Keskustaopiskelijat: Opintolainan saaminen turvattava kaikille!

Keskustaopiskelijat esittää Keskustan puoluekokoukselle, että jokaiselle korkeakoulun tutkinto-opiskelijalla tulee olla mahdollisuus saada opintolainaa. 

Helsingin Sanomat uutisoi 27.9.2019 monen pankin kieltäytyneen antamasta opintolainaa Kelan myöntämästä valtiontakauksesta huolimatta. Syynä kieltäytymiseen on ollut useimmiten hakijan maksuhäiriömerkintä – pankki on katsonut hakijan velanmaksukyvyn heikentyneen. On epätodennäköistä että nuorena hankittu yksittäinen maksuhäiriömerkintä merkittävästi heikentäisi velanmaksukykyä tulevaisuudessa. Toisaalta pankkien tulkintaa voikin pitää ihmeellisenä, sillä valtiontakauksesta johtuen pankille opintolainan myöntäminen on riskitöntä. 

Kelan opintoetuustilastot (2019) osoittavat, että opintolainan saajien määrä on kasvanut viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Samanaikaisesti opintolainaa maksetaan yhä tunnollisemmin takaisin, ja valtio joutuu lainan maksajaksi yhä harvemmin. 

Opintolaina on monelle korkeakouluopiskelijalle välttämätön, sillä opiskelijoiden sosiaaliturva on suurelta osin lainapainotteinen. Sen epääminen opiskelijalta heikentää merkittävästi opiskelijan toimeentuloa sekä pahimmillaan hidastaa tai estää opintojen suorittamisen. Samalla se saattaa johtaa opintojen aikaisen elämän rahoittamisen esimerkiksi pikavippien kautta. 

Opintolainajärjestelmä asettaa korkeakouluopiskelijat keskenään eriarvoiseen asemaan. Opiskelijalla, jolle ei valtiontakauksesta huolimatta myönnetä opintolainaa pankista, on tietyissä tilanteissa oikeus Kelan perustoimeentulotukeen. Tätäkään kehityssuuntaa ei voi pitää hyväksyttävänä, vaan opiskelijoiden sosiaaliturvajärjestelmän tulisi olla yhtenäinen. Lisäksi eri pankit suhtautuvat eri tavoin esimerkiksi maksuhäiriömerkintään opintolainaa haettaessa.  

Keskustaopiskelijat näkevätkin, että nykyinen opintolainajärjestelmän tulee olla yhdenvertainen ja että jokaisella korkeakouluopiskelijalla tulee olla mahdollisuus saada opintolainaa. Pitkällä aikavälillä nykyistä opiskelijan lainapainotteista toimeentuloajärjestelmää tulee kehittää perustulon suuntaan. 

Kirjoittaja:

Arttu Laaksonen

liittohallituksen jäsen, Keskustaopiskelijat ry

Lisätietoja: 

Miriam Putula

puheenjohtaja, Keskustaopiskelijat ry

050 2897260

Yhteystiedot

© 2023 Keskustaopiskelijat
webDesign: Mekanismi »