Keskustaopiskelijat: Koulutusleikkauksia uudelleenarviointia harkittava yhteiskuntasopimuksessa

Keskustan Opiskelijaliitto(KOL) pitää Akavan sivuilla 3.8.2015 julkaistua artikkelia ” Fjäder kehottaa neuvotteluihin yhteiskuntasopimuksesta” ja sen poimittua esitystä koulutussäästöjen uudelleenarvioinnista rohkeana avauksena. Sture Fjäderin kommenttien jälkeen on perusteltua arvioida, että Akava esittää yhteiskuntasopimusneuvotteluissa tahtotilansa arvioida uudelleen hallitusohjelman koulutusleikkauspäätöksiä.

Yhteiskuntasopimuksen luominen edellyttää eri tahojen kompromisseja. Vaadittaessa eri tahoja luopumaan jo saavutetuista eduista, tulee hallituksen olla valmis myös uudelleen arvioimaan hallitusohjelman joustovaraa omalla tahollaan. KOL uskoo, että pieni askel taakse  tarkoittaisi valtavaa hyppyä eteenpäin.

Kestävällä koulutuspolitiikalla voidaan mahdollistaa tasa-arvoinen Suomi. Keskustan Opiskelijaliitto katsoo, että mahdollisessa koulutussäästöjen uudelleenarvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota nimenomaan tasa-arvoisen koulutuksen säilymiseen. Kansanedustaja Kääriäinen toteaa uusimmassa kirjassaan: ”Koulutuksen alueellinen ja sosiaalinen tasa-arvo on jatkossakin hyvinvoivan yhteiskunnan perusta – ja päinvastoin. — Nykykatsannossa voi todeta, että luokkayhteiskunta syntyy uudelleen, mikäli koulutuksen tasa-arvosta ei pidetä tiukasti huolta. Toisen asteen koulutuksen verkostossa on kysymys juuri tästä. — Edessä on kova kädenvääntö. Sivistys-Suomi pysyy tai kaatuu sen mukana”.

“Jos Akavan esittämä koulutussäätöjen uudelleenarviointi tehdään, kaipaa tarkastelua erityisesti toiseen asteeseen kohdistetut leikkaukset sekä opintotukileikkaukset, Koulutussäästöjen pienentäminen tarkoittaisi palkansaajille yhteiskuntasopimuksessa luvattujen verohelpotusten pienentämistä. Tämä voisi olla kuitenkin pitkällä tähtäimellä tuottavuuden ja koulutetun työvoiman saamiseksi kannatettava harkinta.”, pohtii puheenjohtaja Hilkka Kemppi.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Hilkka Kemppi, hilkka.kemppi@keskustaopiskelijat.fi, p. 050 3897 260


Jaa tämä artikkeli