Tavoitteet

Keskustaopiskelijoissa tehdään jatkuvaa ohjelmatyötä ja poliittiset ohjelmat hyväksytään vuosittain pidettävässä liittokokouksessa. Ohjelmat toimivat perustana ajankohtaisten poliittisten linjausten tekemisessä. Ohjelmatyön selkein tavoite on luoda uusia poliittisia linjoja liitolle, mutta sen avulla myös luodaan keskustelua jäsenistön kesken ja harjoitetaan jäsenistön osaamista. Ohjelmat on luotu aihepiireittäin sen sijaan että olisi luotu yksi iso ohjelma. Tällä tavoin ohjelmatyötä voidaan jakaa eri vuosille niin että lyhyenkin aikaa liitossa toimiva pääsee vaikuttamaan liiton linjoihin. Ohjelmatyön valmistelusta on vastuussa hallitus, mutta osastot ja jäsenet pääset eri tavoin mukaan ohjelmien valmisteluun vuosittain.

Periaateohjelma

Periaateohjelma poikkeaa muista ohjelmista, sillä siinä ei määritellä linjoja mihinkään yksittäiseen politiikan alaan. Sen sijaan periaateohjelma määrittää liiton arvoja ja aatteellista perustaa. Siinä kuvaillaan yleisemmin millainen on Keskustaopiskelijat ja sen arvopohja. Ohjelmassa on myös strategisia piirteitä sen määritellessä liiton suhdetta eri sidosryhmiin ja liiton tapaa vaikuttaa niihin. Periaateohjelma on hyväksytty Turun liittokokouksessa 2017.

LINKKI OHJELMAAN

Poliittinen linjapaperi

Poliittinen linjapaperi rakentuu Keskustaopiskelijoille tärkeistä poliittisista osa-alueista: koulutuspolitiikasta, sosiaalipolitiikasta, kaupunkipolitiikasta, kestävän tulevaisuuden politiikasta ja kansainvälisyyspolitiikasta. Linjapaperissa on koottuna yhteen yhdeksi kokonaisuukseksi liittokokouksen hyväksymät kannat näihin kysymyksiin. Linjapaperi on hyväksytty Helsingin liittokokouksessa 2021.

LINKKI OHJELMAAN

 

Yhteystiedot

© 2022 Keskustaopiskelijat
webDesign: Mekanismi »