Kannanotot

Keskustaopiskelijat: Muistilista uudelle puheenjohtajalle ja rivit suoraksi sunnuntain jälkeen

Viikonloppuna käytävä Keskustan ylimääräinen puoluekokous nostaa tällä hetkellä tunteita pintaan enemmän kuin koskaan. Huomisen kokouksen lisäksi Keskustaopiskelijat haluaa kääntää katseet jo puoluekokouksen jälkeiseen aikaan. Valittu puheenjohtaja tarvitsee tuekseen kaikki keskustalaiset, ja rivit on saatava ensi viikosta alkaen yhteistyöhön uuden keskustan askeleita maalaamaan. “Sunnuntai on kaikille ennen kaikkea oikeus levähtää tiiviin kampanjoinnin jälkeen. Hopealle jääneelle kampanjatiimille

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Budjettiriihi paljastaa Rinteen hallituksen todellisen karvan

Valtiovarainministeriön esityksestä käynnistynyt budjettikeskustelu on nostanut korkeakoulukentän karvat ansaitusti pystyyn. Keskustaopiskelijat vaatii keskustaa ottamaan kärjekseen korkeakoulujen perusrahoituksen noston täysimääräisenä hallitusohjelmassa linjatun mukaan. “Olen huolissani, mitä ja kuinka paljon, vappusatasten ohessa on enää mahdollista priorisoida. Alijäämäinen budjetti ja koulutuskentän hätähuutoon vastaamattomuus syö sukupolvien tulevaisuususkoa, ei kasvata sitä”, huomauttaa Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Auli Piiparinen. “Samalla vetoamme budjetista ensi

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Puoluekokous tulee, let’s get this party started

Keskustaopiskelijat haluaa repäistä esiripun keskustan puheenjohtajavaalin edestä, ja käynnistää ehdokkaiden linjaerojen etsimisen omalla kysymyspatteristollaan. Kouvolan puoluekokoukseen on tasan kuukausi, ja viikonloppuna alkava puheenjohtajakierros tarvitsee totisesti tulta tappuroihinsa. Nyt ehdokkaiden käymä keskustelu on Keskustaopiskelijoiden mukaan jäänyt täysin ponnettomaksi. “Minun keskustallani on selkärankaa kertoa puolueen mielipide niin hallitus- kuin oppositiopuolueena. Keskipuolueilla on ollut vahva identiteetti, mutta mitä

Lue kokonaan »

Nuorkeskusta: Translaki ei voi olla Keskustalle omantunnon kysymys

Keskustan tuore ryhmäpiiskuri Mikko Kärnä sanoi Talouselämän artikkelissa 11.6., että translaista olisi tulossa Keskustalle omantunnon kysymys. Keskustanuoret ja -opiskelijat eivät tätä hyväksy. “Translain uudistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan, ja on siten merkittävä osa hallitussopimusta. Puolueet ovat hyväksyneet hallitusohjelman tässä muodossaan, ja mikäli tämän tyyppisiä irtiottoja tehdään, putoaa koko hallitusohjelmalta pohja,” linjaa Keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen. Nuorkeskusta

Lue kokonaan »

Rovaniemen Keskustaopiskelijat: Uudelta rehtorilta vaaditaan visionäärinen ote ja luovia ratkaisuja

Virkaa tekevä rehtori Mauri Ylä-Kotola ilmoitti aiemmin tänä keväänä jättävänsä Lapin yliopiston rehtorin tehtävän vuoden 2019 jälkeen. Lapin yliopiston hallitus valitsi 10.6.2019 pidetyssä kokouksessa uudeksi rehtoriksi Antti Syväjärven 2020-2024 toimikaudelle. Rovaniemen keskustaopiskelijat vaatii uudelta valittavalta rehtorilta toimia erityisesti Lapin yliopiston profiilin nostamiseksi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Profiilin nostaminen tapahtuisi erityisesti koko LUC-konsernin kattavalla tehokkaalla markkinoinnin

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijoiden Piiparinen: Tiedeministeriys uusi avain keskustalle – torille!

Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Auli Piiparinen iloitsee siitä, että 40-vuoden kuivan kauden jälkeen keskusta on vihdoin saamassa jalkansa korkeakoulupolitiikan oven väliin. “Hallitusohjelmassa on monia keskustan ja keskustaopiskelijoiden kannalta tärkeitä ja pitkäaikaisia korkeakoulupoliittisia linjauksia. Perusrahoituksen vahvistaminen ja hankerallin hillitsiminen luovat pohjaa koko Suomen korkeakoulukenttää pitkäjänteisesti rakentavalle politiikalle”, toteaa Piiparinen. Keskustaopiskelijoiden kannalta tärkeitä kirjauksia ovat erityisesti keskustalaisia arvoja tasa-arvosta,

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat ja -nuoret: Näin me vastaisimme hallitustunnusteluihin

Nuorkeskustan vastaukset 1. Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi a. Oletteko sitoutuneet globaalisti ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseen 1,5 asteeseen? Oletteko sitoutuneet siihen, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja sen jälkeen nopeasti hiilinegatiivinen?   Kyllä. b. Millaisia toimenpiteitä ilmastonmuutoksen torjuminen mielestänne edellyttää eri yhteiskunnan osa-alueilla? Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii kokonaisuuden tarkastelua ja järjestelmätason muutoksia, ei populismia

Lue kokonaan »

Nuorisoalan kattojärjestö ja poliittiset nuorisojärjestöt vaativat: Nuoret mukaan neuvottelemaan hallitusohjelmasta!

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi sekä poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt esittävät, että hallitusohjelmaneuvottelujen käynnistyttyä hallitusohjelmasta neuvotteleviin teemaryhmiin otetaan mukaan vähintään yksi nuori jokaisesta neuvottelevasta puolueesta. Nuorten yhdenvertainen osallistuminen tuo tuoretta näkökulmaa päätöksentekoon, kasvattaa uutta päättäjäsukupolvea ja lisää nuorille merkittävien kysymysten painoarvoa hallitusneuvotteluissa. Ikäluokkien pienentyessä on ensiarvoisen tärkeää, että myös nuoret osaavat ja haluavat kantaa vastuuta yhteisistä asioista.

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Keskustan katsottava sivistyspolitiikan peiliin

Keskustaopiskelijat paaluttaa sivistyspolitiikan paluuta puolueen ytimeen, kun keskustan uudistamistyö vaalianalyysin muodossa alkaa. Järjestö toivoo viikonlopun puoluevaltuustolta rohkeaa ja reipasta otetta aloittaa keskustelu puolueen nykytilasta ja sen tulevaisuudesta. On samaan aikaan sekä palattava arvojen ja periaatteiden ääreen että otettava vahva tulevaisuusorientoitunut ote. “Keskellä olo on haastava mutta tarpeellinen poliittinen voima Suomen kehitystä ajatellen. Tyytyminen vaalitulokseen tai

Lue kokonaan »

KOL:n Piiparinen: Kansalaisaloite maksuttomasta toisesta asteesta ansaitsee parempaa

Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Auli Piiparinen on turhautunut sivistysvaliokunnan eiliseen vastaukseen maksuttoman toisen asteen kansalaisaloitteeseen. Hän harmittelee aloitteen kaatumista muotoiluseikkaan, mutta pitää erityisen surullisena, ettei valiokunta kyennyt korjaamaan asiaa mietinnössään. Nyt päädyttiin laimeampaan ratkaisuun kuin aloitteen vaatima tahtotila. “Olisin toivonut erityisesti keskustan sivistysvaliokunnan jäseniltä selkeämpää ulostuloa asiasta. Hallitusrivissä seisominen ei ole este pukea sanoiksi ryhmämme mielipidettä hallitusohjelman

Lue kokonaan »

Yhteystiedot

© 2020 Keskustaopiskelijat
webDesign: Mekanismi »