Keskustaopiskelijat: Suomi ei saa olla kaivosyhtiöiden siirtomaa

Keskustan Opiskelijaliitto (KOL) vaatii eduskuntaa ottamaan niskalenkin kaivosyhtiöistä, varmistamaan ympäristöasioiden paremman huolehtimisen sekä verottamaan kansallisomaisuuden hyödyntämistä niin, että kaivostoiminnasta jää kaivoksen sulkeutuessa Suomeen muutakin kuin tyhjiä louhoksia ja pilattua luontoa. Keskustaopiskelijat ehdottavatkin kaivostoiminnan riskeihin vastaavan panttirahaston perustamista sekä kaivostoiminnan panemista verolle. Kaivosten ympäristörahastoon tulisi jokaisen uuden kaivoksen sijoittaa pantti, joka palautuu kaivosta suljettaessa, mikäli ympäristöasiat on hoidettu säntillisesti. Kaivosveron tuotot taas voitaisiin käyttää pitkäjänteisesti niiden alueiden kehittämiseen, joilla kaivokset toimivat.

– Kaivosyhtiön, myös konkurssiin menevän sellaisen, tulee kantaa päävastuu ympäristövahingoista. Nykymallissa veronmaksaja kantaa suuren osan riskistä yritysten puolesta. Tarvitsemme järeän, valtion hallinnoiman panttijärjestelmän takaamaan ympäristönäkökulman paremman huomioimisen kaivoksen toiminta-aikana sekä kaivosta lopetettaessa, vaatii keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Jirka Hakala.

Keskustaopiskelijat ovat erityisen huolissaan Suomen kaivannaisvaroista koituvan taloudellisen hyödyn valumisesta ulkomaille haittojen jäädessä kotimaahan. Suomen malmivarojen kokonaisarvoksi on arvioitu n. 70 miljardia euroa, eikä tämä arvo maailman luonnonvarojen huvetessa tule ainakaan laskemaan. Suomalaiset ovat antamassa ainutkertaisen, yhteisen omaisuutensa pois liian halvalla. Ratkaisuksi keskustaopiskelijat esittävät kaivosveroa. Norjassa öljy- ja kaasutuottojen verotus on peräti 78%, Ruotsissa valtio omistaa suurimman osan kaivoksista ja kanavoi voitot kansakunnan hyödyksi, ja esimerkiksi Australiassa on otettu käyttöön kaivosvero. Suomenkaan ei pidä tyytyä riistettävän siirtomaan asemaan, vaan meidän on huolehdittava mineraalivarojemme hyödyntämisestä yhteiskuntaamme palvelevalla tavalla, muistuttavat keskustaopiskelijat.

– Kaivosvero antaisi meille mahdollisuuden tehdä tasapainoisempaa yhteistyötä kaivosyhtiöiden kanssa. Mineraalivarannot ovat yhteistä omaisuuttamme, ja hyöty niistä kuuluu nykyisille ja tuleville sukupolville, ei vain kaivosyhtiöiden ulkomaisille omistajille. Mikäli huomattava osa kaivosveron tuotosta suunnattaisiin niiden alueiden kehittämiseen, joilla kaivokset sijaitsevat, voitaisiin vihdoinkin alkaa puhua vastuullisesta ja oikeudenmukaisesta kaivostoiminnasta, toteaa keskustaopiskelijoiden Hakala.

 

Lisätietoja:
puheenjohtaja Jirka Hakala
050 3897260
jirka.hakala(at)keskustaopiskelijat.fi

Yhteystiedot

© 2021 Keskustaopiskelijat
webDesign: Mekanismi »