Keskustan opiskelijaliiton puheenjohtaja Kemppi: KYLLÄ työmarkkinoiden tasa-arvolle

Tänään käsitelty hallituspuolueiden esitys Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi sisältää kipeitä kohtia, mutta myös toivottuja hyppyjä tasa-arvoisia työmarkkinoita kohti. Työmarkkinaosapuolten ja hallituspuolueiden kanssa keskusteltu esitys on ollut välttämätön Suomen kustannuskilpailukyvyn kannalta.

– Olen ilahtunut, että esityksen vaikeat ratkaisut on tehty keskustelemalla työmarkkinaosapuolien kanssa. Oli valitettavaa, että yhteiskuntasopimus kaatui suuren työn jälkeen. Palkattomien lomapäivien määrä ja ylityökorvausten suuruus eivät voi olla graniittiin hakattuja etuja tilanteessa, jossa meillä ei ole varaa maksaa kaikille edes palkkaa. Varsinkin kun käytännön työelämä on jo monilla aloilla eriytynyt vanhakantaisista työelämää säätelevistä rakenteista, korostaa Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Hilkka Kemppi.

Opiskelijoiden kannalta esitys sunnuntaikorvausten puolittamisesta tulee ottaa tosissaan ja sen vaikutuksia on seurattava. Opiskelijat pystyvät tekemään usein koulun vuoksi vain viikonlopputyötä, jolloin leikkausten seuraukset saattavat kohdistua tähän ryhmään kuin huomaamatta. – Sen sijaan elinikäisen oppimisen kannalta on erittäin hyvä, että yli 20 henkilöä työllistävien yritysten työntekijöille tarjotaan irtisanomisajan palkan ohella oikeus valmennukseen kannustimena uudelleentyöllistämisestä. Suomen tulee tähdätä kehittyvään osaamiseen ja elinikäiseen työllistymiseen jatkossakin, Kemppi linjaa.

Ratkaisujen teko tuntuu pahalta, mutta tekemättä jättäminen ei ole vaihtoehto tähdätessämme sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen ja kaikin puolin kestävään tulevaisuuteen. Esityksen helmi on ehdottomasti se, että hallitus on arvioinut toimien vaikutusta yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon.

Keskustan Opiskelijaliitto on jo ennen vaaleja tukenut Juha Sipilän mallia perhevapaiden kustannusten tasaisemmasta jakamisesta. Olemme iloisia, että hallitus pätti edistää nuorten naisten työllistymistä tasaamalla perhevapaista työnantajille aiheutuvia kustannuksia 2500 euron kertakorvauksella.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Hilkka Kemppi
hilkka.kemppi@keskustaopiskelijat.fi, p. 050 3897 260

Jaa tämä artikkeli