KOL: Perusopetukseen taitoja tietojen sijaan

Elämänhallinnan taidot ovat avainasemassa syrjäytymisen ehkäisyssä, kun pyritään aktiivisen kansalaisuuden edistämiseen. Erimuotoinen syrjäytyminen tulee ihmiselle ja yhteiskunnalle kalliiksi. Perusopetuksessa on mahdollista vaikuttaa lasten kehitykseen. Näitä tarpeellisia taitoja ovat sosiaaliset taidot, itsensä johtamistaito, vastuu, opiskelutaidot ja tekemisen kautta oppiminen. Näiden avulla lapset oppivat aktiivisiksi kansalaisiksi ja heidän pystyvyysuskonsa kasvaa.

Koulun valtasuhteet muodostavat nykyisellään enemmän pakkoon kuin tasa-arvoisuuteen. Tämä ei ole paras tie oppia sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta toinen toistensa välillä. Sosiaaliset suhteet rajoittuvat enemmän koulun ulkopuolelle. Ihmissuhteille ei jää koulussa tilaa. Koulut ovat muuttuneet kilpailun areenoiksi.

Opettajien tulee muuttaa omia toimintatapojaan osallistuvammaksi. Opettaja ei ole yksin, kaatamassa tietoa oppilaille, vaan luokassa opitaan myös toisilta. Samalla opitaan itse etsimään tietoa aktiivisesti. Luokassa voi olla yksi tai useampia opettajia, opetusryhmät voivat vaikkapa samoissa aineissa yhdistyä ja opettajat yhdistää voimansa. Samanaikaisopettajuutta ja moniammatillista yhteistyötä hyödyntämällä on mahdollista huomioida paremmin erilaisten oppijoiden tarpeet. Opettajat eivät ole koulun ainoita aikuisia. Perheiden osallistuminen koulutyöhön ja oppimiseen sitouttavat huoltajat tukemaan lasten koulunkäyntiä. Tätä kautta yhteisymmärrys kodin ja koulun välillä lisääntyy.

Luokat ovat pienoisyhteisöjä, joissa lapset oppivat kantamaan vastuuta sitä mukaan kuin taidot ja valmiudet kehittyvät. Näiden yhteisöjen kautta kasvetaan toimijoiksi yhteiskuntaan ja opitaan tarvittavia yhteistyön kansalaistaitoja. Sen sijaan että koulu tarjoaa passiivisen elämänasenteen ja roolin, jossa ollaan vain vastaanottajia ja tottelijoita, tulee lapset osallistaa vastuullisiksi ja motivoituneiksi yhteisöjen jäseniksi. Monille lapsille koulu on ainut paikka, mistä oppii vastuullisen elämän taitoja.
Tulevaisuudessa peruskoulun tulee antaa valmiuksia työelämään. Tulevaisuuden työelämä vaatii eri asioita kuin mihin koulu kasvattaa. Aktiivinen, sosiaalinen ja vastuullinen yksilö pärjää niin työelämässä kuin muussakin elämässä.

Keskustan Opiskelijaliiton liittokokous 1.-2.12.2012

Lisätietoja: puheenjohtaja Petri Honkonen, 050 3897260,

Yhteystiedot

© 2021 Keskustaopiskelijat
webDesign: Mekanismi »