Tavoitteet

Keskustaopiskelijoissa tehdään jatkuvaa ohjelmatyötä ja liiton poliittinen linjapaperi hyväksytään vuosittain liittokokouksessa. Periaateohjelma sekä poliittinen linjapaperi toimivat perustana ajankohtaisten poliittisten linjausten tekemisessä. Ohjelmatyön selkein tavoite on luoda uusia poliittisia linjoja liitolle, mutta sen avulla myös luodaan keskustelua jäsenistön kesken ja harjoitetaan jäsenistön osaamista. Ohjelmatyön valmistelusta on vastuussa liittohallitus, mutta osastot ja jäsenet pääsevät eri tavoin mukaan ohjelmien valmisteluun vuosittain.

Periaateohjelma

Periaateohjelma poikkeaa muista ohjelmista, sillä siinä ei määritellä linjoja mihinkään yksittäiseen politiikan alaan. Sen sijaan periaateohjelma määrittää liiton arvoja ja aatteellista perustaa. Siinä kuvaillaan yleisemmin millainen on Keskustaopiskelijat ja sen arvopohja. Ohjelmassa on myös strategisia piirteitä sen määritellessä liiton suhdetta eri sidosryhmiin ja liiton tapaa vaikuttaa niihin. Periaateohjelma on hyväksytty Turun liittokokouksessa 2017.

LINKKI OHJELMAAN

Poliittinen linjapaperi

Poliittinen linjapaperi rakentuu Keskustaopiskelijoille tärkeistä poliittisista osa-alueista: koulutuspolitiikasta, sosiaalipolitiikasta, kaupunkipolitiikasta, kestävän tulevaisuuden politiikasta ja kansainvälisyyspolitiikasta. Linjapaperissa on koottuna yhteen yhdeksi kokonaisuudeksi liittokokouksen hyväksymät kannat näihin kysymyksiin. Linjapaperi on hyväksytty Helsingin liittokokouksessa 2021.

LINKKI LINJAPAPERIIN

Strategia 2021-2023

Keskustaopiskelijoiden strategia 2021-2023 ohjaa liiton päivittäistä toimintaa. Strategia luo tulevaisuuskuvaa sekä ohjaa toiminnan kehittämistä ja unelmien saavuttamista. Strategia on hyväksytty Helsingin liittokokouksessa 2020.

LINKKI STRATEGIAAN

 

Yhteystiedot

© 2023 Keskustaopiskelijat
webDesign: Mekanismi »