Tavoitteet

Keskustaopiskelijoissa tehdään jatkuvaa ohjelmatyötä ja poliittiset ohjelmat hyväksytään vuosittain pidettävässä liittokokouksessa. Ohjelmat toimivat perustana ajankohtaisten poliittisten linjausten tekemisessä. Ohjelmatyön selkein tavoite on luoda uusia poliittisia linjoja liitolle, mutta sen avulla myös luodaan keskustelua jäsenistön kesken ja harjoitetaan jäsenistön osaamista. Ohjelmat on luotu aihepiireittäin sen sijaan että olisi luotu yksi iso ohjelma. Tällä tavoin ohjelmatyötä voidaan jakaa eri vuosille niin että lyhyenkin aikaa liitossa toimiva pääsee vaikuttamaan liiton linjoihin. Ohjelmatyön valmistelusta on vastuussa hallitus, mutta osastot ja jäsenet pääset eri tavoin mukaan ohjelmien valmisteluun vuosittain.

Periaateohjelma

Periaateohjelma poikkeaa muista ohjelmista, sillä siinä ei määritellä linjoja mihinkään yksittäiseen politiikan alaan. Sen sijaan periaateohjelma määrittää liiton arvoja ja aatteellista perustaa. Siinä kuvaillaan yleisemmin millainen on Keskustaopiskelijat ja sen arvopohja. Ohjelmassa on myös strategisia piirteitä sen määritellessä liiton suhdetta eri sidosryhmiin ja liiton tapaa vaikuttaa niihin.

LINKKI OHJELMAAN

Koulutuspoliittinen ohjelma

KOL:n koulutuspoliittisessa ohjelmassa käsitellään Suomen koulutusjärjestelmää peruskoulusta korkeakoulutukseen.

LINKKI OHJELMAAN

Sosiaalipoliittinen ohjelma

Sosiaalipoliittinen ohjelma keskittyy lasten, nuorten ja opiskelijoiden elämään. Ohjelma käsittelee laajasti näiden ryhmien toimeentuloa ja terveyttä sekä muita erityisesti opiskelijoiden kannalta oleellisia aiheita kuten asumista ja liikkumista. Sosiaalipoliittisen ohjelmassa linjataan perustulomallisesta toimeentulosta opiskelijoille sekä nuorisopalveluiden uudistamisesta.

LINKKI OHJELMAAN

 

Kansainvälisten asioiden ohjelma

Kansainvälisten asioiden ohjelma käsittelee mm. turvallisuuspolitiikkaa, Euroopan unionia sekä arktista politiikkaa. Lisäksi linjataan kehityspolitiikkaa, alkuperäiskansojen oikeuksia ja ympäristöpolitiikkaa.

” Keskustalaisessa aatemaailmassa tasa-arvoinen, henkisesti, poliittisesti ja taloudellisesti ehyt yhteiskunta on rauhan sekä kestävän kasvun perusta. Tätä se on myös kansainvälisellä tasolla koskien jokaista yhteiskuntaa. Ihmiskunnalla ei ole varaa yhteenkään eriarvoiseen ja epävakaaksi kehittyvään yhteiskuntaan, joka mahdollistaa kriisipesäkkeiden syntymisen ja vaarantaa maailmanrauhan säilymisen. Keskustaopiskelijat näkevät, että erityisesti sivistys on voima, joka tuo maailmaan rauhaa, joten ilmaisen ja kaikkien saavutettavissa olevan koulutuksen pitää olla universaali arvo sekä ihmisoikeus”

LINKKI OHJELMAAN

Kaupunkipoliittinen ohjelma

Kaupunkipoliittinen ohjelma käsittelee kaupunkien kehittämistä ja on keskustaperheessä ainutlaatuinen avaus. Ohjelma käsittelee kaupunkien rakentamisen ja perinteisten palveluiden lisäksi mm. yhteisöllisyyttä ja lähidemokratiaa.

” Keskustan Opiskelijaliiton kaupunkipoliittisen ohjelman kantavia arvoja ja periaatteita ovat yhteisöllisyys, ihmisläheisyys, sosiaalinen monimuotoisuus, asukkaiden välinen tasa-arvo ja suvaitsevaisuus, väljyys, viihtyisyys, luonnonläheisyys sekä kestävyys. Yhdessä nämä lähtökohdat nivoutuvat yhteen kokonaisvaltaiseksi visioksi tulevaisuuden kaupungista, jota seuraamalla kaupungeista voidaan tehdä parempia paikkoja elää, asua ja nauttia elinvoimaisen kaupunginosayhteisön jäsenyydestä.”

LINKKI OHJELMAAN

Ympäristöpoliittinen ohjelma

KOL:n ympäristöpoliittinen ohjelma käsittelee ympäristö- ja energiapolitiikkaa. Kestävä kehitys ja tasapainoinen luontosuhde ovat luonnollinen osa keskustaperheen arvoja.

LINKKI OHJELMAAN

Yhteystiedot

© 2021 Keskustaopiskelijat
webDesign: Mekanismi »