Keskustan Opiskelijaliiton Karila: Hallituksen varauduttava tukemaan koheesiorahoja menettäviä korkeakouluja

Keskustan Opiskelijaliitto on huolissaan Euroopan unionin koheesiorahoituksen mahdollisen pienentymisen vaikutuksesta korkeakoulujen rahoitukseen. Suomen hallitus esittää, että Suomi tavoittelisi EU:n budjetin pienentämistä Brexitin jättämän tulovajeen myötä. Rahoituksen pieneneminen voi tarkoittaa satojen miljoonien eurojen menetystä suomalaisille korkeakouluille. Yhdessä kotimaan koulutussäästöjen kanssa osa korkeakouluista on joutumassa toiselle säästökuurille.

– Suomen on varauduttava kansallisella tasolla mahdolliseen koheesiorahoituksen pienenemiseen. Menetetyt eurot moninkertaistuvat vielä, jos mukaan lasketaan rahoituksen myötä menetetyt vastinrahat, sanoo Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Arttu Karila.

Linjaus Suomen EU-budjetin maksuosuuden pitämisestä nykyisellään on keskustaopiskelijoiden mielestä oikea. EU:n budjettikehyksen sisällä tulisi kuitenkin entisestään kasvattaa osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatioihin jyvitetyn rahan määrää. Euroopan unionin koheesiorahoituksella on kansallisesti merkittävä aluepoliittinen rooli. Parhaiten alueiden elinvoimaa pidetään juuri osaamiseen kohdennetuilla panostuksilla.

– Koheesiorahoituksen pieneminen uhkaa nakertaa osaamisen ja tutkimuksen alueellista tasa-arvoa. Kyse on myös aluepolitiikasta. Alueellisen elinvoiman tukeminen vaatii työkaluja, jotka mahdollistavat korkeakouluille toiminnan perinteisten, lakisääteisten tehtävien ulkopuolelta alueellisen kasvun turvaamiseksi, Karila jatkaa.

Lisätietoja: 
Arttu Karila
puheenjohtaja
Keskustan Opiskelijaliitto

Yhteystiedot

© 2021 Keskustaopiskelijat
webDesign: Mekanismi »