TIEDOTE: Jyväskylän Keskustaopiskelijat: Hanna Toppi KOL:n varapuheenjohtajaksi

Jyväskylän Keskustaopiskelijat JOK ry esittää 24-vuotiasta Hanna Toppia Keskustan Opiskelijaliiton varapuheenjohtajaksi. Hanna on toiminut aktiivisesti JOKissa vuodesta 2010 ja vaikuttanut opiskelijapolitiikan lisäksi ansioituneesti myös ainejärjestökentällä toimien muun muassa oman ainejärjestönsä puheenjohtajana. Tällä hetkellä hän on JOK ry:n varapuheenjohtaja. 

Hanna on kotoisin Pohjois-Karjalasta ja vaikuttanut siellä myös Keskustanuorissa. Hanna oli mukana Keskustanuorten Pohjois-Karjalan piirin Kontiolahden osaston elvyttämisessä vuonna 2009 ja on toiminut osaston johtokunnassa siitä lähtien.

”Vaikka keskustalaisuus on ollut isäni kautta elämässäni aina läsnä, henkilökohtaisen ensikosketukseni politiikkaan ja Keskustaan sain Joensuun puoluekokouksessa ja vuotta myöhemmin Riikka Mannerin (nyk. Pakarinen) eurovaalikampanjassa. Tällä hetkellä erityisesti koulutuspolitiikka on lähellä sydäntäni. JOKissa olen saanut rauhassa kasvaa ja kehittyä ja koen että minulla on nyt myös Keskustan Opiskelijaliitolle paljon annettavaa.” 

Keskustan Opiskelijaliitossa Hanna haluaisi tiivistää osastojen ja liiton välistä tiedotusta ja yhteistyötä: ”Osastojen toiminta on tuotava lähemmäksi liittoa ja toisin päin. Pidän tärkeänä, että KOL, yhteistyössä eri osastojen kanssa järjestää koulutuksiaan ja muita tapahtumiaan tasapuolisesti eripuolilla Suomea.”

Ehdokkaan mukaan valtakunnallisella koulutuspolitiikan tasolla liiton on oltava vahvasti esillä, mutta samalla osastot on kuitenkin säilytettävä sellaisena matalan kynnyksen aktiivisena toimintana, johon täysin uusienkin toimijoiden on helppo tulla mukaan ideoimaan ja kehittymään. Myös erityisesti liiton kansainvälisyyssektori kaipaa ehdokkaan mielestä lisää huomiota.

”Kansainvälinen yhteistyö sivistää sekä lisää kiinnostusta ja ymmärrystä kansainvälisiin suhteisiin ja politiikkaan ja näen, että sivistys- ja kasvatusliikkeenä KOL:n tulisi entistä aktiivisemmin rohkaista jäseniään myös tällä saralla”, ehdokas linjaa.

”Olen seurannut Hannan toimintaa Jokissa ja muussa keskustaperheessä. Alusta asti olen nähnyt Hannan kannustavana ja osaavana tekijänaisena. Hannan osaamiselle olisi varmasti käyttöä KOL:n kärkikolmikossa”

Petri Honkonen
KOL:n puheenjohtaja 2012

”Tutustuin Hannaan ainejärjestötoiminnan kautta vuosia sitten. Sittemmin minuun on tehnyt vaikutuksen hänen kivenkova kokemuksensa sekä tietämyksensä yhdistystoiminnasta ja ehdoton sitoutuminen vastuutehtäviinsä, jotka Hanna on aina hoitanut ajallaan ja kunnialla. Puheenjohtajana Hanna on tehokas, luotettava, itsevarma, ystävällinen ja asiallinen. Uskon, että Hanna suoriutuisi KOL:n varapuheenjohtajan tehtävästä erinomaisesti.”

Matleena Heikkinen
Erasmus Student Network Finland ry:n puheenjohtaja 2014

 

Lisätietoja:
Hanna Toppi

hanna.k.toppi(at)student.jyu.fi

0400 607 507

Jaa tämä artikkeli