Kannanotot

Suomalaisten nuorisojärjestöjen yhteiskannanotto: Pohjoismaisen yhteistyön perussopimus päivitettävä tähän päivään!

Tänään Pohjolan päivänä juhlimme pohjoismaista yhteistyötä ja sen perussopimusta eli Helsingin sopimusta, joka allekirjoitettiin tasan 60 vuotta sitten vuonna 1962. Sopimusta on päivitetty muutamia kertoja vuosikymmenien aikana, kuten 1970-luvulla lisäys yhteistyöstä ympäristönsuojelun alalla ja 1990-luvulla maininnat eurooppalaisesta ulottuvuudesta yhteistyössä. Nyt on Pohjoismaiden aika päivittää Helsingin sopimus 2020-luvulle, koska sitä ei ole muutettu vuoden 1995 jälkeen.

Lue kokonaan »

Opiskelijajärjestöt: Suomen on luotava Students at Risk -apurahajärjestelmä sotaa pakeneville opiskelijoille

Me allekirjoittaneet opiskelijajärjestöt vaadimme Suomelta nopeita ja kattavia toimia Ukrainan sotaa pakenevien opiskelijoiden auttamiseksi. Kannustamme kehittämään ja vakiinnuttamaan kansallisen Students at Risk -apurahajärjestelmän, jonka avulla autetaan väkivaltaa ja vainoa pakenevia opiskelijoita. Pitkällä aikavälillä järjestelmä tulee ulottaa muihinkin vainoa pakeneviin opiskelijoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö on keskiviikkona 9.3. ilmoittanut valmistelevansa toimia Ukrainan sotaa pakenevien opiskelijoiden ja yliopistojen

Lue kokonaan »

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset: Muutokset kv-opiskelijoiden oleskelulupiin ovat edistysaskel koko yhteiskunnalle

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset näkee paljon mahdollisuuksia valtioneuvoston esittämissä muutoksissa kansainvälisten opiskelijoiden oleskelulupiin, jotka ovat edenneet eduskunnan valiokuntakäsittelyyn. Muutoksella kansainväliset opiskelijat saisivat nyt oleskeluluvan suoraan koko opiskeluajaksi sekä kaksivuotisen oleskeluluvan valmistumisen jälkeen. Lisäksi opiskelijoilta vaadittaisiin selvitys toimeentulosta vain yhden vuoden ajalta sekä nostettaisiin viikoittain sallitun työnteon määrä 25 tunnista 30 tuntiin. – Turhan byrokratian vähentäminen luopumalla

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat seisoo Ukrainan tukena

Keskustaopiskelijat seisoo yhdessä muun maailman kanssa vankasti Ukrainan ja sen kansalaisten tukena. Keskustaopiskelijat tuomitsee Venäjän aggressiiviset sekä kansainvalisen oikeuden vastaiset sotatoimet Ukrainassa, ja vaatii Venäjän hallintoa palauttamaan välittömästi rauhan Eurooppaan. Keskustaopiskelijoiden ajatukset ovat Ukrainassa. Esitämme solidaarisuutemme kaikkia ukrainalaisia sekä erityisesti ukrainalaisia opiskelijoita ja nuoria kohtaan. Eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt järjestävät yhdessä mielenosoituksen We Stand with Ukraine lauantaina

Lue kokonaan »

Nuorkeskustan puheenjohtajat: Kokoomusnuorten kritiikki Kurviselle osuu ohi aiheen

Keskustanuorten ja Keskustaopiskelijoiden puheenjohtajat ihmettelevät Kokoomusnuorten tuoretta kritiikkiä. Koulutuspolitiikassa on tärkeää huomioida, että puhumme aloituspaikoista ja koulutusvastuista tiedepolitiikan sijaan. Tiedeministeri Antti Kurvisen koulutusvastuupäätökset ovat lähtökohtaisesti tiedepolitiikan sijaan koulutuspolitiikkaa, joka parantaa suomalaisten koulutusmahdollisuuksia ja vahvistaa alueiden osaamista sekä elinvoimaa. Huoli tieteen ja tutkimuksen rahoituksen riittävyydestä on oikea, mutta juurisyy ei ole hajautetut koulutusvastuut tai lisätyt aloituspaikat.

Lue kokonaan »

Rovaniemen Keskustaopiskelijat: Ampuvatko Lapin yliopiston edustajat itseään jalkaan?

Rovaniemen Keskustaopiskelijat ihmettelee kokoomusnuorten ulostuloa tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen korkeakoulupolitiikasta. Kokoomusnuoret kannanotossaan ilmoittaa, ettei korkeakoulujen hajasijoittaminen ole etenkään opiskelijoiden etu. Ihmeellisintä tässä on se, että kannanoton yhtenä allekirjoittajana on Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen. Ministeri Kurvinen ilmoitti aikaisemmin syksyllä koulutusvastuiden laajentumisesta eri ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa ympäri Suomea. Koulutusvastuut määrittävät, minkälaisia tutkintoja korkeakouluissa voi opiskella.

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Laaksonen: Hallitus kuuli opiskelijoiden hädän!

Opiskelijoiden kriisiytynyt mielenterveystilanne on ollut viime ajat kaikkien huulilla ja tällä viikolla taas 41 000 opiskelijaa sai Kelalta kirjeen opintotuen takaisinperinnästä. Keskustaopiskelijat iloitsee hallituksen julkaisemista määrätietoisista toimista näiden molempien ongelmien ratkaisuun. “Koronan ja koronatoimenpiteiden aiheuttamissa opiskelijoiden mielenterveysongelmissa on kyse koko Suomen sekä yksittäisen opiskelijan tulevaisuuden kannalta erittäin vaarallisesta ja kauaskantoisesta ilmiöstä. Hallituksen päätös panostaa YTHS:n

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Alueelliselle opintolainahyvitykselle korkeakouluopiskelijoiden tuki

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle on tänään luovutettu alueellista opintolainahyvistyskokeilua puoltava esiselvitys. Keskustaopiskelijat kannattaa kokeilun aloittamista. Kyselyyn vastanneista ammattikorkeakouluopiskelijoista lähes kolme neljäsosaa ja yliopisto-opiskelijoista noin kaksi kolmasosaa vastasi, että 2 600 euron vuotuinen alueellinen opintolainahyvitys kannustaisi heitä muuttamaan tai jäämään töihin harvaan asutulle alueelle. “Esiselvitys osoittaa, että alueelliselle opintolainahyvitykselle on vahva tuki korkeakouluopiskelijoilta” toteaa Keskustaopiskelijoiden

Lue kokonaan »

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset: Uusilla koulutusvastuilla luodaan toivoa nuorille ja vastataan osaajapulaan

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset iloitsee uusista koulutusvastuista Itä-Suomen yliopistossa ja Karelia-ammattikorkeakoulussa: Itä-Suomen yliopistolle myönnetään oikeus kouluttaa teknillis-luonnontieteellisen alan diplomi-insinöörejä ja Karelia-ammattikorkeakoululle puolestaan tieto- ja viestintätekniikan insinöörejä sekä toimintaterapeutteja. Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen ilmoitti 10.1.2022 koulutusvastuiden laajentumisesta eri ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa ympäri Suomea. Koulutusvastuut määrittävät, minkälaisia tutkintoja korkeakouluissa voi opiskella. – Uudet koulutusvastuut vastaavat koko Itä-Suomen

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Kurvisen linja luo toivoa nuorille

Keskustaopiskelijat iloitsee tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen tämänpäiväisestä ilmoituksesta korkeakoulujen uusista koulutusvastuista. Koulutusvastuut laajentuvat niin ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissa ympäri Suomea. Koulutusvastuut määrittävät, minkälaisia tutkintoja korkeakouluissa voi opiskella. Esimerkiksi Savonia-ammattikorkeakoululle myönnetään oikeus kouluttaa tuotantotalouden insinöörejä sekä LUT-yliopistolle yhteiskuntatieteilijöitä ja Helsingin yliopistolle terveystieteilijöitä. “Ministeri Kurvinen on tehnyt erinomaista työtä. Jatkossa yhä useammalla nuorella on mahdollisuus opiskella haluamansa

Lue kokonaan »

Yhteystiedot

© 2022 Keskustaopiskelijat
webDesign: Mekanismi »