KOL: Opintotukijärjestelmä heittää lapsen pesuveden mukana!

Perheelliset opiskelijat ovat täysin unohdettu nykyisessä opintotukimallissa. Opintotuen vaatimukset ovat vanhentuneet ja joustamattomat, eikä nykyjärjestelmä palvele erilaisissa elämäntilanteissa olevia opiskelijoita. On kohtuutonta asettaa samat vaatimukset opintojen etenemisestä sekä suurperheen vanhemmalle kuin vielä kotona asuvalle perheettömälle nuorelle. Nykyjärjestelmä vaatii viiden opintopisteen suorittamista kuukaudessa kaikille. Käytännössä kuitenkin vain ani harva perheellinen opiskelija kykenee täyttämään opintotuen saamiselle asetetut vaatimukset. Opiskelun ja perheen yhdistäminen on tehty mahdottomaksi.

Keskustan Opiskelijaliitto esittää, että opintotuen saamisen ehtoja lievennetään perheellisille opiskelijoille. Kolmen opintopisteen vaatimus kuukausitasolla mahdollistaa perheelliselle opiskelijalle tehokkaamman keskittymisen opiskeluun ja opintotuen nostamisen. Myös opintotukikuukausien määrää tulisi kasvattaa 65 tukikuukauteen perheellisten opiskelijoiden kohdalla. Näin parannetaan lapsiperheiden sosiaaliturvaa ja ehkäistään opintojen keskeytymistä. Samalla vanhempia kannustetaan takaisin keskeytyneiden opintojen pariin.

Perheellisten osa-aikaisesta työnteosta kyllä jaksetaan puhua, mutta vihdoinkin on aika aloittaa keskustelu myös osa-aikaisesta opiskelusta. Nykytilanteessa opiskelu jää usein vain harrasteluksi vanhemmuuden ja työnteon oheen. Kaikilla on kuitenkin oikeus sivistykseen ja kouluttautumiseen elämäntilanteesta sekä pankkitilinsaldosta riippumatta. Opiskelun ei koskaan tulisi olla kannattamatonta. Lapselle tulee tarjota kiireetön ja välittävä koti, jonka tarpeisiin opintotukijärjestelmä vastaa. Lapsen etu on ensisijainen ja kehittyneempi opintotukijärjestelmä on sekä lapsen että yhteiskunnan etu, muistuttavat Keskustaopiskelijat.

Keskustan Opiskelijaliiton liittokokous 1.-2.12.2012

Lisätietoja:
Petri Honkonen
puheenjohtaja
050 3897260
petri.honkonen@keskustaopiskelijat.fi

Jaa tämä artikkeli