Keskustan nuorisopomot: Nuorten radikalisoituminen vaatii budjettiriihen neuvottelijoita reagoimaan

Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Anniina Sippola vaativat budjettiriihen neuvottelijoita panostamaan nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin keinoihin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisevään kitkemiseen, kuten rauhantyötä tekevien järjestöjen rahoitukseen sekä koulutuksen ja nuorten työllisyyden parantamiseen.

Nuorisotyöttömyyden hoito ja saavutettava sekä laadukas koulutusjärjestelmä ovat avainasemassa radikalisoitumisen ennaltaehkäisevässä työssä. Kyse on usein nuoren monimuotoisesta ongelmavyyhdistä, jossa yhdistyvät näköalattomuus ja ulkopuolisuuden tunne. Näiden torjumiseen tarvitaan yhtenäistä ja riittävästi rahoitettua nuorisotakuuta ja sitä tukevia keinoja. Esimerkiksi Suomen kansallista väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa tulee nyt seurata ja tukea entistä tiukemmin. Väkivaltaista radikalisoitumista ruokkivat myös syrjintä ja rasismi. 

Olemme järkyttyneitä valtiovarainministeriön esityksestä vähentää rauhantyötä tekevien järjestöjen jo muutenkin vaatimatonta rahoitusta. Rauhantyötä tekevät järjestöt kouluttavat mm. opettajia yhdenvertaisuuden edistämiseen ja nuorisotyöntekijöitä rasisminvastaiseen työhön. Rauhantyön rahoitus on ensiarvoisen tärkeää juuri nyt. Rauhantyön järjestöjen suunniteltu rahoitussäästö 412 000 euroa tulee hylätä, linjaavat nuorisopomot.

Nuorten väkivaltaiset radikaalit teot Euroopassa ovat järkyttäneet viime aikoina. Terroriteot ovat radikalisoituneen yksilön tai tahon äärikeino, jonka kitkeminen on luottamusyhteiskunnan tehtävä. Lainsäädännön kehittäminen on avainasemassa, mutta radikalisoitumisen ehkäisemiseen vaikutetaan ensisijaisesti koulutuksen ja työllisyyden kautta sekä syrjinnän ja rasismin torjumisella.

Budjettiriihessä on tunnistettava, että väkivaltaista radikalisoitumista ei kitketä yksittäisin keinoin vaan koko järjestelmän on oltava nuoren kasvua ja tulevaisuutta tukeva. Tähän kuuluvat koulutuksen riittävä rahoitus sekä työpaikkojen luominen, Kemppi ja Sippola tiivistävät.

NUORTEN SYRJÄYTYMISEN KOLME NÄKÖKULMAA -kannanottosarja avaa nuorten syrjäytymistä ajankohtaisena ilmiönä ja esittää nuorkeskustan keinoja, miten syrjäytymistä voi ehkäistä valtion budjettiriihen päätöksissä syyskuussa 2016. Nuorkeskustan pomot vaativat Sipilän hallitusta huomioimaan rauhantyön järjestöjen riittävän rahoituksen budjettiriihessä 2016 sekä seuraamaan kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa. 

Lisätietoja: 

Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi, 050 384 6820, hilkka.kemppi@keskustanuoret.fi 
Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Anniina Sippola, 050 3897260, anniina.sippola@keskustaopiskelijat.fi    

 
Jaa tämä artikkeli