Keskustaopiskelijat: Lisää toimivaltuuksia lastensuojelutyön ammattilaisille

Keskustaopiskelijat ovat syvästi huolissaan lastensuojelun tilanteesta. Viimeaikaiset uutisoinnit Koskelan teinimurhasta ja nuorten alati lisääntyvästä pahoinvoinnista puhuvat karua kieltään lastensuojelulain puutteista. Tilanteeseen on herättävä heti.

Tämänhetkinen lastensuojelulaki ei anna lastensuojelutyön ammattilaisille mahdollisuutta käyttää rajoittamistoimenpiteitä ennakollisesti. Tilannetta pahentaa se, ettei poliisillakaan ole resursseja antaa virka-apua lastensuojelulaitoksista tai huostaanottopaikoista karanneiden lasten ja nuorten kiinniottamiseksi.

Keskustaopiskelijoiden mielestä on väärin ajatella, että huostaanotto ja kodin ulkopuolelle sijoittaminen olisivat pelkkinä toimenpiteinä usean lapsen ja nuoren pelastus. Monialaiset ongelmat esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveydessä tai päihteidenkäytössä eivät katoa toimenpiteen jälkeen. Laitoksissa ja sijaiskodeissa työskentelevillä lastensuojelun ammattilaisilla on oltava toimivia työkaluja suojella lapsia ennaltaehkäisevästi.

“Ei voi olla niin, että lastensuojelun roolina on viimekädessä vain seurata neuvottomana vierestä, kun lapsi toisensa jälkeen suistuu yhä syvemmälle moniongelmaisuuden suossa. On totta, että yksi lastensuojelun haasteista liittyy myös resursseihin. Mutta vaikka resurssit saataisiinkin kuntoon, jää ongelmaksi toimivaltuuksien puute.”, Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Eveliina Leskelä kauhistelee.

Keskustaopiskelijat uskoo, että lastensuojelun toimivaltuuksien lisäämisellä on myös työmotivaatiota lisäävä vaikutus. “Useimpia lastensuojelussa työskenteleviä ammattilaisia yhdistää turhautuneisuus tämänhetkiseen järjestelmään. Työ ei pitkällä aikatähtäimellä tunnu merkitykselliseltä, mikäli toimivia työkaluja lasten suojelemiseen ei ole”, Keskustaopiskelijoiden ensimmäinen varapuheenjohtaja Elisa Pirttilahti jatkaa.

Lisätietoja:
Eveliina Leskelä
puheenjohtaja, Keskustaopiskelijat ry
050 3897260

Yhteystiedot

© 2021 Keskustaopiskelijat
webDesign: Mekanismi »