Nuorkeskustan puheenjohtajat: Tiukka EI sukupolvien väliselle eriarvoisuudelle

Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Anniina Sippola ovat harmissaan, että Senioriliike on jättänyt täysin huomioimatta sukupolvien välinen oikeudenmukaisuuden aloittamassaan kansalaisaloitteessa. Aloite vaatii indeksikorotusta työeläkkeisiin puhuen oikeudenmukaisuudesta, vaikka todellisuudessa tavoittelee vain yhden ikäryhmän etua. Eläkkeiden suhteellisesti hitaammin nouseva ostovoima on todellinen ongelma mutta sitä ei voida korjata tavalla, joka romuttaa eläkejärjestelmän kestävyyden ja tulevien polvien luottamuksen järjestelmän kestoon. 

Suomalainen luottamusyhteiskunta nojaa sukupolvien välillä tasa-arvoiseen ja kestävään eläkejärjestelmään. Vain eläkejärjestelmään luottava työntekijä haluaa sijoittaa palkastaan osan yhteiseen kassaan – yhteiseksi turvaksi. 

– On syytä muistaa, että tällaista järjestelmää ei ole mahdollisuutta rakentaa sellaisiin yhteiskuntiin, joista puuttuu luottamus tai tulevien sukupolvien kunnioittaminen, nuorkeskustan puheenjohtajat Kemppi ja Sippola toteavat.

Työllistymisestä ja työssäjaksamisesta huolehtiminen on paras ratkaisu eläkkeen riittävän tason varmistamisessa. Eläkejärjestelmän kestävyyden osalta on oleellista, että työssä jaksamiseen ja työsuhteeseen pääsemisen tukemiseen kiinnitetään riittävästi voimavaroja, sillä todellinen eläkeköyhyys koskettaa erityisesti kansaneläkkeen ja takuueläkkeen saajia. Heidän asemaansa kansalaisaloitteen esittämä muutos ei tuo helpotusta. 

Lisätietoja:
Anniina Sippola
Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja
anniina.sippola@keskustaopiskelijat.fi
050 389 7260

Hilkka Kemppi
Keskustanuorten puheenjohtaja
hilkka.kemppi@keskustanuoret.fi
050 384 6820

 
Jaa tämä artikkeli