Keskustan nuorisojohtajat: Koulujen aloitusta siirrettävä kaksi viikkoa

Keskustan nuorisojohtajat: Koulujen aloitusta siirrettävä kaksi viikkoa

03.09.2012

Keskustanuorten puheenjohtaja Antti Kurvinen ja Keskustan Opiskelijaliiton (KOL) puheenjohtaja Petri Honkonen vaativat peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen syyslukukauden alun siirtämistä parilla viikolla syyskuun alkuun. Kevätlukukausi voisi puolestaan jatkua vastaavasti aina juhannukseen asti.

Nuorisojohtajien mielestä koulujen loma-aikojen on vastattava paremmin yhteiskunnan muita loma-aikoja. Suomen siirtyminen kansainvälisempään työrytmiin on tehnyt heinä- ja elokuusta suosituimmat lomakuukaudet.

– Lasten ja nuorten yksinäisyys kesäisin on suuri ongelma. Kun vanhempien lomat painottuvat yhä enemmän loppukesään, jäävät lapset loman alussa usein heitteille. Huonosti alkaneen yksinäisen kesän jälkeen muu loma saattaa mennä pilalle ja paluu syksyn arkirutiineihin voi olla monelle ylivoimainen haaste, kertoo KOL:n Honkonen.

Nuorkeskustalaisten mielestä peruskoulua ja sen opetusrytmiä on uudistettava myös laajemmin vastaamaan nykypäivän tarpeita. Peruskoulun uuden tuntikehyksen toimeenpanon yhteydessä on tehtävä uudistuksia, joilla nuoret saadaan paremmin kiinni yhteiskuntaan. Kodin, koulun ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutuksen kehittämiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota.

– Koulujen vuosirytmi voitaisiin jakaa nykyisen kahden lukukauden sijaan kolmen, syys-, talvi- ja kevätlukukauteen ympärille. Näin nuoret voisivat keskittyä lukukausien sisällä nykyistä tiiviimmin eri oppisisältöjen ja -taitojen oppimiseen, visioi Keskustanuorten Kurvinen.

Nuorisojohtajien tärkein teesi koulutuksen uudistamiseksi on opetuksen kaavamaisuudesta ja liiasta teoriapitoisuudesta luopuminen. Jokaisella oppilaalla on oltava mahdollisuus kokea onnistumisen iloa pitkin vuotta.

– Välillä tuntuu, että peruskoulu on kuin pyhä lehmä, jota ei saa uudistaa millään tavalla. Järkevät keinot kehittää upeaa koululaitostamme törmäävät milloin etujärjestöjen, milloin nostalgiaryöpyissä elävien poliitikkojen vastustukseen. Meidän on puolustettava rohkeasti lasten ja nuorten oikeutta parhaaseen mahdolliseen koulutukseen, nuorisojohtajat vaativat yhteen ääneen.

 

Lisätietoja:

Antti Kurvinen, Keskustanuorten puheenjohtaja

Gsm 044- 7514257, antti.kurvinen(at)keskustanuoret.fi

 

Petri Honkonen, Keskustan Opiskelijaliiton (KOL) puheenjohtaja

Gsm 050-3897260, petri.honkonen(at)keskustaopiskelijat.fi

 

Jaa tämä artikkeli