Keskustaopiskelijat: Sähköiseen korkeakoulutukseen siirryttävä pikavauhtia

Keskustan Opiskelijaliitto (KOL) kannustaa tuoretta opetusministeri Kiurua aloittamaan massiivisen hankkeen suomalaisen korkeakoulutuksen modernisoimiseksi. Modernin tekniikan tuomia mahdollisuuksia ei tällä hetkellä juurikaan hyödynnetä suomalaisessa korkeakoulutuksessa. Esimerkiksi oppitunneille ei juuri voi osallistua etänä tai tenttiä suorittaa kuin ennalta määrättynä tenttipäivänä tarkkaan määrätyssä tilassa. Pahimmillaan opinnot jumiutuvat oppikirjojen loppumiseen kirjastosta.

– Meillä on jo kauan ollut tekniikka tehdä oppimisesta joustavampaa, tehokkaampaa ja edullisempaa, ja pilotointiakin eri menetelmillä on tehty jo vuosikymmenet. Nyt kyse on enää tahdosta. Meillä on oltava tahtoa tehdä välttämättömät uudistukset nyt ja tuoda ajasta ja paikasta riippumattomat opiskelun keinot kaikkien ulottuville, toteaa KOL:n puheenjohtaja Jirka Hakala

Keskustaopiskelijat vaativat kaikista oppikirjoista pakollista sähköistä versiota vuoteen 2017 mennessä. Opiskelijoilla pitää olla aina mahdollisuus korvata kirjaston opusten jonottaminen sähköisillä kirjoilla. KOL vaatii myös isoja harppauksia joustavien opintomenetelmien käytössä. Luennoille pitää voida luentosalin lisäksi osallistua myös opiskelijalle itselleen parhaiten sopivasta paikasta käsin tai tarvittaessa katsoa oppitunnit jälkikäteen netistä. Videoidut luennot on myös saatettava kaiken kansan ulottuville verkkoon. Lisäksi kaikki tentit on voitava suorittaa myös opiskelijan kotikoneelta käsin, kun se opiskelijalle parhaiten sopii.

– Aika on nyt kypsä rohkeille uudistuksille. Keinotekoiset rajoitteet on poistettava joustavan opiskelun tieltä, näin parannetaan mahdollisuuksien tasa-arvoa, lyhennetään opintoaikoja ja luodaan kustannussäästöjä. Uudistukset olisivat myös merkittävä kädenojennus esimerkiksi perheellisille ja työssäkäyville opiskelijoille. Samalla avataan mahdollisuus oppiin ja sivistykseen yhä useammalle suomalaiselle. Suomella on nyt erinomainen tilaisuus nousta modernin korkeakoulutuksen kärkimaaksi, hehkuttaa Hakala.

Lisätiedot:

puheenjohtaja Jirka Hakala, 050 389 7260

Yhteystiedot

© 2021 Keskustaopiskelijat
webDesign: Mekanismi »