Keskustan nuorisopomot: Nuorisotyöttömyys on otettava vakavasti budjettiriihessä

Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Anniina Sippola vaativat hallitusta panostamaan budjettiriihessä nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin keinoihin. Nuorisotyöttömyyden kitkemisen tulee olla keskeinen osa työllistämispaketin investointeja. 

Suomessa on nyt noin 120 000 perusasteen koulutuksen varassa olevaa alle 25-vuotiasta nuorta. Heistä työn ja toisen asteen koulutuksen ulkopuolella on noin 40 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli alkuvuodesta 2016 kivunnut jo 24,1 prosenttiin. Yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 miljoonaa euroa. 

Budjettiriihen työllistämispaketin tulisi korjata nuorisotakuun työllistämismäärärahojen puute. Ei ole perusteltua, että nuorisotakuun työllistämistä edistävät keinot on unohdettu budjeteista samalla, kun työttömiä nuoria on yhä enemmän. Pahinta työnsaannin pitkittymisessä tai ensimmäisen työkokemuksen viivästymisessä on epäonnistumisen kokemus ja sen vaikutus nuoren itsetuntoon, toteavat puheenjohtajat Kemppi ja Sippola.

Nuorkeskusta esittää budjettiriiheen Sanssi -palkkatuen rahoituksen palautusta sekä pidemmällä aikavälillä Sanssi-kortin kehittämistä niin, että sitä pystytään hyödyntämään nopeasti työntekijän palkkaustarpeessa. Sanssi-kortin avulla yrittäjä voi saada nuoren työttömän työnhakijan työllistämiseen palkkatukea. TE-toimistojen pitkät käsittelyajat ovat hankaloittaneet Sanssi-kortin hyödyntämistä, jonka vuoksi kortti tulee olla mahdollista jatkossa maksaa myös takautuvasti. 

Työllistämispakettiin tarvitaan nyt myös selkeä tahtotila ja lisämäärärahaa nuorten yrittäjyyspajatoiminnan valtakunnallistamiseksi. Nuorten yrittäjyyspajatoiminta tulee laajentaa nykyisestä 30 paikallisesta kokeilusta kattamaan pysyvästi koko Suomen. Käytännössä tämä tapahtuisi yhdistämällä yrittäjyyspajat nuorten työpajatoimintojen yhteyteen. Yrittäjyyspajoissa nuoria autetaan työllistämään itsensä turvallisessa ympäristössä. Jokaiselle osallistujalle nimetään oma mentori, joka on sitoutunut tukemaan nuorta eteenpäin, puheenjohtajat korostavat.

NUORTEN SYRJÄYTYMISEN KOLME NÄKÖKULMAA -kannanottosarja avaa nuorten syrjäytymistä ajankohtaisena ilmiönä ja esittää nuorkeskustan konkreettisia keinoja, miten syrjäytymistä voi ehkäistä valtion budjettiriihen päätöksissä syyskuussa 2016. Nuorkeskustan pomot vaativat Sipilän hallitusta huomioimaan nuorten hyvinvoinnin budjettiriihessä 2016 seuraavin keinoin:

Nuorten palkkatuen eli Sanssi-kortin rahoitus tulee palauttaa, 15 miljoonaa euroa 
Nuorten yrittäjyyspajatoiminnan lisämääräraha, 2 miljoonaa euroa

Lisätietoja: 

Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi, 050 384 6820, hilkka.kemppi@keskustanuoret.fi 
Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Anniina Sippola, 050 3897260, anniina.sippola@keskustaopiskelijat.fi  

 
Jaa tämä artikkeli