Tampereen Opiskelevien Keskustalaisten vuosikokous: Kansalaiskasvatusta peruskoululaisille!

Suomalainen koulutusjärjestelmä on vähintäänkin maailman parhaimpia. 

Tästä saamme olla ylpeitä, mutta emme saa tuudittautua kuvitelmaan että järjestelmä olisi täydellinen. Hyvä asia on että nykyään opetuksessa ja koulutuksessa kasvatuksellisuus korostuu yhä vain enemmän pelkän asioiden opettelun sijaan. 

Koulukasvatus korostaa ihmiseksi kasvua. Sitä että löytää itsensä ja paikkansa tässä yhteiskunnassa. Kuitenkin tästä kasvatuksesta jää valitettavasti usein puuttumaan jotain tärkeää, nimittäin kasvatus kansalaisuuteen, toteavat Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset.

-On valitettavaa ettei peruskoulullamme ole tuntikehyksissään enempää yhteiskuntaoppia kuin yhdeksännen luokan mittainen ”tutustumisjakso”. 

Jääkö yhteiskunnasta oppiminen siihen? Ysiluokalla ehkä opitaan miten eduskunta suunnilleen toimii ja mikä on EU, mutta kyllä kansalaisilla pitäisi olla oikeus saada peruskoulussa hieman enemmän järjestelmätietoisuutta. Huomisen äänestäjiä, päättäjiä ja muita toimijoita tulisi kannustaa jo nuoresta pitäen kiinnostumaan siitä miten maailma toimii ja kannustaa heitä kehittämään sitä, linjaa TOK:n puheenjohtaja Lauri Heikkilä.

Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset ehdottaakin että yhteiskuntaopin opetus aloitettaisiin jo aiemmilla luokilla. Historian opiskelu aloitetaan jo alakoulussa, yhteiskuntaoppia pystytään varmasti järjestämään sen yhteydessä.

Kansalaiskasvatus on toki muutakin kuin yhteiskuntaoppia ja peruskoulu opettaakin tärkeitä elämäntaitoja kansalaisille. Kuitenkin on äärimmäisen tärkeää herättää mielenkiintoa yhteiseen maailmaamme myös laajemmin. Politiikka on hyvä ja tärkeä asia, siihen on saatava kosketuspintaa, TOK vetoaa.

Suomessa korostuvat nykyään enenevässä määrin sosiaaliset ongelmat. 

Nuorten syrjäytyminen ja nuorisotyöttömyys puhuttavat kansalaisia jatkuvasti. Syrjäytymisessähän kyse on siitä, ettei ole löytänyt paikkaansa yhteiskunnassa. Yhteiskuntaan pitää saada valmiudet jo peruskoulussa. Siksi kansalaiskasvatus, yhteiskuntaopin muodossa ja muutenkin, on äärimmäisen tärkeässä osassa oman paikkansa löytämisessä. Yhteiskuntaoppi on parhaimmillaan myös opinnonohjausta. 

Koulu ei voi olla oma, yhteiskunnasta erillinen maailmansa. 

Oppiaineesta riippumatta koulun tulisi herättää yhteiskunnallista kiinnostuneisuutta. Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset perääkin paitsi lisää yhteiskuntaoppia, myös laajempaa yhteiskunnallista keskustelua peruskoulun tehtävästä.

Lisätietoja:

Lauri Heikkilä, Tampereen Opiskelevien Keskustalaisten puheenjohtaja lauri.a.heikkila@uta.fi

0443672009

Jaa tämä artikkeli