Centerns Studerandeförbund i Finland

Centerns Studerandeförbund i Finland (på finska Keskustan Opiskelijaliitto KOL) är en förening för studenter som äger politiskt centrala liberala värden eller kännetecknar befinna sig i mitten på den politiska skalan. KOL är en allmän politisk förening, men vårt fokus ligger främst på frågor och ärenden gällande studeranden. Vi strävar efter att förbättra möjligheterna att studera. Vi anser att viktiga grundpelare är studiestödet, studiernas tillgänglighet i alla stadier och sysselsättning efter examinering.

KOL grundades år 1937, som studerandenas allmänbildande och fostrande förening. KOL:s syfte är förutom att påverka samhället även väcka studerandes intresse att påverka samhället och engagera sig i sitt egna studiesamfund och studentkår. KOL har lokala avdelningar på alla högskoleorter som är glada att ta med nya aktörer med i sin verksamhet. Från lokalavdelningen är det lätt att gå vidare och engagera sig i den regionala eller nationella politiken.

Organisationen

Avdelningar

Centerns studerandeförbundets grund ligger på dess lokala avdelningar, som fungerar på alla högskoleorter. Medlemmarna i KOL hör alltid till en av KOL:s lokalavdelningar.

Avdelningarna ordnar lokala aktiviteter, evenemang, seminarier och påverkar politiken som görs i högskolornas olika organ. Avdelningarna är även med i kommunalpolitiken och samarbetar med andra föreningar inom Centerpartiet. Lokalavdelningarna deltar i nationella politiken oftast via KOL. Alla avdelningar inom KOL är registrerade föreningar, som håller lagstadgade möten och väljer ordförande och styrelse på årlig basis. Styrelsen ansvarar för hela avdelningens verksamhet, ekonomi och politiken som förs.

Din lokala avdelning hittar du här.

Centerns studerandeförbund

Avdelningarna är förbundets officiella medlemmar och bildar tillsammans nationella takorganisationen KOL ry. Förbundets dagliga verksamhets sköts av förbundskansliet var förbundssekreteraren jobbar tillsammans med förbundets ordförande. Kansliet sköter bland annat löpande ärenden såsom förberedande arbete, ordnar och organiserar olika nationella evenemang, skolningstillfällen, hanterar rikstäckande kommunikation, producerar olika medlemstjänster, utövar intresseaktiviteter och hanterar förbundets ekonomi och administration.

Förbundsregeringen hanterar det praktiska arbetet och den aktuella politiken. Förbundsregeringen gör besluten om förbundets ekonomi, politiska linjer, rekrytering och anställning av personal, upprättande av arbetsgrupper och utskott under året. Det högsta beslutsfattande organet i KOL är det årliga tillkallade förbundsmötet. KOL:s avdelningar förvaltar sina egna medlemmar att delta i förbundsmötet, var man fastställer KOL:s verksamhetsplan och väljer en ny förbundsstyrelse för nästa verksamhetsår.

Information om förbundsregeringen och förbundskansliets personal hittar du här.