KOL: Yliopistojen rahoitusmalli johtaa vääristymiin

KANNANOTTO

30.1.2012

KOL: Yliopistojen rahoitusmalli johtaa vääristymiin

Keskustan Opiskelijaliitto (KOL) näkee huomattavia ongelmia opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän esityksessä yliopistojen julkisen rahoituksen uudistamisesta. Vaikka esityksessä korjataankin joitain merkittäviä nykyisen rahoitusmallin puutteita, ohjaisi se toteutuessaan yliopistoja huonompaan laatuun koulutuksessa ja lyhytnäköisyyteen tutkimuksessa.

Esitetty rahoitusmalli hämärtäisi käsitystä yliopistoista sekä koulutusta että tutkimusta tuottavina, yhteiskuntaa palvelevina laitoksina, kun tutkimuksen asema painottuu kohtuuttomasti suhteessa koulutukseen, ja koulutuksen tehostamisessa kannustetaan menemään siitä, missä aita on matalin. Rahoitusmallin koulutusta koskevat mittarit ovat määrällisiä laadullisten sijaan, niin opintojen edistymisessä kuin työllistymisessäkin. Valmistuneiden työllistymisellä olisi vain prosentin vaikutus työllistymiseen, eikä työryhmän mielestä ole merkitystä sillä, työllistyykö maisteri asiantuntijaksi vai kadunlakaisijaksi.

–    Yliopistoja ohjataan madaltamaan kurssi- ja tutkintovaatimuksia, eli keskittymään laadun sijasta määrään. Laadullisten mittareiden sisällyttäminen rahoitusmalliin ei olisi ollut OKM:lle ylivoimainen tehtävä. Heikompilaatuisten maistereiden massatuotanto tuskin on kenenkään etu, KOL:n puheenjohtaja Petri Honkonen tuomitsee.

Yliopistojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta korostetaan hiljattain uudistetussa yliopistolaissa. Työryhmän esitys on tämän keskeisen tavoitteen kanssa ristiriidassa, sillä siinä yhteiskunnallista vaikuttavuutta ei nosteta lainkaan tuloksellisuuden ja rahoituksen mittaristoon. Itse asiassa esitetty rahoitusmalli ohjaisi yliopistoja pois yhteiskunnallisesti vaikuttavasta tutkimuksesta kohti kapea-alaista, enemmän ulkomailla kiinnostavaa tutkimusta, palkiten kansainvälisesti huomioidusta tutkimuksesta yli kolminkertaisesti paremmin kuin kotimailla noteeratusta tutkimuksesta. Kun tähän lisätään tavoite yritysmaailmasta saatavan tutkimusrahoituksen korostamiseen, uhkaavat koulutus, sivistys ja perustutkimus jäädä yliopistojen repertuaarissa sivubisneksen rooliin.

–    Uudessa rahoitusmallissa hehkutetaan ulkomailla referoituja tutkimuksia kansallisesti merkittävän, mutta ulkomailla vähemmän kiinnostavan tutkimuksen kustannuksella. Yliopistojen tärkeä rooli arvokkaan perustutkimuksen ja kansallisesti merkittävän sekä yhteiskuntaa palvelen tieteen tekijöinä tulee jatkossakin olla tärkeämpi kuin kansainvälisten irtopisteiden keräilyn, yrityksille tehtävän tutkimuksen tekemisen ja epäolennaisilla ranking-listoilla menestymisen, muistuttaa KOL:n varapuheenjohtaja Jirka Hakala.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Petri Honkonen, 050-3897260, petri.honkonen(at)keskustaopiskelijat.fi
Varapuheenjohtaja Jirka Hakala, 044-0579995, jirka.hakala(at)ulapland.fi

Jaa tämä artikkeli