Varapuheenjohtajaehdokas Mäkinen: Keskustalaisuudesta

Keskustalaisuus. Siinä on käsite, johon uskon jokaisen liittävän mielleyhtymiä. Keskustalaisuudesta on myös vastikään ilmestyneen teoksen nimi. Tuo teos lepää toistaiseksi lukemattomana pöydälläni edessäni. Kirjan nimi inspiroi minua kuitenkin kirjaamaan muutaman sanan siitä, miksi olen valinnut puolueekseni Keskustan ja mitä keskustalaisuus minulle merkitsee. Keskustalaisuudesta puhuttaessa väitän, että suurimmalle osalle mieleen nousee ensimmäisenä maaseutu. Saattaapa monille nousta mieleen myös aluepolitiikka. Kumpikin ovat sinällään osuvia seikkoja, jotka liittyvät keskustalaisuuteen, mutta itselleni Keskusta ja keskustalaisuus tarkoittavat jotain syvempää.

Itselleni Keskusta ja keskustalaisuus on ennen muuta sivistys- ja ihmisyysaatetta. Se on uskoa siihen, että jokaisella ihmisellä tulisi olla mahdollisuus sivistää itseään omien persoonallisten kykyjensä ja halujensa pohjalta mahdollisimman pitkälle. Se on uskoa siihen, että kaiken yhteiskunnallisen kehittämisen lähtökohdaksi tulee ottaa ihmisyys ja hänen henkilökohtaiset kehitystarpeensa. Se on uskoa siihen, että jokaisella ihmisellä, alueellisiin, taloudellisiin tai muihinkaan lähtökohtiin katsomatta tulee olla yhtäläinen mahdollisuus koulutukseen.

Keskustalaisuudessa – siinä merkityksessä kuin itse sen ymmärrän – on kyse sivistyksen lipun kantamisesta. Ja sivistyksessä on kyse erityisesti sydämen sivistyksestä. Sivistynyt ei ole se, joka on lukenut eniten, vaan se joka omaa sivistystä sydämensä tasolla. Tällä tasolla sivistys on kykyä katsoa todellisuutta toiseuden näkökulmasta. Se on kykyä asettua toisen asemaan ja ymmärtää tapaa, jolla tämä maailmaa tarkastelee. Se ei tarkoita sitä, että oma näkökulma tulisi hylätä, vaan sitä, että ymmärtää, ettei toinen mielipiteestään huolimatta ole itseä huonompi ihminen. Tämä vain tarkastelee maailmaa erilaisten lasien takaa.

Maailmassa on toki olemassa oikeita vastauksia, mutta niiden tietäminen ei tee kenestäkään sivistynyttä. Kaikkein vähiten sivistynyt on se, joka oikeita vastauksia riittämiin tietävänä tuomitsee muut idiootteina, kun nämä eivät ymmärrä tosiasioita. Sivistyksen tulisi kyetä yhdistämään – ei erottamaan. Santeri Alkion mukaan: “Sivistys on veljeyttä synnyttävä, kansakuntain elämää parantava, uudistava ja voimistava mahti, luomisen väkevä vipusin.” Tästä on kyse myös sivistyksen lipun kantamisessa. Sivistyksen on kyettävä yhdistämään. Sivistyksen pohjalta on kyettävä luomaan uutta ja uudistamaan. Erityisesti tästä on kyse itselleni keskustalaisuudessa. Sivistyksestä, kaikessa sen laajuudessa ja syvyydessä.

Janne Mäkinen

Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset: Soija ja riisi korvattava kotimaisilla vaihtoehdoilla Juveneksen ravintoloissa

Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset vaatii, että Juveneksen ravintolat puolittavat ulkomaalaisen ruuan käytön ensi vuoden loppuun mennessä. Tampereen ylioppilaskunnan omistaman Juveneksen on osoitettava vastuullisuuttaan ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kotimaisen ruuan suosiminen on siihen hyvä tapa.

–Haluamme, että Juvenes osallistuu ilmastonmuutoksen torjuntaan korvaamalla esimerkiksi riisin ja soijan kotimaisilla vaihtoehdoilla. Nyt on myös viimeinen hetki vaihtaa kaikki ulkomaalainen liha ympäristöystävällisempään ja eettisempään kotimaiseen lihaan, puheenjohtaja Juho Korpela linjaa.

Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset ovat huolissaan erityisesti kasvisruuan kotimaisuusasteesta. Esimerkiksi paljon kasvisruuissa käytetyn soijan kasvatus aiheuttaa mittaamattomia tuhoja ympäristölle.

– Haluamme, että myös kasvissyöjillä on mahdollisuus syödä puhdasta ja vastuullista kotimaista ruokaa. Kotimaisessa ruuassa esimerkiksi torjunta-ainejäämät ovat merkittävästi tuontiruokaa pienemmällä tasolla.

Lisätietoja:
Juho Korpela
Puheenjohtaja
0400211545

MIKÄ SINUA KEPUTTAA? TUNNUSTA VÄRIÄ JA VAIKUTA

Keskustaopiskelijat vaikuttavat opiskelijoiden äänellä kautta maan. Haluamme olla helposti lähestyttävä ja vaikuttava ryhmä edustajistossa. Nyt sinulla on oikeus äänestää, vaikuttaa ja olla keskeinen osa opiskelijayhteisöäsi.

Minkä asian sinä  tahtoisit muuttuvan? Onko joku asia jo kunnossa?

Edustajistovaaleissa äänestettävän edustajiston tärkein tehtävä on tukea opiskelijoiden arkea. Tämä voi tarkoittaa edullista ja parempaa ruokaa, opiskelijoille sopivaa asumista tai äänekästä koulutuksen puolesta puhumista. Entä paljonko on ylioppilas-/opiskelijakunnan jäsenmaksu? Onko kampuksen ovet avoinna opiskeluun 24/7? Löytyykö kaupungista tarpeeksi tilaa opiskelija-asunnoille tai opiskelijatapahtumille?

Keskustaopiskelijat haluavat, että jokaisen opiskelijan arki huomioidaan päätöksenteossa: oli sitten perheellinen, yksinasuva, vammainen, kansainvälinen opiskelija tai aikuisopiskelija. Meille sivistys, tasa-arvo ja kestävä kehitys ovat tinkimätön osa toimintaamme.

Liittokokous 9.-10.11. Oulussa

Keskustaopiskelijat ry:n sääntömääräinen liittokokous järjestetään Oulussa 9.-10.11.2019.

Kokouksessa valitaan liitolle uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja liittohallitus. Muita sääntömääräisiä asioita ovat kolmen puoluevaltuustoehdokkaan nimeäminen Vantaan puoluekokoukseen, kahden puoluekokousedustajan nimeäminen. Lisäksi kokouksessa mm. päätetään liiton toiminnasta ja taloudesta vuodelle 2020.

Näiden lisäksi kokouksessa hyväksytään myös liiton uusi koulutuspoliittinen ohjelma ja tavoiteohjelma.

Osastoilla on myös mahdollisuus tehdä liittokokoukselle aloitteita poliittisista ja järjestöllisistä asioista toimittamattalla aloitteet sähköpostilla osoitteeseen kol(at)keskustaopiskelijat.fi viimeistään 26.10.2019 klo 23.59 mennessä.

AIKA: 9.-10.11.

PAIKKA: Aleksinkulma (Aleksanterinkatu 9, Oulu)

OHJELMA:

Lauantai 9.11.

Aamupala klo 9 alkaen

Kokouksen avaus klo 10

Valiokuntatyöskentely alkaa klo n. 15

Sunnuntai 10.11

Aamupala klo 8.30. alkaen

Klo. 9 kokous jatkuu

Liitto korvaa liittokokousedustajien matkakulut matkustusohjesäännön mukaisesti halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan 10 euron omavastuulla (yleensä VR EKO). Oman auton käytöstä ja kimppakyydeistä sovittava pääsihteerin kanssa erikseen ja etukäteen.

Liittokokousmaksu(sisältää majoituksen) KOL:n jäsenille on la-su 10€/hlö/
Liittokokousmaksu(ilman majoitusta) KOL:n jäsenille ja ei-jäsenille on ilmainen.
Liittokokousmaksu ei-jäsenille(sisältää majoituksen) on la-su 45€/hlö

Majoitus on Forenomissa. Lounaat ovat liittokokouksen yhteydessä.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 4.11. klo 15:00 mennessä.

Liittokokous 2019
Sending

Liittokokouksen asialista


1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle kolme puheenjohtajaa, kaksi sihteeriä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä neljä ääntenlaskijaa.

3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen asialistaksi

5. Kokouksen menettelytapajärjestyksen hyväksyminen

6. Kokoukselle tuotavat tervehdykset

7. Valiokuntien asettaminen

8. Vuoden 2018 toimintakertomuksen, vuoden 2018 tilinpäätöksen, vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja vuoden 2020 talousarvion, vuoden 2020 matkustusohjesäännön , vuoden 2020 talousohjesäännön, liittokokoukselle tulleiden aloitteiden, liittokokouksen kannanottojen sekä vuoden 2018 liittokokouksen hyväksyttyjen aloitteiden ja ponsien toimenpiteiden esittely

9. Koulutuspoliittisen ohjelman esittely

10.Tavoiteohjelman esittely

11. Yleiskeskustelu

— ensimmäinen päivä päättyy —

12. Liiton vuoden 2018 toimintakertomuksesta päättäminen

13. Liiton tilinpäätöksen hyväksyminen ja taseen vahvistaminen vuodelta 2018 sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

14. Liiton vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta päättäminen

15. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen ja jäsenmaksuosituksesta päättäminen

16. Edustajien matka- ja päivärahoista, liittohallituksen jäsenten korvauksista, toiminnantarkastajien palkkioista ja matkustus- ja talousohjesäännöstä päättäminen

17. Liiton vuoden 2020 talousarviosta päättäminen

18. Koulutuspoliittisesta ohjelmasta päättäminen

19. Tavoiteohjelmasta päättäminen

20. Osastojen aloitteista päättäminen

21. Liiton vuoden 2020 puheenjohtajan vaali

22. Liiton vuoden 2020 varapuheenjohtajien vaali

23. Liiton vuoden 2020 liittohallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali

24. Liiton ehdokkaan vaali Suomen Keskusta r.p:n puoluehallituksen jäseneksi ja varajäseneksi vuodelle 2020

25. Liiton ehdokkaan vaali edustajaksi Suomen Keskustanuorten hallitukseen vuodelle 2020

26. Liiton kahden edustajan ja heidän varajäsentensä vaali Suomen Keskusta r.p.:n puoluekokouksiin vuosille 2020-2022

27. Liiton kolmen edustajan ja heidän varajäsentensä vaali Suomen Keskusta r.p.:n puoluevaltuustoon vuosille 2020-2022

28. Liiton toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2020

29. Kokouksen kannanotoista päättäminen

30. Muut esille tulevat asiat

31. Kokouksen päättäminen

Varapuheenjohtajaehdokas Mäkinen: Maailmankuvani muovautuminen

Olen Janne Mäkinen 23-vuotias yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja ehdolla Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtajaksi. Kun haen luottamusta tähän tehtävään, koen velvollisuudekseni kertoa, mistä maailmankuvani rakentuu. Jokainen meistä toimii elämässään maailmankuvan ja siitä kumpuavien arvojen ohjaamana. Niin minäkin. Maailmankuvani ohjaamana olen ehdolla myös Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtajaksi.

Synnyin ja kasvoin yrittäjäperheen lapsena, maaseudun rauhassa Ikaalisissa, Pirkanmaalla. Kävin kouluni kuuden kilometrin päässä pienehkössä kyläkoulussa, josta siirryin yläasteelle Ikaalisten yhteiskouluun ja myöhemmin pihan toiselle puolelle, Ikaalisten yhteiskoulun lukioon. Elämäni alun ympäristö on luonnollisesti muovannut vahvasti maailmankuvaani. Tästä ympäristöstä kumpuaa arvostukseni yritteliäisyyttä, yrittäjyyttä ja työntekoa kohtaan. Kyläkoulussa kouluni käyneenä arvostan myös pienen yhteisön tukea. Maaseudulla kasvamisen myötä ymmärrän myös mahdollisuuksien tasa-arvon merkityksen: jokaisella on asuinpaikastaan riippumatta oltava yhtäläinen mahdollisuus koulutukseen ja sivistykseen.

Oman roolinsa maailmankuvani muotoutumiseen on antanut lukion jälkeen suorittamani varusmiespalvelus ja reserviupseerikoulussa saatu johtajakoulutus. Varmasti suurin vaikutus oli vertaispalautteella, joka on muovannut mieleeni kriittisen asenteen oman toiminnan tarkasteluun. Asioiden mennessä pieleen, kannattaa ensin syytä etsiä omasta toiminnasta. Armeijan johtamiskokemus johdatti minut myös Lapin yliopistoon, johtamisen opintojen pariin.

Urheilun merkitystä maailmankuvani muovaajana en voi ohittaa, sillä urheilu laajalla lajien kirjolla on kuulunut aina keskeiseksi osaksi elämääni. Vaikka urheilu-ura ei tuonutkaan mainittavaa menestystä, se on antanut itselleni valtavasti. Olen oppinut joukkuepelistä, kurinalaisuudesta ja päämäärätietoisuudesta. Taitoja, jotka ovat keskeisiä ihmisen elämässä muutenkin. Urheilun muututtua mukavaksi harrastukseksi, keskeiseen osaan on noussut erilaiset opiskelijaprojektit, joiden kautta olen saanut edistää yrittäjyyttä ja lähiympäristön hyvinvointia. Näissä projekteissa olen oppinut paljon, erityisesti johtamisesta, tiimityöstä ja itsestäni.

Kaikesta tästä maailmankuvani rakentuu. Keskeisenä osana sitä on kristillinen arvopohja, jonka kautta näen jokaisen ihmisen arvokkaana ja tärkeänä, uuden alun ja samanlaiset mahdollisuudet ansaitsevana. Maailmankuvastani kumpuavat arvot olen tiivistänyt viiteen sanaan: armollisuus, rohkeus, rehellisyys, sivistys ja vastuullisuus.

Maailmankuvani ja arvoni ovat viimeisen vuoden aikana kirkastuneet, erityisesti Vaikuttajakiihdyttämön ansiosta. Hain ohjelmaan mukaan ystäväni kehotuksesta ja tulin valituksi ilman minkäänlaista kokemusta politiikasta. Tiedän siis omakohtaisesti, miten tärkeää mahdollisuuksien antaminen ja osallistaminen todella on. Hahmotin Vaikuttajakiihdyttämössä selvemmin omaa maailmankuvaani, arvoja ja niiden merkitystä omissa valinnoissa. Ymmärsin, että omien arvojen edistäminen edellyttää myös itsensä likoon laittamista. Oma maailmankuva ja arvot on syytä tehdä itselleen selviksi. Sen olen tehnyt.

Tältä pohjalta haluan antaa oman panokseni Keskustaopiskelijoiden kehittämiseen varapuheenjohtajan tehtävässä, johon uskon opintojeni ja työkokemukseni antavan hyvät edellytykset. Tehtävässä haluan edistää erityisesti sivistystä, kehittää Keskustaopiskelijoiden toimintaa entistä osallistavampaan suuntaan ja antaa osaltani oman panoksen koko Keskustapuolueen kehittämiseen. Seuraavissa blogeissa avaan tarkemmin ajatuksiani keskustalaisuudesta, sivistyksestä, johtamisesta ja kehitystyöstä.

Janne Mäkinen

Rovaniemen Keskustaopiskelijat: Mäkinen Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtajaksi

Rovaniemen Keskustaopiskelijat (RoKe) esittää 23-vuotiasta yhteiskuntatieteiden kandidaatti Janne Mäkistä Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtajaksi. Mäkinen avaa kisan Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtajapaikoista.

”Olen ollut aina kiinnostunut yhteiskunnasta ja politiikkaan lähdin mukaan Keskustan Vaikuttajakiihdyttämön kautta. Vaikuttajakiihdyttämössä pohdin vahvasti omia arvojani sekä maailmankuvaani, jolloin erityisesti Keskustan aatepohjasta kumpuava sivistys- ja ihmisyysaate kolahti. Ymmärsin myös, miten keskeinen rooli koulutuspolitiikalla on yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittämisessä ja esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä. Näen Keskustaopiskelijat parhaana väylänä vaikuttaa näihin asioihin.” Mäkinen kertoo.

”Opiskelen pääaineenani johtamista. Haluan antaa opintojen ja työkokemuksen muodostaman osaamisen pohjalta oman panokseni Keskustaopiskelijoiden kehitystyöhön. Haluan olla kehittämässä Keskustaopiskelijoista osallistavaa ohjelmatyön tekijää sekä vuorovaikutteista vaikuttamiskanavaa.” Mäkinen lisää.

Rovaniemen Keskustaopiskelijat kuvaavat Mäkistä työmyyräksi, joka syttyy koulutuspolitiikasta ja ottaa aina muut ihmiset huomioon.

“Janne on toiminnallaan osoittanut, kuinka hän perehtyy asioihin ja vie tehtyjä päätöksiä määrätietoisesti eteenpäin. Janne pohdiskelee asioita laajasti ja hänen taitonsa asettua vastapuolen asemaan vie hänet pitkälle tiukoissakin neuvottelutilanteissa”, toteaa Rovaniemen Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Kaarina Vakkala.

Keskustaopiskelijat valitsevat johtonsa liittokokouksessaan Oulussa 9.-10.11.2019.

Lisätietoja:
Janne Mäkinen
varapuheenjohtajaehdokas
jannemaekinen(a)hotmail.com
040 7387672

Kaarina Vakkala
puheenjohtaja, Rovaniemen Keskustaopiskelijat

Oulun Keskustaopiskelijat: Putula puheenjohtajaksi Keskustaopiskelijoihin

Oulun Keskustaopiskelijat esittää Miriam Putulaa Keskustaopiskelijoiden puheenjohtajaksi. Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja valitaan Oulussa järjestettävässä liittokokouksessa 9.-10.11. Logopediaa Oulun yliopistossa opiskeleva Putula on toiminut vuoden 2019 ajan Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) hallituksen puheenjohtajana. Sitä ennen hän on kerännyt kokemusta toimimalla Oulun Keskustaopiskelijoiden puheenjohtajana.

“Haluan tarjota oman osaamiseni nyt Keskustaopiskelijoiden käyttöön. Meidän on tehtävä töitä, jotta keskustalainen viestimme kuullaan Suomen jokaisella kampuksella Rovaniemeltä Helsinkiin ja Vaasasta Kajaaniin. Keskustaopiskelijat ovat tärkeässä roolissa keskustalaisessa kaupunkipolitiikassa”, Putula linjaa

Putula nostaa Keskustaopiskelijoiden tärkeimmäksi tehtäväksi sivistyksen vaalimisen: “Nyt on Keskustaopiskelijoiden mahdollisuus lähteä rakentamaan suomalaista sivistyspolitiikkaa 2020-luvulle. Vaikka valtakunnan politiikkaa tehdään liittotoimistolla, niin elävät osastot ovat paikallisen politiikan ydin. Liiton on kyettävä tukemaan osastoja entistä paremmin ja toisaalta osastojen osaaminen on otettava vahvasti käyttöön liiton politiikan tekemiseen.”

“Miriam on vakuuttanut koko jäsenistömme toimeliaisuudellaan ja yhteistyökyvyllään. Näemme, että saamme hänestä Keskustaopiskelijoille aatteellisen puheenjohtajan, joka auttaa meitä olemaan entistä vaikuttavampi voima kampuksilla ja niiden ulkopuolella. Keskustaopiskelijoiden rooli korkeakoulupolitiikassa tulee vain korostumaan tulevaisuudessa”, Oulun Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Valtteri Paakki toteaa.

Lisätietoja:

Miriam Putula

0407606340

Valtteri Paakki

0449880622

Syystartti 28.9. @Jyväskylä

Keskustaopiskelijoiden perinteinen syyssemma tulee taas! Tällä kertaa matkustamme Suomen Ateenaan eli Jyväskylän kaupungin vahvaan syleilyyn. Ilmoittautumalla varmistat paikkasi mukaansatempaisevasta tapahtumasta, uusia ystäviä ja keskusteluita unohtamatta.

Tapahtuman avaa Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Auli Piiparinen poliittisella katsauksella, ja paikan päälle saapuvat puhujavieraiksi mm. tuoreen kirjan “Keskustalaisuudesta” kirjoittanut tietokirjailija Juha Kuisma ja Keskustan tuore varapuheenjohtaja Petri Honkonen. Lisäksi syvennymme syksyn edustajistovaaleihin ja päivittyvän koulutuspoliittisen linjapaperin syvyyksiin.

OHJELMA
klo 10 avaus + tutustuminen // Auli Piiparinen
klo 11 keskustan vpj Petri Honkonen // ajankohtainen politiikka
klo 12 lounas
klo 13 Juha Kuisma
klo 14 työllisyyspolitiikan asiantuntija Johanna Karjula, Keski-Suomen TE-palvelut
klo 15 kahvit
klo 15:30 KOL:n koulutuspoliittinen- ja tavoiteohjelmatyö
klo 16:30 Kohti edustajistovaalivoittoa!
klo 17 Seminaarin päätös

Iltaohjelmasta vastaa Jyväskylän Keskustaopiskelijat.

Tapahtuma on esteetön, ja järjestetään Ilokiven kokoustila Lyhdyssä. Ruokailemme Lozzi-opiskelijaravintolassa ja majoitus la-su tapahtuu Omenahotellissa Jyväskylässä.

Lisätietoja antaa Jaakko Mäki-Petäjä, , puh. 045 6569264.

Keskustaopiskelijoiden jäsenille matkat korvataan 10€ omavastuulla. Majoituksen omavastuu on 10€. Majoitusta varten sitovat ilmoittautumiset viimeistään 23.9. klo 15 mennessä.

Paikkasi mukaan Jyväskylään varmistat ilmoittautumalla oheisella lomakkeella.

Syysstartti 2019
Sending

Nuorkeskusta: Translaki ei voi olla Keskustalle omantunnon kysymys

Keskustan tuore ryhmäpiiskuri Mikko Kärnä sanoi Talouselämän artikkelissa 11.6., että translaista olisi tulossa Keskustalle omantunnon kysymys. Keskustanuoret ja -opiskelijat eivät tätä hyväksy.

“Translain uudistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan, ja on siten merkittävä osa hallitussopimusta. Puolueet ovat hyväksyneet hallitusohjelman tässä muodossaan, ja mikäli tämän tyyppisiä irtiottoja tehdään, putoaa koko hallitusohjelmalta pohja,” linjaa Keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen.

Nuorkeskusta muistuttaa, että myös Keskustan puoluevaltuusto on hyväksynyt hallitusyhteistyöhön osallistumisen tämän hallitusohjelman pohjalta – kokonaisuutena.

“Ihmisoikeuksien toteuttaminen ei voi olla omantunnon kysymys ihmisyyttä ja tasa-arvoa korostavalle keskustalle. Sukupuoltaan korjaavan, tai korjaamattoman, lisääntymiskyky ei kuulu valtiolle tai kenellekään muullekaan pätkääkään. On myös hyvä muistaa, että translain uudistaminen on keskustan puoluekokouksen hyväksymä linja.”,” paaluttaa Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Auli Piiparinen pöyristyneenä.

Lisätietoja

Suvi Mäkeläinen
Puheenjohtaja
Keskustanuoret

050 384 6820

Auli Piiparinen
Puheenjohtaja
Keskustaopiskelijat

050 389 7260

Keskustaopiskelijat etsii: Sinustako vaalikoordinaattori?

Innostaako vaalityö? Oletko oiva organisoija? Omaat hyvät sosiaaliset taidot, eikä korkeakoulujen opiskelijapolitiikka ole aivan vierasta? Tervetuloa hakemaan keskustaopiskelijoiden edustajistovaalityön sankariksi!

Syksyllä edustajistovaalit käydään jokaisessa Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnissa sekä suurimmassa osassa ylioppilaskuntia. Keskustaopiskelijoilla on näissä vaaleissa onnistuessaan mahdollisuus olla vaalien suurin poliittinen lista.

Koordinaattorin toimenkuvan painopisteenä on ehdokashankinta ja osastojen tukeminen vaalityössä. Yksin ei tarvitse tehdä, vaan tehtävään kuuluu tiivis yhteistyö Keskustaopiskelijoiden paikallisosastojen ja liittotoimiston kanssa. Nautit kuitenkin myös itsenäisestä työskentelystä ja langat pysyvät koko syksyn hyppysissäsi.

Hakeaksesi sinun ei tarvitse olla keskustalainen, mutta sitoudut KOL:n arvoihin (ihmisyys, sivistys, tasa-arvo), ja edistämään keskustalaisten ehdokkaiden menestystä ja vaalitulosta. Koordinaattorille maksetaan 600 euron palkkio vaalien jälkeen marraskuussa.

Hyvä suomen kielen taito ja kokemus opiskelija- ja/tai ylioppilaskuntatoiminnasta katsotaan eduksesi. Toimita vapaamuotoinen suunnitelma siitä kuinka omalla panoksellasi varmistaisit keskustaopiskelijoiden vaalivoiton syksyn vaaleissa osoitteeseen . Haku on auki 11.8. asti ja päätöksen valittavasta koordinaattorista tekee KOL:n liittohallitus.

Aloitus on elokuussa valinnan jälkeen.

Lisätietoja:

Auli Piiparinen
puheenjohtaja
Keskustaopiskelijat

+358 50 3897 260


Yhteystiedot

© 2019 Keskustaopiskelijat
webDesign: Mekanismi »