Kannanotot

Keskustaopiskelijat: Hilkka Kemppi turvaamaan sivistystä puoluejohtoon

Keskustaopiskelijat kannattaa ensimmäisen kauden kansanedustajaa, Hilkka Kemppiä, puolueen varapuheenjohtajaksi. Kemppi on vahva sivistys- ja koulutuspoliitikko, jonka osaaminen tukisi koko puoluetta etsittäessä ratkaisuja koronan tuomiin haasteisiin. “Hilkka ymmärtää, että Suomi nousee pitämällä huolta jokaisen nuoren yhdenvertaisesta mahdollisuudesta kouluttautua. Suomi nojaakin lasten ja nuorten hyvinvointiin”, Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Miriam Putula hehkuttaa. Sivistysaate on ollut Kempille keskustalaisuuden perusta jo

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Kuntien korvattava opiskelevien kunnan luottamushenkilöiden matkoja kotipaikkakunnalle

Keskustaopiskelijat esittää Keskustan puoluekokoukselle, että kuntien tulisi tukea matkakorvauksin päätoimisesti opiskelevien kunnan luottamustehtäviä matkoja opiskelupaikkakunnalta kotipaikkakunnalle. Nuorelle nousee helposti kynnys lähteä ehdolle kuntavaaleissa, koska he tietävät, että edessä on muutto toiselle paikkakunnalle opiskelemaan.   Monelle opiskelijalle on tärkeää vaikuttaa oman kotipaikkakuntansa asioihin sekä säilyttää siteensä sinne, mutta matkustaminen hoitamaan kunnan luottamustehtäviä on usein kallista. Matkakustannusten korvaaminen

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Kansalaistaidon yleiskurssi toiselle asteelle

Keskustaopiskelijat esittää Keskustan puoluekokoukselle, että kansalaistaidon yleiskurssin tulee olla pakollinen osa toisen asteen opiskelijoiden yleisopintoja.  Kansalaistaidon yleiskurssin yksiselitteisenä tarkoituksena on tukea itsenäisessä elämässä tarvittavien taitojen, erityisesti yksinkertaisten talous- ja lakitaitojen kartuttamista. Kurssilla tulisi käsitellä esimerkiksi vuokra- ja työsopimuksen laatimista, työehtoihin tutustumista, työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia sekä pikavippeihin, lainoihin ja velkoihin liittyviä vastuita ja seurauksia.  Oletamme

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Suomeen on perustettava tieteellisten julkaisujen e-kirjasto

Keskustaopiskelijat esittää Keskustan puoluekokoukselle, että Suomeen on perustettava koko maan kattava valtakunnallinen e-kirjasto tieteellisille julkaisuille. Tällöin tieteellistä tietoa olisi helpompi saada opiskeluoikeuden päättymisen jälkeen. Kuvittele itsesi tilanteeseen, jossa työtehtävääsi varten tarvitset tieteellistä faktaa tukemaan perusteluitasi. Olet katsonut, että tarvitsemasi tieto löytyy väitöskirjasta. Kuitenkaan et pääse lukemaan tuota kyseistä väitöskirjaa. Huomaatkin, ettei sinulla ole lukuoikeutta tuohon

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Kasiaamut historiaan.

Keskustaopiskelijat esittää puoluekokoukselle, että peruskouluissa luovuttaisiin etenkin yläkoulujen osalta täysin aamukahdeksalta alkavista oppitunneista. Yhteiskuntamme on viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana kokenut valtaisaa murrosta – elämme yhä iltapainoitteisemman yhteiskunnan keskellä. Valitettavasti oppilaitosten työjärjestykset eivät ole tätä yhteiskunnallisen kehityksen tuulta vielä tunnistaneet. Keskustaopiskelijat ovatkin huolissaan lasten ja nuorten jaksamisesta opinnoissa. Tutkimusten mukaan yhä useammilla nuorilla yöunet jäävät

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Pikavipit kiellettävä!

Keskustaopiskelijat vaatii pikavippien yksiselitteistä kieltämistä. Pikavipit aiheuttavat tutkimusten mukaan kuluttajille, etenkin nuorille, ylivelkaantumista ja maksuhäiriömerkintöjä. Pikavipit johtavat usein kierteeseen, jossa vanhaa velkaa maksetaan uudella pikavipillä. Maksuhäiriömerkinnät vaikeuttavat merkittävästi yksilön elämää. Vaikka pikavippien lainsäädäntöä on viime vuosina kiristetty muun muassa korkokatoilla, luovat pikavipit edelleen ongelmia. Luottoja myönnetään yrityksestä riippuen hyvin erilaisin perustein. Etenkin nuoret, joilla ei

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Opintolainan saaminen turvattava kaikille!

Keskustaopiskelijat esittää Keskustan puoluekokoukselle, että jokaiselle korkeakoulun tutkinto-opiskelijalla tulee olla mahdollisuus saada opintolainaa.  Helsingin Sanomat uutisoi 27.9.2019 monen pankin kieltäytyneen antamasta opintolainaa Kelan myöntämästä valtiontakauksesta huolimatta. Syynä kieltäytymiseen on ollut useimmiten hakijan maksuhäiriömerkintä – pankki on katsonut hakijan velanmaksukyvyn heikentyneen. On epätodennäköistä että nuorena hankittu yksittäinen maksuhäiriömerkintä merkittävästi heikentäisi velanmaksukykyä tulevaisuudessa. Toisaalta pankkien tulkintaa voikin

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Opintojen aikainen aktiivisuus tunnustettava

Keskustaopiskelijat esittää Keskustan puoluekokoukselle, että jokaisen opiskelijan on saatava asianmukainen palkkio järjestötoiminnasta opintopisteiden muodossa. Järjestötoiminta kehittää työelämätaitoja, joita luennoilla ja kursseilla ei saa, kuten projektinhallintataitoja, viestintää ja sosiaalisia taitoja. Opintoaikojen kiristykset ovat johtaneet siihen, että opiskelijoiden into järjestötoimintaan ja kansalaisaktiivisuuteen on laskenut. Tämä on johtanut siihen, että järjestötyö kasaantuu yhä harvemman harteille. Aikaa ei ole

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Keskustan johdolla sivistyksen lippu on kannettu yhteiskunnan keskiöön

Valtioneuvosto on tänään tiedottanut neuvottelujensa tuloksista, joiden myötä neljän yliopiston ja viiden ammattikorkeakoulun koulutusvastuut laajenevat. Esimerkiksi Oulun yliopistolle myönnetään psykologian ja Itä-Suomen yliopistolle logopedian koulutusvastuu. Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Miriam Putula iloitsee päätöksistä. “Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on tehnyt kertakaikkisen loistavaa työtä. Jo aiemmat päätökset jäävät historiaan eräinä merkittävimpinä tekoina sivistyksen edistämisessä. Nyt tehdyt päätökset viimeistään

Lue kokonaan »

Poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt: Irtisanomisjärjestys on vastuuton esitys – Nuoria ei saa syrjiä työmarkkinoilla!

Työllisyystoimista keskusteltaessa on jälleen väläytelty irtisanomisjärjestystä, jossa työvoimaa vähennettäessä nuoret käytännössä irtisanottaisiin ensimmäisinä. Poliittiset opiskelija- ja nuorisopoliittiset järjestöt, Akavan opiskelijat ja STTK-Opiskelijat toteavat yhteen ääneen ehdotuksen olevan nuoria syrjivä ja toteuttamiskelvoton. “Vastustamme yhtenä rintamana esitystä irtisanomisjärjestykseksi ja vetoamme hallitukseen, että se pitää huolen nuorista neuvoteltaessa työllisyystoimia!” Työurien pidentämisen ei tule tapahtua nuorten kustannuksella. On kestämätöntä,

Lue kokonaan »

Yhteystiedot

© 2021 Keskustaopiskelijat
webDesign: Mekanismi »