Keskustaopiskelijoiden liittokokous: Keskustaopiskelijat kannattaa Ahvenanmaan remilitarisointia

Keskustaopiskelijat ry lausuu ehdottomana vakaumuksenaan, että Suomen ja koko Pohjolan turvallisuudelle ensiarvoisen tärkeä Ahvenanmaa on linnoitettava ja että nykyinen Ahvenanmaan vallitseva epävarmuutta aiheuttava olotila on saatava korvatuksi uusilla, tarkoituksenmukaisilla järjestetyillä. Samalla Keskustaopiskelijat toteaa, että nykyinen maailmanpoliittinen tilanne on omiaan vaatimaan näiden toimenpiteiden mahdollisimman pikaista toteuttamista. Keskustaopiskelijat haluaa esittää sen toivomuksen, että maamme opiskelijanuoriso omalta osaltaan … Lue lisää

Kokoomusnuorille tiedoksi: Laina pitää maksaa takaisin!

Aleksi Sandroos ja Olivia Löytänen kädet puuskassa.

Keskustaopiskelijat ja Keskustanuoret vastaavat Kokoomusnuorten kannanottoon, joka antaa virheellistä kuvaa opiskelijoiden toimeentulosta. Erityisesti näkemys toimeentulon turvaamisesta ei kestä kriittistä tarkastelua, sillä lainapainotteisuuden kasvattaminen ei paranna opiskelijoiden asemaa. Nuorkeskusta antaa omat vaihtoehtonsa hallitukselle tilanteen kohtuullistamiseksi. Kokoomusnuoret kertoi kannanotossaan 25.9.2023 hallituksen ”turvaavan mahdollisuuden täysipäiväiseen opiskeluun”. Nuorkeskustan näkökulmasta Kokoomusnuorten kannanotto on heikko yritys pyrkiä selittämään hallituksen huonoja uutisia … Lue lisää

Jyväskylän Keskustaopiskelijoiden kevätkokous: Opiskelijoiden hyvinvointi otettava huomioon tulevassa hallituspolitiikassa

Jyväskylän Keskustaopiskelijoiden sanoma tulevalle hallitukselle: älkää unohtako opiskelijoita! Jyväskylän Keskustaopiskelijat on erittäin huolissaan opiskelijoiden asemasta tulevaisuudessa keväällä käytyjen vaalikeskustelujen ja vastikään julkaistujen hallitustunnustelukysymysten perusteella. Hallituksen muodostaminen on aloitettu, hallitustunnustelijaksi valitun Kokoomuksen Petteri Orpon eduskuntapuolueille esittämien 24 kysymyksen myötä. Vastausten odotetaan viitoittavan tietä siihen, mitkä puolueet tulevat kantamaan vastuuta hallituksessa seuraavan neljän vuoden aikana. Monet puolueista, … Lue lisää

Oulun Keskustaopiskelijat: ”Nyt ei ole oikea aika säästää sivistyksestä ja maamme viennin kulmakivistä”

Oulun Keskustaopiskelijat vastustavat jyrkästi Oulun yliopiston kaavailemia muutosneuvotteluita teknilliseen tiedekuntaan ja jatkuvan oppimisen toimintaan. Nyt ei ole oikea aika säästää sivistyksestä ja maamme viennin kulmakivistä. Oulun Keskustaopiskelijat haluavat muistuttaa Oulun yliopiston hallitusta, että tämän kaltaisilla säästötoimilla ei ole pitkän tähtäimen positiivisia vaikutuksia, vaan ongelmien kuoppa todennäköisesti vain suurenisi. Oulun Keskustaopiskelijat toivovat, että Suomeen saatava hallitus … Lue lisää

KANNANOTTO: JOENSUUN KESKUSTAOPISKELIJAT JULISTAA: HYVÄKSYIMME LIITON MALLISÄÄNNÖT

Joensuun Keskustaopiskelijoiden kevätkokous on 21.4. päättänyt, että se hyväksyy Keskustaopiskelijat ry:n mallisäännöt. Mallisäännöissä on muun muassa päätetty, että yhdistys siirtyy yhden kokouksen malliin, jossa kevätkokouksen asiat käsitellään vuosikokouksessa syksyllä. Joensuun Keskustaopiskelijat näkee uudistuksen kehittävän osastojen toimintaa. Keskustaopiskelijoiden aktiivisia jäseniä on vain rajallinen määrä, jolloin jäsenistön kiireiden vuoksi kevätkokous on monesti päästy järjestämään vasta syksyllä. Yhden … Lue lisää

KANNANOTTO: OULUN KESKUSTAOPISKELIJAT RY JYRÄHTÄÄ: EMME VOI HYVÄKSYÄ LIITON MALLISÄÄNTÖJÄ

Oulun keskustaopiskelijoiden kevätkokous on 29.3. päättänyt, ettei voi hyväksyä Keskustaopiskelijat ry:n mallisääntöjä. Mallisäännöissään Keskustaopiskelijat on esittänyt, että yhdistys siirtyisi niin sanottuun “yhden kokouksen malliin”, jossa kevätkokouksen sääntömääräiset asiat käsiteltäisiin vuosikokouksessa syksyllä. Oulun keskustaopiskelijat näkee uudistuksen uhkana osastojen toiminnalle ja jatkuvuudelle. Keskustaopiskelijoiden jäsenistö on nopeasti vaihtuvaa, jolloin edellisen vuoden hallitus on hyvin voinut valmistua seuraavaan syyskuuhun … Lue lisää

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset: ISYYn järjestöpäiväsekoilu on amatöörien puuhastelua

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset on tyrmistynyt Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan päätöksestä kieltää JOKEn ja muiden poliittisten järjestöjen osallistuminen ISYYn järjestöpäiville alle viikkoa ennen tapahtumaa. ISYY on perustellut päätöstä eduskuntavaalien läheisyydellä. – Varsinaista amatöörien puuhastelua. Eduskuntavaalien ajankohta on kuitenkin vaalilaissa säädetty, ei se ole voinut tulla yllätyksenä ISYYlle. Tuskin olisi ollut mikään mahdottomuus pitää järjestöpäivät esimerkiksi viikkoa myöhemmin, … Lue lisää

Korkeakoulujen rahoituksesta

  Korkeakoulujen rahoitus, kehittäminen sekä tiedeyhteistyö maakuntien yritysten kanssa tulee varmistaa. Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminta on tärkeää ensinnäkin Suomen kilpailukyvyn kannalta sekä se nostaa paikallisia innovaatiota, jotka parantavat yritysten kilpailukykyä ja lisäävät sitä kautta työpaikkoja. TKI toimintaa on hyödynnettävä enemmän alueellisen kehityksen välineenä. Monialainen tutkimus on tärkeää, mutta erityisesti alueen tarpeisiin suuntautuva tutkimus hyödyttää paikallistaloutta. Poikkitieteellinen … Lue lisää

Osaajapula tarvitsee moninaisia ratkaisuja

  Suomessa monilla aloilla kärsitään huomattavasta osaajapulasta, joka myös jakautuu alueittain paikoin epätasaisesti. Tämän ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan paitsi koulutuspoliittisia, niin myös monia muita ketteriä ratkaisuja, ja määrätietoisempi hallituspolitiikka olisi voinut pureutua tähän jo vuosien varrella aiemmin. Osaajien saatavuuskysymys on myös kriittinen investointikriteeri. Osaajapula monella alalla vaikuttaakin kielteisesti talouskasvuumme ja suomalaisten yritysten kilpailukykyyn. Yhä pienevien ikäluokkien … Lue lisää

Opiskelijat ansaitsevat paremman toimeentulon

Opiskelijoiden toimeentulo on riittämätöntä tällä hetkellä. Liian moni opiskelija elää köyhyysrajan alapuolella, ottaa tuhansia euroja velkaa elinkustannusten kattamiseksi tai rahoittaa opintojaan käymällä töissä. Kaiken lisäksi valtiovarainministeriö on juuri esittänyt opintotuen ja asumistuen leikkaamista sekä lukukausimaksuja, mitkä kurjistaisivat entisestään tilannetta. Ovatko opiskelijat tosiaankin toisen luokan kansalaisia? Erinäisten leikkausten myötä opintorahan ostovoima on laskenut 150 eurolla viimeisen … Lue lisää