Jyväskylän Keskustaopiskelijat: Arttu Laaksonen JYYn hallitukseen!

Kuvassa Arttu Laaksonen

Jyväskylän Keskustaopiskelijoilla(JOK) on ilo esittää puheenjohtajaansa Arttu Laaksosta Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) hallituksen jäseneksi.

Arttu Laaksonen on kolmannen vuoden politiikan opiskelija. Hänellä on laaja kokemus järjestö- ja vaikuttamistehtävistä, ja osaamista onkin kertynyt muun muassa opiskelija- ja kuntapolitiikasta.

“Arttu on loistava joukkuepelaaja. Hänen kanssaan voi keskustella asiasta kuin asiasta ja päätöksiä saadaan aikaan. Hän on loistava viestiä ja rautainen osaaja järjestösektorilla. Uskon, että hänestä JYY saa tehokkaan, omistautuvan ja innostuvan hallituksen jäsenen.” kertoo Jyväskylän Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtaja Iida Hämäläinen.

“JYYn tulee kehittää rohkeasti uusia toimintatapoja, jotta opiskelija aidosti tuntee hyötyvänsä ylioppilaskunnan jäsenyydestä. Haluan olla tekemässä ensi vuonna juuri tällaista vaikuttavampaa ylioppilaskuntaa, joka näkyy konkreettisesti yhä useammalle opiskelijalle – ylioppilaskuntayhteisöä, johon pakon sijasta halutaan kuulua.” Laaksonen toteaa.

Lisätietoja:

Iida Hämäläinen
Varapuheenjohtaja
Jyväskylän Keskustaopiskelijat

Arttu Laaksonen
Ehdokas JYYn hallitukseen

Keskustaopiskelijat ja -nuoret tukevat Liina Tiusasta ja Karri Kalliota Keskustan puoluevaltuuston johtoon

Keskustan puoluevaltuusto on puoluekokousten ulkopuolella paras paikka päästää kenttä ääneen. Se on paikka hahmottaa puolueen tilaa ja oppia, mitä Keskustassa voidaan tehdä paremmin ja samalla linjata uutta.

Keskustaopiskelijat ja Keskustanuoret tukevat puoluevaltuuston puheenjohtajaksi Liina Tiusasta ja varapuheenjohtajaksi Karri Kalliota. Nuorisojärjestöillä on täysi luottamus siihen, että kaksikko kykenee parantamaan puoluevaltuuston roolia keskustelun ja puolueen tilan arvioinnin paikkana entisestään.

“Tässä ajassa tarvitsemme rohkeita ja puoluevaltuuston tuntevia vaikuttajia, jotka kykenevät dialogin johtamiseen puolueen sisällä. Liina Tiusasen ja Karri Kallion johdolla saamme moniäänisyydestä voimaa ja pidämme edistyksen lipun liehumassa”, nuorkeskustan puheenjohtajat Miriam Putula ja Hanna Markkanen toteavat.

Tiusanen on vaikuttanut kaksi kautta puoluevaltuustossa, joista päättyneen kauden varapuheenjohtajana ja poliittisen valiokunnan puheenjohtajana. Pohjois-Pohjanmaalla kasvanut Tiusanen on opiskellut Jyväskylässä, toiminut Keskustanuorten varapuheenjohtajana, johtanut Keskustanuorten piiriä Helsingissä ja vaikuttaa nyt Uudellamaalla.

”Haluan lisätä puoluevaltuuston vaikutusvaltaa. Valtuuston työskentelyyn tarvitaan koko kauden kattava suunnitelma ja koko puoluejohdon on sitouduttava puoluevaltuuston roolin vahvistamiseen. Haluan myös ottaa enemmän tilaa keskustelulle ja kokeilla uudenlaisia tapoja synnyttää dialogia”, Tiusanen sanoo.

Pirkanmaalaissyntyinen Kallio on vaikuttanut vuosikaudet Etelä-Pohjanmaalla. Kokemusta on ammattikorkeakoulun hallinnosta, vaalipäällikkyydestä, nuorten piirin johdosta ja puolueen piirin varapuheenjohtajuudesta.

”Haluan olla osaltani vaikuttamassa puoluevaltuuston vaikuttavuutteen. Tämän lisäksi näen puoluevaltuuston paikkana, jossa voidaan aloittaa keskustelu miten järjestörakenteesta ja puolueen jäsenyydestä saataisiin houkuttelevampi niin uusille kuin vanhoillekin toimijoille”, Kallio kuvaa.

Lisätietoja:

Miriam Putula, Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja
miriam.putula(a)keskustaopiskelijat.fi
+358 50 3897260

Hanna Markkanen, Keskustanuorten puheenjohtaja
hanna.markkanen(a)keskustanuoret.fi
+358 50 384 6820

Keskustaopiskelijoiden liittokokous: Hallituksen torjuttava kasvava nuorisotyöttömyys

Keskustaopiskelijoiden liittokokous on huolissaan koronakriisin tuomasta nuorisotyöttömyydestä. Keskustaopiskelijat vaatii, että tiedeministeri Annika Saarikko, työministeri Tuula Haatainen ja elinkeinoministeri Mika Lintilä kokoontuvat yhteen ratkaisemaan nuorten ja valmistuvien työllisyyttä koskevia kysymyksiä. 

Edelliset lamat ovat osoittaneet, että työttömäksi valmistuminen johtaa helposti pitkäaikaistyöttömyyden ja syrjäytymisen kierteeseen. Korona onnistui jo kevään aikana kaksinkertaistamaan nuorisotyöttömyyden ja viemään nuorilta kesätyöt. 

“Moni opiskelija pelkää tällä hetkellä toimeentulonsa ja tulevaisuutensa puolesta. Valmistumista ei pysty nykyisellään lykkäämään ja työttömäksikään ei haluta valmistua”, Keskustaopiskelijoiden puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittu Eveliina Leskelä toteaa.

Keskustaopiskelijoiden liittokokous esittääkin, että hallitus lähtee avainministereiden johdolla luomaan ratkaisuja, miten korkeakoulujen työelämälähtöisyyttä voitaisiin entisestään parantaa. 

“Ministerien on aika astua ulos poteroistaan ja näyttää, mihin punamultayhteistyö parhaimmillaan kykenee”, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittu Elisa Pirttilahti vaatii.

Koronaelvytystä ollaan suuntaamassa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Keskustaopiskelijoiden liittokokous näkeekin, että tässä on paikka tukea nuorten tutkijoiden innovaatioita ja luoda Suomeen uutta työtä, etenkin ympäristölle ja ilmastolle kestävällä tavalla. 

“Koronakriisiä seuraa uhkaavasti ilmastokriisi. Pelaamalla kortit oikein, Suomessa voidaan luoda uusia ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Suomi voi olla ilmastoteoissaan kokoaan suurempi!” toiseksi varapuheenjohtajaksi valittu Joonas Paavilainen muistuttaa.

Keskustaopiskelijoiden liittokokous kokoontui 7.11. etäkokoukseen. Kokouksessa hyväksyttiin sääntömääräisten asioiden lisäksi sosiaalipoliittinen ohjelma, kuntavaaliohjelma ja liiton uusi strategia. Lisäksi valittiin liitolle uusi johto ja liittohallitus. Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja on myös Keskustaopiskelijoiden edustaja Keskustan puoluehallituksessa ja sen työvaliokunnassa.

Keskustaopiskelijoiden uusi puheenjohtajisto:
Eveliina Leskelä, puheenjohtaja
Elisa Pirttilahti, varapuheenjohtaja
Joonas Paavilainen, varapuheenjohtaja

Liittohallitus:
Eeva-Kaarina Heikkilä
Emmi Hämäläinen
Sami Kemppainen
Venla Luttinen

Nuorisojärjestöt yhdessä EU:n nuorisoaloitteen takana: Nuorten osallisuus on varmistettava

Laaja joukko suomalaisia nuoriso- ja opiskelijajärjestöjä tukee Eurooppanuorten ideoimaa EU:n nuorisoaloitetta. Eurooppanuoret ojensi nuorten EU-vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen tähtäävän aloitteen tänään 4.11.2020 Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselle EU-selontekoon liittyvän kansalaiskuulemisen yhteydessä. Järjestöt haastavat myös suomalaiset mepit edistämään aloitetta omassa työssään.

Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa Euroopan unionin päätöksentekoon toteutuvat pääasiassa kansallisten vaalien ja europarlamenttivaalien kautta. Äänioikeuden ulkopuolelle jää kuitenkin suuri määrä nuoria, joilla on hyvin vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa eurooppalaiseen politiikkaan. Euroopan unionin nuorisoaloite on Eurooppanuorten demokratiainnovaatio, joka toteutuessaan antaisi äänioikeuden ulkopuolelle jääville nuorille keinon nostaa tärkeinä pitämiään asioita Euroopan parlamentin asialistalle.

Eurooppanuorten esittämä Euroopan unionin nuorisoaloite ei ole luonteeltaan lainsäädäntöaloite vaan keskustelualoite. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on ohjelmassaan sitoutunut edistämään Euroopan parlamentilta tulleita aloitteita, joten nuorisoaloitteiden pohjalta täysistunnoissa käydyistä keskusteluista voisi parhaimmillaan seurata konkreettisia muutoksia EU-tasolla.

“Euroopan parlamentissa täytyy saada kuuluviin myös niiden nuorten ääni, jotka eivät voi vielä äänestää vaaleissa. Nuorilla on oikeus tulla kuulluksi päätöksenteossa, sillä nyt tehdään niitä päätöksiä, jotka ovat meidän nuorten tulevaisuuden kannalta elintärkeitä”, kommentoi Eurooppanuorten puheenjohtaja Iiris Asunmaa.

EU:n nuorisostrtategiassa keskeisenä tavoitteena mainitaan EU:n tuominen lähelle nuoria. Eurooppanuorten nuorisoaloite olisi erittäin konkreetinen keino vahvistaa nuorten ääntä parlamentissa sekä nuorten vaikuttamistaitoja. Nuorten oma ääni kuuluu Euroopan unionin päätöksenteossa heikosti, vaikka myös alaikäisillä nuorilla on valtavasti ideoita ja halua osallistua EU-asioista päättämiseen.

Äänioikeuden ulkopuolelle jääville nuorille luotaisiin sähköinen järjestelmä, jonka kautta nuorten olisi mahdollista jättää omia aloite-ehdotuksiaan ja äänestää toisten nuorten jättämistä ehdotuksista. Eniten ääniä saanut ehdotus etenisi kyseisen jäsenmaan vuosittaiseksi nuorisoaloitteeksi, ja sen jättäneelle nuorelle tarjottaisiin mahdollisuus päästä esittelemään aloitteensa Euroopan parlamentin täysistuntoon. Euroopan parlamentti sitoutuisi keskustelemaan täysistunnossaan jokaisen jäsenmaan jättämästä nuorisoaloitteesta ennalta määritellyn ajan.

“Parlamentti on ilmaissut halunsa kohdata etenkin sellaisia nuoria, joita se ei muutoin tavallisesti kohtaisi. Tällaiseen kohtaamiseen nuorisoaloite antaisi erinomaisen mahdollisuuden. Me nuorisojärjestöt toivomme, että ministerin lisäksi suomalaiset mepit tarttuvat ideaan”, päättää Asunmaa.

Aloite kokonaisuudessaan.

Eurooppanuoret
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.
Suomen YK-Nuoret
European Youth Parliament Finland – EYP Finland ry.
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto r.y.
Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Suomen Lukiolaisten Liitto ry.
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry.
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry
Kokoomuksen Nuorten Liitto ry
Sosialidemokraattiset Nuoret ry
Keskustanuoret
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto
Vasemmistonuoret ry
Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry
Keskustaopiskelijat – KOL
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta
Vasemmisto-opiskelijat ry
STTK-Opiskelijat
Akavan opiskelijat
RKP-nuoret, Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen nuorisojärjestö r.y.

Lisätietoja
Iiris Asunmaa
puheenjohtaja
Eurooppanuoret
050 918 7390

Helsingin Keskustaopiskelijat: Joonas Paavilainen Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtajaksi

Kuvassa Joonas Paavilainen

Helsingin Keskustaopiskelijat esittää Joonas Paavilaista Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtajaksi vuodelle 2021.

Paavilainen opiskelee teologiaa ja uskonnontutkimusta Helsingin yliopistossa neljättä vuottaan. Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman opinnoissaan Paavilainen suuntautuu erityisesti kaupunkiteologian ja uskontososiologian teemoihin.

“Meidän Keskustaopiskelijoiden tehtävä on toimia sivistyksen ja koulutuksen puolestapuhujana. Meillä korkeakouluopiskelijoilla on ajankohtaisin näkemys korkeakouluopiskelijoiden arjesta ja sen haasteista. Olemme ihmisiä, jotka haluavat muutosta ja rakentaa yhteiskunnastamme oikeudenmukaisempaa ja kestävämpää. Olemme elinehto Keskustan ja yhteiskunnan tulevaisuudelle”, Paavilainen linjaa.

Korkeakouluopinnot ovat muuttuneet maailmanlaajuisen koronapandemian takia. Pandemia on näkynyt opiskelijoiden arjessa erityisesti etäopiskelun, toimeentulon heikennysten ja muiden elämänmuutosten myötä. Opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta ensi vuoden merkittävin uudistus tulee olemaan yhdenvertaisten opiskelijaterveyspalveluiden tarjoaminen kaikille korkeakouluopiskelijoille. Keskustaopiskelijoita tarvitaan valvomaan opiskelijoiden hyvinvointia ja vahvistamaan keskustalaista kaupunkipolitiikkaa.

“Tuleva vuosi on merkittävä Keskustalle ja meidän opiskelijaliikkeelle. Meidän tulee jalkauttaa uusittu strategiamme kaikille jäsenillemme sekä vahvistaa opiskelijaliikkeemme toimintaa. Uudet ideat ja toimintamallit alkavat näkymään toiminnassamme sekä viritämme yhdessä jäsentemme kanssa järjestömme kuntavaalikuntoon”, Paavilainen kertoo.

“Keskustan nuorisokannatus on historiallisen heikko. Tässä tilanteessa Keskustaopiskelijoiden pitää järjestönä olla iskussa ja valmiina tekemään väsymättä työtä kadonneen nuorisokannatuksen kasvattamiseksi. Joonaksella on juuri sellaista kokemusta ja näkemystä, jota me tässä ajassa tarvitsemme”, tokaisee Helsingin Keskustaopiskelijoiden hallituksen jäsen Valtteri Markula.

Paavilainen toimii tällä hetkellä Keskustaopiskelijoiden liittohallituksen jäsenenä ja Helsingin Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtajana. 24-vuotias kaakkoismurteiden puolustaja on saavuttanut johtajakokemusta muun muassa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton piiri- ja edunvalvontasektorin varapuheenjohtajana vuonna 2017.

“Hyvä johtaja johtaa aina edestä omalla esimerkillään kuunnellen alaisiaan ja tukien puheenjohtajaa. Yhdessä tekemällä”, päättää Paavilainen.

Lisätietoa:

Joonas Paavilainen

Helsingin Keskustaopiskelijat: Venla Luttinen Keskustaopiskelijoiden liittohallitukseen

Kuvassa Venla Luttinen

Helsingin Keskustaopiskelijat kannattavat Venla Luttista Keskustaopiskelijoiden liittohallitukseen vuodelle 2021. Luttinen opiskelee metsätiedettä Helsingin yliopistossa neljättä vuotta. Metsätieteiden kandiohjelman opinnoissaan Luttinen suuntautuu erityisesti metsien ekologiaan ja käyttöön.

“Keskustaopiskelijoiden tulee olla rohkeasti idealisteja, ja tähdätä tulevaisuuteen. Päivänpolitiikan paineet eivät rajoita meitä samalla tavalla kuin emopuoluetta. Mikä olisikaan parempaa opiskelijoiden edunvalvontaa kuin huolehtia siitä, että he saavat tehdä työuransa tasa-arvoisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa tulevilla opiskelijoilla on kaikilla samat mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen. Meidän tehtävämme Keskustassa on pitää huolta opiskelijoista, ihmisoikeuksista ja uskosta parempaan huomiseen.” linjaa Luttinen.

“Elämme keskellä suurta yhteiskunnallista murrosta ja tulevat vuodet määrittävät Suomen ja koko ihmiskunnan tulevaisuutta ratkaisevalla tavalla. Näinä aikoina keskustalainen opiskelijaliike tarvitsee johtoonsa parhaat mahdolliset voimat ja siksi pidän Venla Luttista oivana valintana”, tokaisee Helsingin Keskustaopiskelijoiden hallituksen jäsen Valtteri Markula.

”Olen ollut tämän vuoden aikana mukana KOL:n strategiatyöryhmässä, mikä on ollut todella antoisaa, sillä on oikeasti päässyt muodostamaan liiton suuntaa. Kunhan strategia saa lopullisen muotonsa liittokokouksessa, tulee seuraavaksi suunnata panokset sen toteuttamiseen. On tärkeää, ettei strategia jää pölyttymään arkistoihin, vaan että se näkyy koko järjestömme toiminnassa liittojohdosta sinne osastoissa tehtävään ruohonjuurityöhön asti. Liittotoimiston päädyssä on pidettävä koko ajan kirkkaana mielessä, että hyvin toimivat osastot ovat edellytys menestykselle ensivuoden ylioppilas- ja opiskelijakuntavaaleissa”, Luttinen kertoo.

Luttinen toimii tällä hetkellä Helsingin Keskustaopiskelijoiden puheenjohtajana ja Keskeisten edustajistolistan vaalipäällikkönä. Keskustassa hän on toiminut jo pitkään, ensin varavaltuutettuna kotikunnassaan Vesannolla ja sen jälkeen aktiivisesti Helsingin Keskustaopiskelijoissa. Vapaa-aikaansa 22-vuotias viettää järjestötehtävien lisäksi orkesteriharjoituksissa tai kirjoittamassa.

Lisätiedot:
Venla Luttinen

Instagram: @lukkinen
Facebook: @mehtavenla

Valtteri Markula

*Kuvan ottanut Aleksi Flyktman

Oulun Keskustaopiskelijat: Eeva-Kaarina Heikkilä Keskustaopiskelijoiden liittohallitukseen

Kuvassa Eeva-Kaarina Heikkilä

Oulun Keskustaopiskelijat (OKO) esittää OKO:n varapuheenjohtajaa, Eeva-Kaarina Heikkilää, Keskustaopiskelijoiden liittohallitukseen. Uusi liittohallitus valitaan 7.11.2020 pidettävässä liittokokouksessa, joka pidetään koronatilanteen takia etämallilla.

– Haluan omalla toiminnallani olla edistämässä Keskustaopiskelijoiden näkyvyyttä sekä sosiaalisessa mediassa, että opiskelijoiden keskuudessa. Meillä on valtavasti potentiaalia kasvaa entistä uskottavammaksi vaikuttamis- ja edunvalvontajärjestöksi jokaisen opiskelijan silmissä, Heikkilä toteaa.

Ympäristötekniikkaa ensimmäistä vuotta opiskeleva Heikkilä on vahva paikallinen toimija Oulun Keskustaopiskelijoissa. Aiemmin sähkötekniikkaa opiskellut Heikkilä on ollut OKO:n hallituksessa jo neljä vuotta, eikä into ole vieläkään loppunut.

– Eeva-Kaarina on äärimmäisen innokas ja luotettava, häneltä hoituu homma kuin homma. Uskon, että tämmöiselle aktiiviselle tekijänaiselle on paras paikka vaikuttaa Keskustaopiskelijoiden liittohallituksessa, Oulun Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Olga Oinas-Panuma toteaa.

Lisätietoja antavat:
Eeva-Kaarina Heikkilä
045 113 5198
Olga Oinas-Panuma
044 356 9063

Keskustaopiskelijat ry:n liittokokous 7.11.

Keskustaopiskelijoiden sääntömääräinen liittokokous pidetään tänä vuonna 7.11.2020. Kokouspaikkana on Keskustan puoluetoimisto Helsingissä osoitteessa Apollonkatu 11 A, 00100.

Kokous alkaa lauantaina klo 10:00 ja tavoitteena on pitää koko kokous lauantain aikana.

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen liittohallitus kuitenkin vahvasti suosittaa, että kokousedustajat ja tarkkailijat osallistuvat kokoukseen etänä.

Kokoukseen on pakollinen ennakkoilmoittautuminen etäosallistumista varten. Ennakkoilmoittautuminen päättyy perjantaina 30.10. ko 23:59. Ilmoittaudu täällä.

Kokouksesta ja valmistelevista valiokuntien kokouksista lähetetään ohjeistusta kokoukseen ilmoittautuneille 31.10.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa hyväksytään liiton uusi strategia, sosiaalipoliittinen ohjelma ja kuntavaaliohjelma.

Liittokokouksessa käsiteltävät asiakirjat löytyvät täältä.

Liittokokouksen valiokuntien valmistelevat kokoukset pidetään seuraavasti:
Poliittinen valiokunta kokoontuu 3.11. klo 18
Järjestö- ja talousvaliokunta 4.11. klo 18
Menettelytapavaliokunta 6.11. klo 17

Osastojen oikeus lähettää kokoukseen kokousedustajia perustuu osastojen jäsenmäärään. Sääntöjen mukaan jäsenmäärä tarkistetaan 30 päivää ennen kokousta. Osastoille tullaan lähettämään tieto nimettävien kokousedustajien maksimimäärästä 9.10. Osastojen on käsiteltävä kokousedustajien valintaa joko sääntömääräisissä yleiskokouksissaan tai pidettävä asiaa varten ylimääräinen syyskokous. Mallisääntöjen mukaan osaston yleisen kokouksen koollekutsumisaika on kolme vuorokautta.

LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA 

 1. Kokouksen avaus 
 1. Valitaan kokoukselle kaksi puheenjohtajaa, kaksi sihteeriä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä neljä ääntenlaskijaa.
 1. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 1. Esityslistan hyväksyminen kokouksen asialistaksi
 1. Kokouksen menettelytapajärjestyksen hyväksyminen
 1. Kokoukselle tuotavat tervehdykset
 1. Valiokuntien asettaminen
 1. Vuoden 2019 toimintakertomuksen ja vuoden 2019 tilinpäätöksen esittely
 1. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja vuoden 2021 talousarvion esittely
 1. Vuoden 2021 matkustusohjesäännön ja vuoden 2021 talousohjesäännön esittely
 1. Liittokokoukselle tulleiden aloitteiden esittely
 1. Liittokokouksen kannanottojen esittely
 1. Vuoden 2019 liittokokouksen hyväksyttyjen aloitteiden ja ponsien toimenpiteiden esittely
 1. Liiton strategian esittely
 1. Sosiaalipoliittisen ohjelman esittely
 1. Kuntavaaliohjelman esittely
 1. Yleiskeskustelu 
 1. Liiton vuoden 2019 toimintakertomuksesta päättäminen
 2. Liiton tilinpäätöksen hyväksyminen ja taseen vahvistaminen vuodelta 2019 sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
 1. Liiton strategiasta päättäminen
 1. Liiton vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta päättäminen
 2. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen ja jäsenmaksuosituksesta päättäminen
 1. Edustajien matka- ja päivärahoista, liittohallituksen jäsenten korvauksista ja  toiminnantarkastajien palkkioista päättäminen
 1. Vuoden 2021 matkustusohjesäännöstä päättäminen
 1. Vuoden 2021 talousohjesäännöstä päättäminen
 1. Liiton vuoden 2021 talousarviosta päättäminen
 2. Sosiaalipoliittisesta ohjelmasta päättäminen 
 1. Kuntavaaliohjelmasta päättäminen
 1. Osastojen aloitteista päättäminen 
 1. Liiton vuoden 2021 puheenjohtajan vaali 
 1. Liiton vuoden 2021 varapuheenjohtajien vaali 
 1. Liiton vuoden 2021 liittohallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali 
 1. Liiton ehdokkaan vaali Suomen Keskusta r.p:n puoluehallituksen jäseneksi ja varajäseneksi vuodelle 2021 
 1. Liiton ehdokkaan vaali edustajaksi Suomen Keskustanuorten hallitukseen vuodelle 2021
 1. Liiton toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2021 
 1. Kokouksen kannanotoista päättäminen
 1. Muut esille tulevat asiat
 1. Kokouksen päättäminen

Vaasan Keskustaopiskelijat: Elisa Pirttilahti Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtajaksi

Kuvassa Elisa Pirttilahti. Ehdokas Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtajaksi.

Vaasan Keskustaopiskelijat esittävät, tietotekniikan insinööriopiskelijaa, Vaasan Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtajaa Elisa Pirttilahtea Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtajaksi. Elisa Pirttilahti on Mänttä-Vilppulasta kotoisin ja muuttanut Vaasaan 2013. Aiemmin hän on opiskellut Vaasan Ammattikorkeakoulussa liiketaloutta ja valmistunut 2018 tradenomiksi suuntautumisenaan taloushallinto. Tällä hetkellä Pirttilahti opiskelee tietotekniikan insinööriksi Vaasan ammattikorkeakoulussa töiden ohessa.

Keskusta on minulle koti ja arvot. Arvot ovat minulle tulleet osaltaan verenperintönä, ja osaltaan olen myös kasvanut puolueen arvoihin opiskelijaporukassa. Keskustalaisuus on minulle tärkeää ja kertoo minusta sen mitä arvostan elämässä sekä mitä arvoja haluan myös viedä eteenpäin ylisukupolvien. Edustamani arvot ovat minulle juuret sekä tulevaisuus. Elisa Pirttilahti kiteyttää

Keskustaopiskelijoista on muodostunut Pirttilahdelle toiseen kertaan koti ja ruokkinut entisestään asioihin vaikuttamisen paloa. Keskustaopiskelijat on paikka, johon voi tulla ihan omana itsenään, mistä lähtökohdista tahansa. Keskustaopiskelijat on turvallinen ympäristö, jossa opiskelija saa kasvaa itsensä kokoiseksi vaikuttajaksi. Liitto tarjoaa siihen erinomaiset puitteet ja huikean kasvualustan, josta saa ystäviä sekä välineitä tulevaan. Liiton on tarjottava jatkossakin opiskelijajäsenilleen välineet vaikuttajana kehittymiseen esimerkiksi kurssien ja vaikuttajatarinoiden muodossa.

Haluan olla tuomassa Keskustaopiskelijaliittoa vielä lähemmäs ammattikorkeakouluja ja ammattikorkeakouluopiskelijoita. Korkeakoulu politiikan kentälle kuuluvat molemmat yliopistot sekä ammattikorkeakoulut, Elisa Pirttilahti toteaa.

Vaikuttamisen halu Pirttilahdella on ollut aina ja se myös näkyy ulospäin. Tekemisen meininki ja omaaloitteisuus sekä uusien ideoiden luominen ovat Elisa Pirttilahdelle ominaisuuksia, jotka myös hänen ympärillään olevat ovat huomanneet.

Elisa on osoittanut Vaasan Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtajana kykyä toimia johtotehtävissä. Kun Elisa tarttuu projektiin, voi olla varma, että projekti viedään kunnialla maaliin. Elisan monipuolinen opiskelutausta ammattikorkeakoulussa tuo liittohallitukseen vankkaa osaamista ja uusia ideoita ammattikorkeakoulujen ja keskustaopiskelijoiden välisen toiminnan kehittämiselle.
-Susanna Laitila, Vaasan Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja

Elisa on päämäärätietoinen ja toimeen tarttuva vaikuttaja Vaasasta. Hän on loistavalla asenteella ja tarmolla kehittänyt Vaasan keskustaopiskelijoiden toimintaa ja olisi osaava tekijätyyppi uudistamaan seuraavaksi Keskustaopiskelijoita. KOL saisi Elisasta vahvan
varapuheenjohtajan!

-Aleksi Koivisto, KOL:n varapuheenjohtaja 201

Lisätietoa:

Elisa Pirttilahti
Vaasan keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtaja

044 0677680

Susanna Laitila
Vaasan keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja

040 0304407

Keskustaopiskelijat: Kouluväkivalta kirjattava rikoslakiin

Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Miriam Putula ja teksti "kouluväkivalta kirjattava rikoslakiin".

Keskustaopiskelijat esittää, että kouluväkivalta kirjataan rikoslakiin. Tämä koskisi kaikkia sen ilmenemismuotoja, niin henkistä kuin fyysistä väkivaltaa. Lakiin kirjattuna lasten kanssa työskentelevillä olisi selkeä ja yksiselitteinen velvollisuus puuttua tilanteisiin ja viedä asioita eteenpäin. Samalla kehitettäisiin moniammatillista yhteistyötä niin poliisin kuin sosiaaliviranomaisten kesken.


“Kouluväkivalta on iso yhteiskunnallinen ongelma. Viime aikojen uutisointi on osoittanut, että siihen ei vieläkään suhtauduta riittävän vakavasti. Pahimmillaan se johtaa mielenterveysongelmiin sekä yhteiskunnasta syrjäytymiseen”, Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Miriam Putula toteaa.


Kouluväkivaltaa esiintyy niin alakoulusta aina korkeakouluun asti. Vaikka alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, heille voi silti asettaa seuraamuksia. Kun opettajilla olisi yksiselitteinen velvollisuus viedä asioita eteenpäin, moniammatillinen yhteistyö koulun, poliisin ja sosiaaliviranomaisten kesken helpottuisi. Tällöin niin kiusattu kuin kiusaaja saisi tarvittavan tuen.


“Jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla oikeus turvalliseen kouluympäristöön. Vakavat väkivaltatapaukset, niin henkiset kuin fyysiset, pitää viedä eteenpäin. Tätä ei voi katsoa enää sormien läpi”, Putula kiteyttää.


Lisätietoja:
Miriam Putula
puheenjohtaja, Keskustaopiskelijat ry
050 3897260

Yhteystiedot

© 2020 Keskustaopiskelijat
webDesign: Mekanismi »