Eurovaaliehdokas Venla Kajanin blogi: Big brain time

Talouskasvu vaatii innovaatioita. Euroopan unionin kilpailukyky sakkaa. Samaan aikaan pitää edistää muun muassa ilmastotoimia, kiertotaloutta, teknologiaomavaraisuutta ja uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä. Uusissa haasteissa tarvitaan myös uusia ratkaisuja. EU:n pitää huolehtia siitä, että innovaatioita voi syntyä.

Innovaatiot ovat uuden luomista, ja luova työ vaatii aikaa ja tilaa uteliaisuudelle. Niitä syntyy helpommin, kun erilaisilla tiedoilla ja taidoilla varustetut ihmiset kohtaavat. Laadukas tutkimus, kansainvälisyys ja vapaa kilpailu luovat hyvän kasvualustan. Liian tiukka sääntely on myrkkyä ideoille.

Tieteen rahoitus täytyy pitää korkealla tasolla, eikä sen suhteen voida poimia rusinoita pullasta: Etukäteen ei voida päättää, mitkä keksinnöt ovat menestys. Siksi innovaatiot tarvitsevat syntyäkseen pitkäjänteistä panostusta tutkimukseen.

EU voi tukea kansainvälisyyttä monin eri tavoin. Näen paljon mahdollisuuksia Euroopan korkeakouluverkostossa luoda tilaa innovaatioille. Korkeakoulut voivat edistää opiskelijoiden mahdollisuuksia omaan yritystoimintaan opintojen ohessa. Esimerkiksi opiskelijoista lähtöisin olevat start up-yhteisöt voivat madaltaa kynnystä osallistua. Nämä ovat yleensä yhden korkeakoulun sisällä toimivia, mutta korkeakouluverkostojen kautta olisi mahdollista luoda eri maiden opiskelijat yhdistävä yhteisö.

Vapaassa kilpailussa jyvät erotetaan akanoista. Hyvin toimivat markkinat varmistavat sen, että parhaat tuotteet menestyvät. Liian voimakkaat ja huonosti kohdennetut valtion tuet voivat sotkea tilanteen. Kilpailua kannattaa ruokkia myös ihan käytännön tasolla. Yritykset tai esimerkiksi kunnat voivat järjestää innovaatiokilpailuja ratkomaan niille tärkeitä kysymyksiä. Tällaisiin innovaatiokilpailuihin myös EU voi kannustaa.

Euroopalla on mahdollisuus menestyä, mutta joskus pitää ajatella laatikon ulkopuolelta. Ja maailma pelastuu.

#euvaalit#keskustaopiskelijat

Share the Post:

Related Posts

Maurin eu-tunti

Tervetuloa kuuntelemaan legendaarista Mauri Pekkarista Keskustaopiskelijoiden webinaariin. Tilaisuudessa Mauri pohjustaa poliittista tilannetta ja vastaa kiperimpiinkin kysymyksiin. Linkki: https://meet.google.com/sqd-exzz-jsk

Read More