Rusanen: Laadukasta arkea

Sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että lähivuosina saataisiin aikaan merkittäviä ratkaisuja työurien pidentämiseksi. Jotakin on tehty, mutta vielä on paljon tehtävää.

Nykyiset ratkaisut eivät riitä. Tulevissa ratkaisuissa on painotettava ennaltaehkäisevää näkökulmaa.

Elämän muutosvaiheet ovat pahin hetki joutua syrjäytymisen tielle. Kelan mukaan mielenterveyden häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle jää joka päivä viisi nuorta.

Kotoa poismuuttaminen voi olla nuorelle jo kova pala. Varhainen aikuisuus on kriittistä aikaa. Tuolloin psyykkinen oireilu on lapsuuteen verrattuna kaksi kertaa yleisempää.

Luvut kertovat karua tarinaa: esimerkiksi 15 prosenttia opiskelevista nuorista on käyttänyt YHTS:n mielenterveyspalveluita jossakin vaiheessa omana opiskeluaikanaan.

Hyvinvointi koostuu monesta palasesta. Sosiaalisen turvaverkoston merkitys on erityisen suuri esimerkiksi nuoren muuttaessa toiselle paikkakunnalle opiskelujen vuoksi. Kavereita olisi hyvä löytää jo opintojen alkuvaiheessa.

Opintojen alussa pitäisi puhua elämänhallinnan perusteista. Nämä voisi sisällyttää orientoiviin opintoihin.

Työurien pidentäminen on joka tapauksessa välttämätöntä. Viime aikoina keskustelu on painottunut siihen, tuleeko eläkeikärajaa nostaa vai ei.

Mielestäni tästäkin on keskusteltava, mutta keskustelua tulisi laajentaa siihen, miten elämän jokaisessa vaiheessa voitaisiin parantaa arjen sujuvuutta.

Kun arki on sujuvaa, antaa se voimaa myös opiskeluun ja työelämään. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen liittyvät kysymykset on otettava painokkaammin mukaan työurakeskusteluun.

Paikallinen päätöksenteko luo yhteisöllisyyttä, mikä taas torjuu aikamme pahinta vitsausta, juurettomuutta ja vieraantumista, sekä niistä seuraavia ongelmia.

Terveysvaikutukset syntyvät myös yhdyskuntarakenteen tasapainoisuudesta, turvallisuudesta, viihtyvyydestä ja sosiaalisista kontakteista.

Näistä teemoista on hyvä puhua syksyn kuntavaaleissa.

Juha-Pekka Rusanen

Keskustan Opiskelijaliiton 2. vpj.

(Kolumni on julkaistu Suomenmaassa 22.8.2012)

Share the Post:

Related Posts