Joensuun Opiskelevien Keskustalaisten kevätkokous: Korkeakoulu-opiskelussa otettava harppaus eteenpäin!

Joensuun opiskelevat keskustalaiset ovat jättäneet puoluekokoukselle aloitteen, joka tarjoaa opiskelijalähtöisen näkökulman opintojen nopeuttamiseen ja sähköisen oppimateriaalin hyödyntämiseen. Korkeakouluissa ympäri Suomen pidetään lukukauden aikana tuhansia luentoja. Samat luennot toistuvat usein vuodesta toiseen juurikaan muuttumatta. Vaikka etäluennot ovat jo arkipäivää, luentojen tallentamista ei vielä ole hyödynnetty riittävällä tavalla. Videoidun luentosisällön lisäksi myös power- point esitysten ja muun opetussisällön hyödyntäminen on vielä lapsenkengissä.
 
– Mielestämme Suomeen tulee luoda virtuaalinen korkeakoulujärjestelmä, joka olisi avoin kaikille korkeakouluopiskelijoille. Tämä helpottaisi yksittäisten kurssien suorittamista omassa aikataulussa. Tästä olisi erityistä apua kesäopintoja suorittaville opiskelijoille, sekä perheellisille, sanoo Joensuun Opiskelevien Keskustalaisten puheenjohtaja Marie Okkonen.
 
JOKE esittää, että Suomeen luotava virtuaalinen korkeakoulu hyödyntäisi opetuksessaan korkeakoulujen itsensä tuottamaa materiaalia videotallenteista power point- esityksiin. Aloitteessa  huomautetaan, että jo lyhyessä ajassa olisi mahdollista luoda merkittävä tietovaranto palvelemaan erilaisisa elämäntilanteissa olevia korkeakouluopiskelijoita, jotka kaipaavat täydennystä opintoihinsa. Okkonen toteaa tiedon avoimuuden ja joustavien opiskelumahdollisuuksien olevan myös itsessään tärkeitä. Moni opiskelija käy opintojen ohessa myös töissä, mikä vaikeuttaa tiettyjen luentokurssien läpäisemistä.
 
– Jotkin pakolliset opintosuoritukset voi suorittaa vain kerran vuodessa luentokurssilla. Tämä voi pahimmillaan aiheuttaa opintojen viivästymisen vuodella. Opiskelijan työssäkäynnin ja opiskelun yhdistämisen tulisi olla mahdollista. Nykyinen opintotuki ei ole riittävällä tasolla, eikä lainanottoon voi pakottaa. Me emme voi yleistää korkeakouluopiskelijoita suoraan toiselta asteelta koulutusputkeaan jatkaneiksi nuoriksi aikuisiksi, joiden elämään ei kuulu valmistumiseen asti muuta kuin opiskelua.
 
Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset muistuttavat, että tarkoitus ei ole tehdä tyhjäksi jokapäiväistä lähiopetusta, vaan luodaan uusia mahdollisuuksia opintojen suorittamiselle. Korkeakoulujen rajat ylittäviä suorituksia olisi myös helpompi järjestää sähköistä oppimista ja verkkomateriaaleja hyödyntäen. Uusi avaus korkeakoulusektorilla toisi uusia näkymiä myös kansainvälistymiseen ja veisi suomalaisen opetuksen kilpailukyvyn uudelle tasolle.
 
Lisätietoja:
Marie Okkonen
Puheenjohtaja
Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset
keskustaopiskelijat.jns (at) gmail.com
050 342 5243

Jaa tämä artikkeli