Kannanotot

Keskustaopiskelijat: Opintolainan saaminen turvattava kaikille!

Keskustaopiskelijat esittää Keskustan puoluekokoukselle, että jokaiselle korkeakoulun tutkinto-opiskelijalla tulee olla mahdollisuus saada opintolainaa.  Helsingin Sanomat uutisoi 27.9.2019 monen pankin kieltäytyneen antamasta opintolainaa Kelan myöntämästä valtiontakauksesta huolimatta. Syynä kieltäytymiseen on ollut useimmiten hakijan maksuhäiriömerkintä – pankki on katsonut hakijan velanmaksukyvyn heikentyneen. On epätodennäköistä että nuorena hankittu yksittäinen maksuhäiriömerkintä merkittävästi heikentäisi velanmaksukykyä tulevaisuudessa. Toisaalta pankkien tulkintaa voikin

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Opintojen aikainen aktiivisuus tunnustettava

Keskustaopiskelijat esittää Keskustan puoluekokoukselle, että jokaisen opiskelijan on saatava asianmukainen palkkio järjestötoiminnasta opintopisteiden muodossa. Järjestötoiminta kehittää työelämätaitoja, joita luennoilla ja kursseilla ei saa, kuten projektinhallintataitoja, viestintää ja sosiaalisia taitoja. Opintoaikojen kiristykset ovat johtaneet siihen, että opiskelijoiden into järjestötoimintaan ja kansalaisaktiivisuuteen on laskenut. Tämä on johtanut siihen, että järjestötyö kasaantuu yhä harvemman harteille. Aikaa ei ole

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Keskustan johdolla sivistyksen lippu on kannettu yhteiskunnan keskiöön

Valtioneuvosto on tänään tiedottanut neuvottelujensa tuloksista, joiden myötä neljän yliopiston ja viiden ammattikorkeakoulun koulutusvastuut laajenevat. Esimerkiksi Oulun yliopistolle myönnetään psykologian ja Itä-Suomen yliopistolle logopedian koulutusvastuu. Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Miriam Putula iloitsee päätöksistä. “Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on tehnyt kertakaikkisen loistavaa työtä. Jo aiemmat päätökset jäävät historiaan eräinä merkittävimpinä tekoina sivistyksen edistämisessä. Nyt tehdyt päätökset viimeistään

Lue kokonaan »

Poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt: Irtisanomisjärjestys on vastuuton esitys – Nuoria ei saa syrjiä työmarkkinoilla!

Työllisyystoimista keskusteltaessa on jälleen väläytelty irtisanomisjärjestystä, jossa työvoimaa vähennettäessä nuoret käytännössä irtisanottaisiin ensimmäisinä. Poliittiset opiskelija- ja nuorisopoliittiset järjestöt, Akavan opiskelijat ja STTK-Opiskelijat toteavat yhteen ääneen ehdotuksen olevan nuoria syrjivä ja toteuttamiskelvoton. “Vastustamme yhtenä rintamana esitystä irtisanomisjärjestykseksi ja vetoamme hallitukseen, että se pitää huolen nuorista neuvoteltaessa työllisyystoimia!” Työurien pidentämisen ei tule tapahtua nuorten kustannuksella. On kestämätöntä,

Lue kokonaan »

Keskustanuoret ja Keskustaopiskelijat: Lisätalousarvio palauttaa toivon nuorille

Keskustanuoret ja Keskustaopiskelijat kiittävät hallitusta hyvinvointia lisäävästä elvytyspolitiikasta. Hallituksen lisätalousarviossaan esittämät satsaukset sivistykseen ja nuorten jaksamiseen maksavat itsensä takaisin myös rahassa mittaamattomilla tavoilla. “Ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoihin on tulossa lisäystä 2200 ja yliopistoihin 2600 paikan verran. Tämä auttaa pitämään nuoret paremmin mukana yhteiskunnan kelkassa ja purkamaan valtavaa hakijasumaa”, Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Miriam Putula nyökyttelee. Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen

Lue kokonaan »

Nuoriso- ja opiskelijajärjestöt: Nuorten turvallinen osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan turvattava

Tiistaina 12.5. julkisuuteen nousi Vasemmistonuorten suljetusta Facebook-ryhmästä tehty tietovuoto, missä noin 600 nuoren henkilöprofiili on tietoineen ladattu oikeudessa kielletyn uusnatsijärjestö Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen sivuille. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt näkevät tilanteen erittäin huolestuttavana ja tuomitsevat jyrkästi henkilölistan rakentamisen. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt vaativat, että nuorten oikeus osallistua demokraattiseen toimintaan ilman vainon uhkaa on Suomessa turvattava.  “Vapaassa demokratiassa

Lue kokonaan »

Nuorkeskusta: Ei lukukausimaksuille

Keskustaopiskelijat ja Keskustanuoret tyrmäävät Vihriälän raportissa esitetyn ajatuksen lukukausimaksujen käyttöön ottamisesta. Tämä kurjistaisi opiskelijoiden taloudellista tilannetta ja henkistä jaksamista kohtuuttomalla tavalla. “Koulutustaso ja työllisyys korreloivat vahvasti keskenään. Lukukausimaksujen myötä ne, joilla ei ole varaa opiskella, jättäytyisivät hakeutumasta korkeakoulutuksen piiriin. Lukukausimaksuista ei siis olisi apua Suomen työttömyyden ratkaisemiseen”, Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Miriam Putula ärähtää. Suomen menestystarina perustuu

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Yliopistot eivät saa piiskata hakijoitaan

Keskustaopiskelijat on tyrmistynyt yliopistojen päätöksistä lisätä todistusvalintakiintiön kautta valittavien määrää perusteettoman suureksi. Esimerkiksi lääketieteellisillä aloilla 75 prosenttia, kauppatieteissä yliopistokohtaisesti 70-90 % ja diplomi-insinööreistä 80 prosenttia valituista valitaan ylioppilastodistuksen perusteella. Keskustaopiskelijat esittääkin, että reiluuden nimissä kaikille hakijoille tarjottaisiin mahdollisuus suorittaa ilmaiseksi avoimen yliopiston opintoja. Koko kevät on ollut korkeakouluun pyrkiville koronamainen: nopeutetussa aikataulussa suoritetut kirjoitukset, epätietoisuus

Lue kokonaan »

Jyväskylän Keskustaopiskelijat: Opiskelijoiden tukipalvelut kuntoon!

Jyväskylän Keskustaopiskelijat ovat huolissaan opiskelijoiden jaksamisesta ja vaativat, että opiskelijoiden tukipalvelut on saatava vihdoin kuntoon.  Tänään, opiskelijoiden mielenterveyspäivänä, kampanjateemana on ystävyys. Nyyti ry:n #mitätehtäis -kampanjalla halutaan nostaa esille ystävyyden merkitystä opiskelijoiden hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. Ystävillä ja yhteisöillä on merkittävä vaikutus opiskelijoiden hyvinvointiin – tukiverkosto tekee opintojen suorittamisesta mielekkäämpää. Ne eivät kuitenkaan yksinään ratkaise opiskelijoiden jaksamiseen

Lue kokonaan »

Keskustaopiskelijat: Sivistys uupuu uudistusohjelmasta

Keskustaopiskelijat ovat seuranneet huolestuneena vähäistä keskustelua uudistusohjelmasta ja sivistyksen täydestä puuttumisesta uudistusohjelman ensimmäisistä versioista. Keskustaopiskelijoiden mielestä puolueen uudistusohjelman on nojattava keskustalaiseen sivitysajatteluun. Keskustaopiskelijat esittää puolueen uudeksi missioksi seuraavaa: “Olemme suomalaisia yhdistävä sivistysliike. Meillä ihminen ja hänen kehitystarpeensa asetetaan kaiken yhteiskunnallisen uudistamisen lähtökohdaksi. Edistämme ihmisten mahdollisuutta asua, opiskella, yrittää, tehdä työtä ja kehittää itseään kaikkialla Suomessa.”

Lue kokonaan »

Yhteystiedot

© 2021 Keskustaopiskelijat
webDesign: Mekanismi »