Keskustaopiskelijat: Keskustan johdolla sivistyksen lippu on kannettu yhteiskunnan keskiöön

Valtioneuvosto on tänään tiedottanut neuvottelujensa tuloksista, joiden myötä neljän yliopiston ja viiden ammattikorkeakoulun koulutusvastuut laajenevat. Esimerkiksi Oulun yliopistolle myönnetään psykologian ja Itä-Suomen yliopistolle logopedian koulutusvastuu. Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Miriam Putula iloitsee päätöksistä.

“Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen on tehnyt kertakaikkisen loistavaa työtä. Jo aiemmat päätökset jäävät historiaan eräinä merkittävimpinä tekoina sivistyksen edistämisessä. Nyt tehdyt päätökset viimeistään osoittavat, että Keskustan ja Kososen johdolla sivistyksen lippu on kannettu yhteiskunnan keskiöön”, Putula painottaa.

Päätöksillä vastataan monilta osin selkeään työvoimatarpeeseen. Esimerkiksi logopedian koulutusvastuun myöntäminen Itä-Suomen yliopistolle parantaa puheterapeuttien saatavuutta koko maassa pitkällä aikavälillä.

“Itsekin logopediaa opiskelevana tiedän, miten suuri pula puheterapeuteista on. Pelkästään tämä päätös parantaa palveluiden saamista ympäri Suomen”, Putula alleviivaa.

Myös psykologien osalta osaajatilanne on ollut haastava ja koronatilanne on entisestään lisännyt mielenterveyspalveluiden tarvetta. Toisaalta aiemmin tehdyt panostukset ennaltaehkäisevään työhön, mm. opiskelijoiden jaksamisen kohdalla kasvattavat osaltaan psykologien tarvetta.

“Mielenterveys ja ihmisten jaksaminen ovat teemoja, joita ei voi korostaa liikaa. Meidän on pidettävä huolta siitä, että tuemme ihmisiä silloin kun omat voimat eivät riitä ja erityisesti vaikutamme ennaltaehkäisevästi madaltamalla kynnystä hakeutua mielenterveyspalveluiden piiriin sekä varmistamme riittävät resurssit palveluille. Tällä on positiivinen vaikutus koko Pohjois-Suomeen”, KOL:n toinen varapuheenjohtaja Eveliina Leskelä.

KOL:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Janne Mäkinen korostaa päätösten kautta välittyvää viestiä hallituksen kauaskatseisuudesta.

“Osaaminen ja sivistys ovat kansakunnan kestävä tulevaisuustie. Edessämme on tulevina vuosina viheliäisiä ongelmia, joihin vastaaminen vaatii monipuolista osaamista. Talouden elpymisen esteenä ei saa olla osaajapula. Koulutusvastuiden laajentaminen monipuolisesti ympäri Suomea varmistaa sen, että kehitykselle on tasaiset edellytykset ympäri maan”, Mäkinen pohtii.

Lisätietoja:
Miriam Putula
puheenjohtaja, Keskustaopiskelijat ry
050 3897260

Poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt: Irtisanomisjärjestys on vastuuton esitys – Nuoria ei saa syrjiä työmarkkinoilla!

Työllisyystoimista keskusteltaessa on jälleen väläytelty irtisanomisjärjestystä, jossa työvoimaa vähennettäessä nuoret käytännössä irtisanottaisiin ensimmäisinä. Poliittiset opiskelija- ja nuorisopoliittiset järjestöt, Akavan opiskelijat ja STTK-Opiskelijat toteavat yhteen ääneen ehdotuksen olevan nuoria syrjivä ja toteuttamiskelvoton. “Vastustamme yhtenä rintamana esitystä irtisanomisjärjestykseksi ja vetoamme hallitukseen, että se pitää huolen nuorista neuvoteltaessa työllisyystoimia!”

Työurien pidentämisen ei tule tapahtua nuorten kustannuksella. On kestämätöntä, mikäli irtisanomisjärjestyksen kaltaista uudistusta ajetaan eteenpäin palvelusvuosiin tai työsuhteen kestoon perustuen. Nuorten tulokehitys on muutoinkin jäämässä taakse vanhemmista sukupolvista ja aiempaa pirstaleisempi työelämä vaikeuttaa hyvän työuran rakentamista. Esitetty irtisanomisjärjestys vain pahentaisi asiaa heikentämällä nuorten irtisanomissuojaa.

Myös muuttuva taloustilanne aiheuttaa nuorille epävarmuutta työelämässä, sillä taloustilanteen heikentyessä yritykset vähentävät rekrytointejaan ja määräaikaisia työsuhteita. Tämä heijastuu suoraan negatiivisesti nuorten ja vastavalmistuneiden työllistymiseen. Nuoret eivät tarvitse yhtään lisää esteitä tai epävarmuutta työelämään siirtyessään. Eri sukupolvien vastakkainasettelua ei tulisi lietsoa tällä tavalla. Ehdotukset nuoria syrjivästä irtisanomisjärjestyksen säätämisestä tulisikin kuopata ja keskittyä toimiin, jotka parantavat työllisyyttä niin nuorten kuin vanhemman väestön piirissä.

Esitetty irtisanomisjärjestysmalli saa erittäin kylmän vastaanoton kaikissa kannanotossa mukana olevissa järjestöissä. “Viesti päättäjille on selvä: Emme halua epäoikeudenmukaista ja nuoria syrjivää irtisanomisjärjestystä. Suunnan pitäisi olla päinvastainen, nuorille pitää tarjota toivoa ja uskoa tulevaisuuteen!”

Kannanoton allekirjoittavat

Jeremias Nurmela Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja
+358 44 2907595,

Matias Pajula Kokoomusnuorten puheenjohtaja
+358 50 5753347,

Heidi Miettinen Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry puheenjohtaja
+358 45 1129299,

Miriam Putula Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja
+358 50 3897260,

Maria Jokinen Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja
+358 45 884 7287,

Anna Lemström Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja
+358 45 6397273,

Christian Karau Vasemmistonuorten 2. varapuheenjohtaja
+358 44 9534723,

Annika Lyytikäinen KD Nuorten puheenjohtaja
+358 50 3123037,

Frida Sigfrids RKP Nuorten puheenjohtaja
+358 40 5910874,

Saana Simonen STTK-Opiskelijoiden puheenjohtaja
+358 50 517 5212,

Amanda Pasanen +358 40 9611330,
Brigita Krasniqi +358 45 1312554,
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton tasa-arvoiset puheenjohtajat

Pinja Perholehto Demarinuorten 1. varapuheenjohtaja
+358 40 0596521,

Hanna Markkanen Keskustanuorten puheenjohtaja
+358 50 3846820,

Keskustanuoret ja Keskustaopiskelijat: Lisätalousarvio palauttaa toivon nuorille

Hanna Markkanen ja Miriam Putula selätysten iloisina.

Keskustanuoret ja Keskustaopiskelijat kiittävät hallitusta hyvinvointia lisäävästä elvytyspolitiikasta. Hallituksen lisätalousarviossaan esittämät satsaukset sivistykseen ja nuorten jaksamiseen maksavat itsensä takaisin myös rahassa mittaamattomilla tavoilla.

“Ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoihin on tulossa lisäystä 2200 ja yliopistoihin 2600 paikan verran. Tämä auttaa pitämään nuoret paremmin mukana yhteiskunnan kelkassa ja purkamaan valtavaa hakijasumaa”, Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Miriam Putula nyökyttelee.

Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen luottaa satsausten tukevan nuorten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

“Lasten ja nuorten hyvinvointituki on enemmän kuin paikallaan. Harrastustakuu, opinto-ohjaus ja etsivä nuorisotyö ovat juuri oikeita panostuskohteita”, Markkanen listaa.

Nuorkeskustalaisena sivistyspolitiikan työvoittona voi pitää avoimille yliopistoille myönnettyä rahoitusta, jonka avulla työttömät, lomautetut ja ilman koulupaikkaa jääneet voivat suorittaa opintoja ilmaiseksi. Samoin YTHS:n saama lisärahoitus on nuorkeskustalainen työvoitto.

“Kevät on ollut rankka opiskelijoille. Panostus YTHS:n ja opiskelijoiden opinto-ohjaukseen tukee opiskelijoiden jaksamista ja tukee valmistumista”, kuvaa Keskustanuorten Markkanen.

“Avoin korkeakoulutus tarjoaa vaihtoehdon rakentaa omaa osaamistaan uusiksi. Siksi 10 miljoonan tuki avoimille yliopistoille ja ammattikorkeakouluille on merkittävä”, Keskustaopiskelijoiden Putula kiittää.

Lisätietoja:

Miriam Putula
Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja
+358 50 389 7260

Hanna Markkanen
Keskustanuorten puheenjohtaja
+358 50 384 6820

JOKIN BLOGI: Tervetulleeksi toivotettu

Viime kesänä sain ilokseni tietää pääseväni opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon. Koska Keskustan jäsenkirja löytyi entuudestaan, oli luonnollista lähteä heti mukaan Jyväskylän Keskustaopiskelijoiden toimintaan. Tervetulleeksi JOKin jäseneksi minut toivotettiin jo ennen opiskelupaikan vastaanottamista.
Täyttäessäni liittymiskaavakkeen, Keskustaopiskelijat lupailivat nettisivuillaan minulle yhteiskunnallista kasvua, vaikuttamisen paikkoja ja elinikäisiä ystäviä. Odotuksissani asennoiduin varovasti siihen, että nämä voisivat toteutua.

Eniten yliopiston aloittamisessa viime syksynä pelotti juuri se, löydänkö ihmisiä keiden kanssa jakaa arjen iloja ja suruja, puhua ja puuhailla. Keiden kanssa voisin höyrytä politiikasta ja järjestötoiminnasta. Toiveisiin vastasi luvatun mukaisesti Jyväskylän Keskustaopiskelijat. Heistä löysin ihmisiä, joiden kanssa voin istua pitkälle iltaan puhumassa omista vahvuuksista ja heikkouksista, lähtökohdista, mahdollisuuksista, tulevaisuudesta ja unelmista – joiden kanssa kasvaa ihmisenä.

JOK on porukka, jossa mukana oloa ja tekemistä arvostetaan, hyvästä työstä kiitetään ja kehuja saa välillä nolostumiseen asti. Tätä ilmiötä en ole kokenut näin voimakkaasti missään muussa järjestössä. Varsinkin kiitoksen saaminen on voimavara, joka innostaa kekseliäisyyteen ja työteliäisyyteen. Se vahvistaa yhteisöllisyyttä ja luottamusta muihin.

Toiminnassa mukana olo on rohkaissut luottamaan itseensä ja omiin kykyihinsä. Olen oppinut itsestäni ja päässyt tekemään asioita, joita ei ajatellut osaavansa niin hyvin kuin osaa. Toiminnassamme huomioidaan kaikkien jäsenten kyvyt ja tahtotilat – vastuuta saa, mutta sitä ei tuputeta. Upeaa on ollut myös huomata että kokemusvuodet eivät mittaa kenenkään kyvykkyyttä vaan kaikille suodaan samanlaiset mahdollisuudet vaikuttaa.

Ihmiset muodostavat tämän järjestön. Jyväskylän Keskustaopiskelijoiden jäsenistä on muodostunut minulle paitsi aateperhe opiskelijapolitiikan parissa, myös turvaverkosto ja iso joukko ystäviä. JOK muodostaa turvallisen yhteisön, jossa voi olla täysin oma itsensä kaikkine ominaisuuksineen. Olen ylpeä siitä, että saan toimia Keskustaopiskelijoiden aktiivisena jäsenenä ja näin ollen tehdä työtä opiskelijana opiskelijoiden hyväksi.

Tulevina opiskeluvuosina tahdon olla osaltani toivottamassa yhä uudet Keskustaopiskelijat tervetulleiksi mukaan toimintaan. Ottaa heidät vastaan iloiten ja innostaen, kuten minutkin viime syksynä, ja muistuttaen, että sivistyksen lipun liehuessa korkealla, liputamme myös yhteisöllisyyden, yhdenvertaisuuden ja ystävyyden puolesta.

Iida Hämäläinen
Jyväskylän Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtaja

Iida Hämäläinen

Lukupiiri “Keskustalaisuudesta”

Keskustan Sivistysseura ja Keskustaopiskelijat järjestävät yhteisen etälukupiirin Juha Kuisman “Keskustalaisuudesta” -kirjasta.

Lukupiirille mahtuu kymmenen ensiksi ilmoittautunutta osallistujaa. Sivistysseuran ja Keskustaopiskelijoiden jäsenille lukupiiri on maksuton. Muilta peritään 10€ osallistumismaksua.

Sitovat ilmoittautumiset osoitteessa: https://forms.gle/qmc6GaSJ7PXCbD218

Jos sinulla ei Kuisman kirjaa vielä ole, niin sitä on saatavilla kirjastoista ja kirjakaupoista.

Lukupiirin vetäjinä Sivitysseuran puheenjohtaja Arttu Karila ja Keskustaopiskelijoiden pääsihteeri Jaakko Mäki-Petäjä

Lukupiirikerroilla perehdytään kirjaan seuraavassa kappalejärjestyksessä:

28.5. “Lähestymme aihetta lennosta”

4.6. “Maapallolla elämisen realiteet”

11.6. “Yhteiskunnan ja valtion rakennekysymyksiä osa 1”

18.6. “Yhteiskunnan ja valtion rakennekysymyksiä osa 2”

25.6. “Talous ratkaisee” ja “alueiden itsesäätely”

2.7. “Varautuminen tulevaan” ja yhteenveto kirjasta

Lukupiiri järjestetään yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa.

Susanna Laitila: Mitä eurooppalaisuus sinulle merkitsee?

Tänään vietetään Eurooppa-päivää. Tätä päivää vietetään vuosittain 9.5. Euroopan Unionin ja Euroopan maiden välisen rauhan ja yhtenäisyyden kunniaksi. Eurooppa on näinä vaikeina aikoina joutunut todella uuden eteen. Koronaviruskriisi vaatii Euroopan maita tekemään yhteistyötä entistä enemmän, jotta tästäkin kriisistä selvitään.

Minulle opiskelijana eurooppalaisuus on vapautta ja yhteisöllisyyttä. Vapaus konkretisoituu liikkumisen vapautena. Jos ei nyt vallitsevia rajoituksia koronan takia oteta huomioon, meillä opiskelijoilla on hieno mahdollisuus päästä tutustumaan eri valtioihin ja niiden kulttuureihin vaihto-opiskelun kautta. Erasmus+ -ohjelman kautta vaihto-opiskelu on mahdollista eri puolille Eurooppaa. Erasmus+ -ohjelma on Europan unionin organisoima kansainvälisyysohjelma, jonka tehtävänä on mahdollistaa kouluttautuminen, opiskelu tai harjoittelu Euroopassa. Juuri korkeakoulujen näkökulmasta Erasmus+ -ohjelma tukee korkeakouluissa kansainvälisyyttä ja ohjelmassa mahdollistetaan niin opiskelijoiden kuin korkeakoulujen henkilökunnan liikkuvuus.

Itselleni vaihto-opiskelu ei ole vielä ollut ajankohtainen, mutta Erasmus+ on muuten tullut tutuksi. Kun toimin kotipaikkakuntani Alavuden nuorisovaltuustossa, järjestimme Erasmuksen kautta nuorisovaltuustovaihdon Alavuden ystävyyskaupunkiiin, Belgian Affligemiin. Juuri näin toukokuun alussa olimme tutustumassa belgialaiseen kulttuuriin ja Affligemin nuoriin. He puolestaan tulivat myöhemmin kesällä Alavudelle vaihtoon tutustumaan meidän kulttuuriimme. Kaiken kaikkiaan tuo vaihto oli todella ikimuistoinen kokemus, eikä sitä olisi pystytty tekemään ilman Erasmus -ohjelmaa. Me alavutelaiset nuoret saimme aimo annoksen belgialaista kulttuuria ja pystyimme tarjoamaan belgialaisille sellaista kulttuurillista sisältöä, mitä ei Internetissä voi kokea.

Matkustaminen avartaa, tavataan sanoa. Ja niinhän se onkin. Erilaiseen kulttuuriin sukeltamalla oma maailmankatsomus avartuu ja samalla kokemus- ja tuttavapiiri laajenevat. Tuo reissu Belgian kulttuuriin toi ihania uusia ystäviä, joiden kanssa tänä päivänäkin olen yhteydessä.

Yhteisöllisyys on sellainen arvo, joka eurooppalaisuudessa on helppo huomata. Yhteisöllisyys näkyy haluna auttaa ja haluna pitää yhteyttä sekä tehdä yhteistyötä yli rajojen. Koin tämän itse ollessani mukana ensimmäisessä Euroopan Liberaalinuorten eli Lymecin kongressissa. Ennen kongressia todella moni kokouksen osanottaja otti minuun yhteyttä ja tiedusteli, tarvitsenko apua kongressiin osallistumisen kanssa. Oli ilo huomata, kuinka moni oli valmis tarjoamaan apuaan yhteisen hyvän eteen. Se on eurooppalaista yhteisöllisyyttä parhaimmillaan.

Eurooppa selviää tästäkin yhdessä ja tämän jälkeen olemme entistä vahvempia. Kun nyt maltamme odottaa vielä jonkin aikaa, voimme turvallisin mielin taas matkustaa tutustumaan uusiin ihmisiin ja kulttuureihin.

Susanna Laitila

Liittohallituksen jäsen

Liittohallituksen jäsen Susanna Laitila

Nuorkeskusta: Ei lukukausimaksuille

Keskustaopiskelijat ja Keskustanuoret tyrmäävät Vihriälän raportissa esitetyn ajatuksen lukukausimaksujen käyttöön ottamisesta. Tämä kurjistaisi opiskelijoiden taloudellista tilannetta ja henkistä jaksamista kohtuuttomalla tavalla.

“Koulutustaso ja työllisyys korreloivat vahvasti keskenään. Lukukausimaksujen myötä ne, joilla ei ole varaa opiskella, jättäytyisivät hakeutumasta korkeakoulutuksen piiriin. Lukukausimaksuista ei siis olisi apua Suomen työttömyyden ratkaisemiseen”, Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Miriam Putula ärähtää.

Suomen menestystarina perustuu maksuttomaan koulutukseen, aina peruskoulusta korkeakouluun saakka. Jos tarkoituksena on nopeuttaa opiskelijoiden valmistumista, lukukausimaksut eivät ole ratkaisu siihen. Lukukausimaksut ajaisivat nuoret pitämään välivuosia tai tekemään entisestään enemmän töitä opintojen ohella – ellei vanhemmilla ole varaa maksaa lastensa koulutusta.

“Tässä ajassa opintoja pitäisi ennemmin joustavoittaa ja panostaa nuorten jaksamiseen ja hyvinvointiin. Muun muassa korkeakoulujen EXAM-tenttien avaaminen ja ilmaiset avoimen yliopiston opinnot helpottaisivat opintojen etenemistä. Uupumista ja ylikuormittumista voidaan ehkäistä riittävällä opinto-ohjauksella sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluilla, joissa hoitoon aidosti pääsee”, toteaa Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen.

Lisätietoja:
Miriam Putula
puheenjohtaja, Keskustaopiskelijat ry
050 3897260

Hanna Markkanen
puheenjohtaja, Suomen Keskustanuoret ry
050 3846820

Keskustaopiskelijat: Yliopistot eivät saa piiskata hakijoitaan

Keskustaopiskelijat on tyrmistynyt yliopistojen päätöksistä lisätä todistusvalintakiintiön kautta valittavien määrää perusteettoman suureksi. Esimerkiksi lääketieteellisillä aloilla 75 prosenttia, kauppatieteissä yliopistokohtaisesti 70-90 % ja diplomi-insinööreistä 80 prosenttia valituista valitaan ylioppilastodistuksen perusteella. Keskustaopiskelijat esittääkin, että reiluuden nimissä kaikille hakijoille tarjottaisiin mahdollisuus suorittaa ilmaiseksi avoimen yliopiston opintoja.

Koko kevät on ollut korkeakouluun pyrkiville koronamainen: nopeutetussa aikataulussa suoritetut kirjoitukset, epätietoisuus valintaperusteista ja valintaperusteiden kohtuuttomat muutokset. Opiskelijavalintakevät onkin ollut poikkeuksellisen raskas ja stressaava monelle hakijalle.

“Poikkeuksellisina aikoina vaaditaan vakautta ja valinnoissa olisi pitänyt korostaa entistä enemmän yhdenvertaisuutta. Yliopistojen päätöstä lisätä todistusvalintaa yliopistojen valintaperusteena ei voi pitää millään tavalla hyväksyttävänä.” älähtää Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Miriam Putula.

Yliopistojen päätökset romuttavat monen hakijan unelmat ja tulevaisuuden suunnitelmat. Valintoja tehdään pääsykokeisiin valmistautuneiden kustannuksella: valmistautuminen pääsykokeisiin näyttäytyy täysin turhalta, kun valintakokeen kautta valittavien määrä vähenee esimerkiksi 40 prosentista 10 prosenttiin.

“Tässä vain syvennetään ammattikoulusta valmistuneiden pussinperiä, sillä heillä ei ole ylioppilastodistusta millä hakea. Vaikuttaa, että päätöksiä yliopistoissa on tehty mahdollisimman helposti, eikä erilaisia soveltavia ratkaisuja ole haluttu edes yrittää. Inhimillisyydestä ei ole tietoakaan” jatkaa Putula.

Ilmaiset avoimen yliopiston opinnot antaisivat hakijoille mahdollisuuden tutustua yliopisto-opintoihin ja myöhemmin hyödyntää hankittuja opintopisteitä tutkinnossa.

Lisätietoja:

Miriam Putula

puheenjohtaja, Keskustaopiskelijat

050 3897260

Jyväskylän Keskustaopiskelijat: Opiskelijoiden tukipalvelut kuntoon!

Jyväskylän Keskustaopiskelijat ovat huolissaan opiskelijoiden jaksamisesta ja vaativat, että opiskelijoiden tukipalvelut on saatava vihdoin kuntoon. 

Tänään, opiskelijoiden mielenterveyspäivänä, kampanjateemana on ystävyys. Nyyti ry:n #mitätehtäis -kampanjalla halutaan nostaa esille ystävyyden merkitystä opiskelijoiden hyvinvoinnille ja mielenterveydelle. Ystävillä ja yhteisöillä on merkittävä vaikutus opiskelijoiden hyvinvointiin – tukiverkosto tekee opintojen suorittamisesta mielekkäämpää. Ne eivät kuitenkaan yksinään ratkaise opiskelijoiden jaksamiseen liittyviä haasteita. 

Jyväskylän Keskustaopiskelijoiden mielestä opiskelijaterveydenhuollossa tarvitaan huomattavasti lisäresursseja mielenterveysongelmien hoitamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Esimerkiksi psykologin vastaanotolle pääsemiseen on viikkojen, jopa kuukausien jonot. Hoitoon pääsemisen tulee olla helppoa ja nopeaa – tilanteet on helpointa hoitaa heti alussa, etteivät ongelmat pääse kasaantumaan.Ideaalitilanteessa mielenterveyspalvelut olisivat samalla tavalla saavutettavissa kuin käynti yleislääkärin luona.

Koronakriisi on osoittanut, että piristävästä kevätauringosta huolimatta ystävien merkitys opiskeluissa jaksamisessa on äärettömän tärkeä. Opiskelijalla tulee olla ystäviensä ohella oikeus tukeutua kuitenkin myös terveydenhuollon ammattilaisiin.

Lisätietoja: 

Arttu Laaksonen

Jyväskylän Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja

Keskustaopiskelijat: Sivistys uupuu uudistusohjelmasta

Keskustaopiskelijat ovat seuranneet huolestuneena vähäistä keskustelua uudistusohjelmasta ja sivistyksen täydestä puuttumisesta uudistusohjelman ensimmäisistä versioista. Keskustaopiskelijoiden mielestä puolueen uudistusohjelman on nojattava keskustalaiseen sivitysajatteluun. Keskustaopiskelijat esittää puolueen uudeksi missioksi seuraavaa:

“Olemme suomalaisia yhdistävä sivistysliike. Meillä ihminen ja hänen kehitystarpeensa asetetaan kaiken yhteiskunnallisen uudistamisen lähtökohdaksi. Edistämme ihmisten mahdollisuutta asua, opiskella, yrittää, tehdä työtä ja kehittää itseään kaikkialla Suomessa.”

“Keskustaopiskelijat on työstänyt laajoja muutoksia sisältävän esityksen puolueen uudistusohjelmaksi. Puolueen on kirkastettava alkiolainen aateperustansa ja tuotava se näkyviin uudistusohjelmassa”, Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Miriam Putula toteaa.

Esitys on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Lisätietoja:

Miriam Putula,

puheenjohtaja, Keskustaopiskelijat

050 3897260

Yhteystiedot

© 2020 Keskustaopiskelijat
webDesign: Mekanismi »