Keskustan Opiskelijaliitto: Selkeät pelisäännöt vuokratyölle

Keskustan Opiskelijaliitto esittää vuokratyösopimuslakia, joka määrittelisi tarkasti vuokratyön ehdot. Vuokratyöstä on tullut pysyvä osa suomalaisia työmarkkinoita, mutta lainsäädäntö ei tapahtunutta kehitystä huomioi. Nykyisin vuokratyöhön sovelletaan yleistä työsopimuslakia, joka ei mitenkään ota huomioon vuokratyön ominaispiirteitä. Tuloksena on sekä työntekijöitä että työnantajia huonosti palveleva, puutteellinen lainsäädäntö. Vuokratyömarkkinoiden villi länsi on aika laittaa järjestykseen.

       –Parhaimmillaan vuokratyö ja uudistuneet, joustavammat työmarkkinat hyödyttävät sekä työntekijöitä että työnantajia ja koituvat näin myös kansantalouden eduksi. Toimivan ja reilun järjestelmän edellytyksenä kuitenkin ovat yhdessä sovitut ja laillisesti sitovat pelisäännöt, toteaa KOL:n liittohallituksen varajäsen Sakari Tuomisto.

Vuokratyösopimuslailla määriteltäisiin vuokratyösuhteen reunaehdot esimerkiksi työn määrän, työaikojen, palkkauksen, vahingonkorvausvastuun, irtisanomisen, työsuhteen purkamisen, työntekijän kohtelun, opastuksen ja muiden oikeuksien sekä työnantajan ja vuokratyöfirman velvollisuuksien suhteen. Nykylainsäädännöllä työntekijän oikeudet eivät useinkaan täysin toteudu vuokratyösuhteessa ja vuokratyöläisen asema on usein heikko vuokratyöfirman ja työllistävän yrityksen puristuksessa.

 

       –Ehdotammekin, että työministeri Ihalainen alkaa valmistella vuokratyölakia pikimmiten. Työministerin on syytä kutsua työmarkkinajärjestöt määrätietoiseen yhteistyöhön, jotta uusi laki toteutuisi jo tällä vaalikaudella. Vakituiset ja suorat työsuhteet ovat edelleenkin työmarkkinoiden peruskivi, mutta enää ei voida käyttäytyä kuin epätyypillisiä työsuhteita ei olisikaan, toteaa Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Jirka Hakala

Lisätietoja:
Jirka Hakala
puheenjohtaja
jirka.hakala(at)keskustaopiskelijat.fi
050 389 7260

 

Sakari Tuomisto
liittohallituksen varajäsen
sakari.tuomisto1(at)keskustaopiskelijat.fi

Jaa tämä artikkeli