Keskustaopiskelijat ry:n liittokokous 13.-14.11.

Keskustaopiskelijat ry:n sääntömääräinen liittokokous järjestetään Helsingissä 13.-14.11.2021.

Kokouksessa valitaan liitolle uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja liittohallitus. Muita sääntömääräisiä asioita ovat kolmen puoluevaltuustoehdokkaan nimeäminen ja kahden puoluekokousedustajan nimeäminen. Lisäksi kokouksessa mm. päätetään liiton toiminnasta ja taloudesta vuodelle 2022.

Näiden lisäksi kokouksessa hyväksytään myös liiton uudesta poliittisesta linjapaperista.

Linkki liittokokousasiakirjoihin.

Osastoilla on myös mahdollisuus tehdä liittokokoukselle aloitteita poliittisista ja järjestöllisistä asioista toimittamattalla aloitteet Google-forms lomakkeella täällä viimeistään 30.10.2021 klo 23.59 mennessä.

AIKA: 13.-14.11.

PAIKKA: Allianssitalo (Asemapäällikönkatu 1, Helsinki)

OHJELMA:

Lauantai 13.11.

Aamupala klo 9 alkaen

Kokouksen avaus klo 10

Lounas klo 12

Liittokokous keskeytetään n. klo 15

Sunnuntai 14.11.

Aamupala klo 8.30 alkaen

Klo. 9 kokous jatkuu

Lounas klo 12

Kokous päättyy todennäköisesti klo 13-15 välisenä aikana.

Liittokokousmaksu ja matkakorvaukset

Liitto korvaa liittokokousedustajien matkakulut matkustusohjesäännön mukaisesti halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan 10 euron omavastuulla (yleensä VR EKO). Oman auton käytöstä ja kimppakyydeistä sovittava pääsihteerin kanssa erikseen ja etukäteen.

Liittokokousmaksu(sisältää majoituksen) KOL:n jäsenille on la-su 10€/hlö/

Liittokokousmaksu(sisältää majoituksen) KOL:n jäsenille on pe-su 20€/hlö/

Liittokokousmaksu(ilman majoitusta) KOL:n jäsenille ja ei-jäsenille on ilmainen.

Liittokokousmaksu ei-jäsenille(sisältää majoituksen) on la-su 75€/hlö

Majoitus on Omenahotellissa. Lounaat ovat liittokokouksen yhteydessä.

Ilmoittautuminen ruokailuja ja majoitusta varten on päättynyt.

LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle kolme puheenjohtajaa, kaksi sihteeriä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä neljä ääntenlaskijaa.

3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen asialistaksi

5. Kokouksen menettelytapajärjestyksen hyväksyminen

6. Kokoukselle tuotavat tervehdykset

7. Valiokuntien asettaminen

8. Vuoden 2020 toimintakertomuksen esittely

9. Vuoden 2020 tilinpäätöksen esittely

10. Vuoden 2022 toimintasuunnitelman esittely

11. Vuoden 2022 talousarvion esittely

12. Vuoden 2022 matkustusohjesäännön esittely

13. Vuoden 2022 talousohjesäännön esittely

14. Liittokokoukselle tulleiden aloitteiden ja liittohallituksen vastausten esittely

15. Liittokokouksen kannanottojen esittely

16. Vuoden 2020 liittokokouksen hyväksyttyjen aloitteiden ja ponsien toimenpiteiden esittely

17. Poliittisen linjapaperin esittely

18. Yleiskeskustelu

— ensimmäinen päivä päättyy 

19. Liiton vuoden 2020 toimintakertomuksesta päättäminen

20. Liiton tilinpäätöksen hyväksyminen ja taseen vahvistaminen vuodelta 2020 sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

21. Liiton vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta päättäminen

22. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen ja jäsenmaksuosituksesta päättäminen

23. Edustajien matka- ja päivärahoista, liittohallituksen jäsenten korvauksista ja toiminnantarkastajien palkkioista päättäminen

24. Matkustusohjesäännöstä päättäminen

25. Talousohjesäännöstä päättäminen

26. Liiton vuoden 2022 talousarviosta päättäminen

27. Osastojen aloitteista päättäminen

28. Poliittisesta linjapaperista päättäminen

29. Liiton vuoden 2022 puheenjohtajan vaali

30. Liiton vuoden 2022 varapuheenjohtajien vaali

31. Liiton vuoden 2022 liittohallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali

32. Liiton ehdokkaan vaali Suomen Keskusta r.p:n puoluehallituksen jäseneksi ja varajäseneksi vuodelle 2022

33. Liiton ehdokkaan vaali edustajaksi Suomen Keskustanuorten hallitukseen vuodelle 2022

34. Liiton kahden edustajan ja heidän varajäsentensä vaali Suomen Keskusta r.p.:n puoluekokouksiin vuosille 2022-2024

35. Liiton kolmen edustajan ja heidän varajäsentensä vaali Suomen Keskusta r.p.:n puoluevaltuustoon vuosille 2022-2024

36. Liiton toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2022

37. Kokouksen kannanotoista päättäminen

38. Muut esille tulevat asiat

39. Kokouksen päättäminen

Jaa tämä artikkeli