Arttu Karila: Tulevaisuus on vahvojen opiskelijayhteisöjen

Keskustan Opiskelijaliitto päätti lauantaina (23.9.) ylimääräisessä liittokokouksessa liiton kannan koskien ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien jäsenyyksiä. Päätöksen mukaan korkeakouluopiskelijat, sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa, olisivat paikallisten opiskelijakuntien ja ylioppilaskuntien jäseniä. Rahoitus tulisi nykyisestä poiketen julkiselta puolelta. Pakollisesta jäsenmaksusta voitaisiin siis luopua.

Miltä päätös näyttää isossa kuvassa?

Erona rikkirepiviin, opiskelija- ja ylioppilaskuntien hajottamista vaativiin kantoihin, me keskustaopiskelijat haluamme paitsi turvata opiskelijayhteisöjen perustoiminnan myös vahvistaa sitä. Erona taas esimerkiksi nykytilan säilyttämistä vaativiin puheenvuoroihin, vaadimme yhdenvertaisuutta korkeakouluopiskelijoiden välille. Nykytila on kestämätön.

Keskustaopiskelijat ottivat viikonloppuna aloitteen julkisesta keskustelusta koskien opiskelijayhteisöjen tulevaisuutta.

Viikonlopun päätös tulee nähdä ennen kaikkea osana pohdintaa korkeakouluvisiosta, yhtenä vision puuttuvana palasena. Keskustelua opiskelijoiden roolista osana korkeakouluja ei ole käyty. Nyt on sen aika.

Opiskelijoiden on oltava yhdenvertaisessa asemassa paitsi toisiinsa myös muihin korkeakouluyhteisön jäseniin nähden. Aina näin ei ole. Keskustan Opiskelijaliitto tavoittelee tiivistä ja vahvaa opiskelijayhteisöä, jota ei voi erottaa korkeakoulujen muusta toiminnasta. Opiskelijoiden tulee olla korkeakoulujen sparraajia ja uusien toimintatapojen luojia. Me opiskelijat tuomme parempaa arkea ja eloa kampuksille.

Lopuksi vielä haaste opiskelijakunnille ja ylioppilaskunnille: Mikä on sellaista toimintaa, joka olisi turvattava julkisin varoin? Mikä taas sellaista, jonka rahoittamiseen meidän opiskelijoiden täytyy käyttää omaa mielikuvitusta? Tämä on toivottavasti yksi keskeisiä teemoja syksyn edustajistovaaleissa.

Keskustelu jatkuu.

Arttu Karila
puheenjohtaja

 

Yhteystiedot

© 2021 Keskustaopiskelijat
webDesign: Mekanismi »