fyysistä väkivaltaa. Lakiin kirjattuna lasten kanssa työskentelevillä olisi selkeä ja yksiselitteinen velvollisuus puuttua tilanteisiin ja viedä asioita eteenpäin. Samalla kehitettäisiin moniammatillista yhteistyötä niin poliisin kuin sosiaaliviranomaisten kesken. “Kouluväkivalta on iso yhteiskunnallinen ongelma. Viime aikojen uutisointi on osoittanut, että siihen ei vieläkään

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Lukukausimaksut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville poistettava

Keskustaopiskelijat vaatii lukukausimaksujen poistoa EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta. Lukukausimaksujen tarkoituksena oli alun alkaen tuoda säästöjä korkeakouluille, mutta uudistus ei olekaan toiminut halutulla tavalla. Uudistuksen myötä korkeakoulut ovat joutuneet kehittämään erilaisia stipendijärjestelmiä sekä panostamaan markkinointiin ulkomaille. On sanomattakin selvää, ettei Suomi pärjää markkinoinnissaan ja hinnoissaan Eurooppalaisille suurille yliopistoille. Käytännössä uudistus on tuonut siis vain

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Hyvä Veikkaus, poistakaa pelikoneet kaupoista!

Potti ei jakanut taaskaan, kokeilenpa vielä kerran uudestaan. Kyllä se potti vielä jossain vaiheessa jakaa, kunhan tarpeeksi pelaa. Nämä ajatukset ovat palanneet keskuuteemme pelikoneiden avauduttua koronakeväisen pelikoneiden sulun jälkeen. Vaikka pelikoneiden määrää on vähennetty ja tullaan vähentämään, törmäämme niihin edelleen arkisissa ympäristöissä, kuten maitokaupoissa, kioskeissa, ravintoloissa tai huoltoasemilla. Erityisesti peliongelmaisille ja heidän läheisilleen tämä on

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Korkeakouluopiskelijoiden palkattomattomista harjoitteluista luovuttava

Keskustaopiskelijat esittää puoluekokoukselle, että palkattomista korkeakouluharjoitteluista luovuttaisiin.  Harjoittelu kuuluu osaksi useita korkeakoulututkintoja. Harjoittelun tärkeimpänä tavoitteena on opiskelijan oppiminen, mutta opiskelijat ovat alansa osaajia, joiden työpanos työantajalle on verrattavissa palkattuihin työntekijöihin. Kuitenkin harjoitteluiden palkallisuus vaihtelee ympäri maan. Työharjoitteluista saatu korvaus riippuu koulutusalasta, paikkakunnasta sekä työpaikkojen kysynnästä.  Osalla paikkakunnista työharjoittelupaikoista on niin paljon kysyntää, että paikkoja ei

Lue kokonaan »

Yhteystiedot

© 2021 Keskustaopiskelijat
webDesign: Mekanismi »