Perustietoa

Keskustaopiskelijat (KOL) on keskustalaisten arvojen omaavien opiskelijoiden yhteisö. KOL on yleispoliittinen järjestö, mutta erityinen mielenkiintomme kohdistuu opiskelijoita koskeviin asioihin. Pyrimme opiskelumahdollisuuksien parantamiseen ja mahdollisuuksien tasa-arvon edistämiseen. Muun muassa opintotuki, saavutettava koulutus ja työllistyminen ovat meille tärkeitä.

KOL on vuonna 1937 perustettu opiskelijoiden sivistys- ja kasvatusjärjestö. KOL:n tarkoituksena on yhteiskunnallisen vaikuttamisen lisäksi herättää opiskelijoissa halua yhteiskunnalliseen toimintaan ja aktiivisuuteen omassa opiskelijayhteisössä. Korkeakoulupaikkakunnilla toimivat osastomme ottavat mielellään uusia toimijoita mukaan ja paikalisesta toiminnasta on helppo siirtyä eteenpäin valtakunnan politiikkaan.

Järjestö

Osastot
Keskustaopiskelijoiden perusta on sen paikalliset osastot, joita toimii useilla korkeakoulupaikkakunnalla. Keskustaopiskelijoiden jäsenet kuuluvat aina johonkin KOL:n paikallisosastoon.

Osastot järjestävät paikallista toimintaa -tempauksia, seminaareja ja tapahtumia- ja vaikuttavat politiikkaan paikallisissa korkeakouluissa korkeakoulujen ylioppilas- ja opiskelijakuntien edustajistojen ja hallitusten kautta. Osastot ovat mukana myös kuntapolitiikassa ja tekevät yhteistyötä muiden keskustalaisten yhdistysten kanssa. Valtakunnan politiikkaan osastot osallistuvat erityisesti Keskustaopiskelijoiden kautta.
Osastot ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka pitävät sääntömääräiset kokoukset ja valitsevat osastolle puheenjohtajan ja hallituksen tai johtokunnan. Hallitus vastaa koko osaston käytännön toiminnasta, taloudesta ja politiikasta.

Lähimmän osaston löydät täältä.

Keskustaopiskelijat
Osastot ovat liiton virallisia jäseniä ja muodostavat yhdessä valtakunnallisen kattojärjestön, Keskustaopiskelijat ry:n. Liiton päivittäisestä toiminnasta vastaa liittotoimisto jossa toimii päätoiminen pääsihteeri ja puheenjohtaja. Liittotoimisto hoitaa muun muassa päivittäisen valmistelutyön, järjestää valtakunnallisia koulutustapahtumia, hoitaa valtakunnallista viestintää, tuottaa jäsenpalveluita, tekee sidosryhmätoimintaa sekä hoitaa liiton taloutta ja hallintoa.

Käytännön toiminnasta ja ajankohtaisesta politiikasta liitossa liittokokousten välillä linjaa liittohallitus. Liittohallitus päättää muun muassa liiton taloudesta, työntekijöiden rekrytoinnista, työryhmien perustamisesta toimintavuodelleen ja uusista poliittisista linjoista.
Ylintä päätäntävaltaa Keskustaopiskelijoissa käyttää vuosittain loka-joulukuussa järjestettävä liittokokous, jonne osastot lähettävät edustajansa. Liittokokous vahvistaa muun muassa toimintasuunnitelman ja valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Liittohallituksen ja toimiston toimijoiden esittelyn ja yhteystiedot löydät täältä.

Yhteystiedot

© 2023 Keskustaopiskelijat
webDesign: Mekanismi »