Keskustaopiskelijat: EU:n toimittava yhtenäisenä Ukrainan kriisissä


Keskustan Opiskelijaliitto (KOL) vaatii Suomea toimimaan tiiviisti yhtenäisessä rintamassa muiden EU-maiden kanssa Ukrainan kriisin ratkaisemiksi. Euroopan unionin on toimittava päättäväisesti kriisin laajentumisen ehkäisemiseksi, eikä tämä onnistu, jos yksittäiset jäsenvaltiot lipeävät yhteisestä linjasta. Suomi ei saa lähteä lyhytnäköisellä oman edun tavoittelulla vaarantamaan EU:n toimintamahdollisuuksia ja yhtenäisyyttä akuutissa kriisissä, muistuttavat keskustaopiskelijat.

-Venäjän ja Ukrainan kriisi on paitsi merkittävä uhka Ukrainan itsenäisyydelle ja vakaudelle, myös selkeä haaste Euroopan unionin kyvyllä olla uskottava ja vaikuttava ulkopoliittinen toimija edes omalla takapihallaan. Parhaiten Suomi voi edesauttaa rauhanomaista ratkaisua Ukrainassa sitoutumalla EU:n yhtenäiseen linjaan ja sitä tukeviin toimiin, joissa myös Suomen äänelle ja Venäjän tuntemukselle on tarvetta, linjaa keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Jirka Hakala.

Keskustaopiskelijoiden mukaan Ukrainan kriisi on suomalaisille tärkeä muistutus EU:n merkityksestä ja yhteistyöhön sitoutumisen tärkeydestä. Kahdellakymmenelläkahdeksalla eri äänellä huutaessaan eivät Euroopan unionin jäsenmaat ja viisisataamiljoonaa kansalaista voi tyytyä muuhun kuin sivustaseuraajan rooliin globaalilla areenalla, jossa niin Venäjä, USA kuin Kiinakin harjoittavat vahvaa valtapolitiikkaa. Sen sijaan yhteiseen linjaan sitoutuneiden jäsenmaiden EU voi olla vahva demokratian ja vakauden puolustaja, jolla on aitoa vaikutusvaltaa, toteavat keskustaopiskelijat.

-Suomessa on jatkuvasti korostettu sitä, ettei EU:n tule puuttua elämän pikkuasioihin, vaan keskityttävä suuriin, koko Eurooppaa koskettaviin kysymyksiin ja toimimaan maailmanlaajuisesti jäsenmaidensa äänenä. Yhtenäinen EU vahvistaa myös Suomen vaikuttamismahdollisuuksia. Meidän on kuitenkin annettava EU:lle mahdollisuus olla tahtomme mukaisesti pieni pienissä ja suuri suurissa kysymyksissä, toteaa keskustaopiskelijoiden Hakala.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Jirka Hakala
jirka.hakala(at)keskustaopiskelijat.fi
050 389 7260


Jaa tämä artikkeli