Järjestöaineisto

Keskustaopiskelijat ry:n säännöt

Liiton säännöissä määritellään mm. liiton toiminnan perusteet, tarkoitus, prosessit ja liiton jäsenten, eli osastojen, vaikutustavat liiton toimintaan. Lisäksi säännöissä määritellään mm. liittokokouksen, liittohallituksen, työvaliokunnan ja puheenjohtajan tehtävät ja vastuut.

LINKKI SÄÄNTÖIHIN

Osastojen mallisäännöt

Mallisäännöissä määritellään mm. osaston toiminnan perusteet, tarkoitus, prosessit ja jäsenten vaikutustavat osaston toimintaan. Lisäksi säännöissä määritellään mm. osaston yleiskokousten koollekutsumistapa ja osaston hallituksen koko ja tehtävät. Kaikilla osastoilla ei ole käytössä näiden mallisääntöjen mukaisia sääntöjä.

LINKKI MALLISÄÄNTÖIHIN

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

Liittokokouksessa 2023 hyväksytty toimintasuunnitelma ohjaa liiton toimintaa vuoden aikana.

LINKKI TOIMINTASUUNNITELMAAN 2024

KeskustAOpiskelijoiden eettinen ohjeisto

LINKKI EETTISEEN OHJEISTOON

Osaston vuosikokouksen esityslistapohja

LINKKI ESITYSLISTAPOHJAAN