Rusanen: Keskustassa oltava tilaa erilaisille ihmisille

Keskustan kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen korosti presidentinvaalikampanjassaan yhteisöllisiä ja hengellisiä arvoja materialismin ylivaltaa vastaan. Nämä teemat puhuttelivat vaalikentillä ja syystäkin – ihmiset toivovat yhteisöllisyyden uutta aaltoa.

Mielestäni keskustan on taisteltava ihmisten turvattomuutta ja paikattomuutta vastaan.

Elämme ajassa, jossa yksilöllisyys on ylikorostunut, ja valtiosta on tullut voimakkaasti markkinoihin nojaava. Liikkumavara hyvinvoinnin edistämisessä rajoittuu pitkälti siihen, miten taloudessa pyyhkii.

Talouskasvu ei ole kuitenkaan ratkaissut hyvinvointiin liittyviä haasteita. Eräissä tutkimuksissa on esitetty, että psykososiaaliset ongelmat yleistyvät talouskasvun aikana. Kilpailuyhteiskunta vaatii veronsa.

Markkinat ovat ottaneet keskeisin roolin myös sosiaalipoliittisessa keskustelussa. Nyt pitäisi painottaa entistä selvemmin, että ihmisten tulee kantaa vastuuta itsensä lisäksi toisistaan ja luonnosta.

Keskeistä on, kuinka yksilöllisyys ja yhteisöllisyys yhdistetään sosiaalisesti vastuullisen yhteiskunnan pilareiksi. Tällä kysymyksellä olemme keskustalaisuuden ytimessä.

Meidän on määriteltävä ihmisyysaatteeseen nojaava linja Suomelle, yhdessä. Tälläiselle linjalle on tilausta, koska Jyrki Kataisen hallituksen politiikka unohtaa ihmisen ja ihmislähtöisen politiikan.

Keskustan mielestä maan jokaista kolkkaa tulisi kehittää. Hallituksen ei tulisi tinkiä tästä periaatteesta, koska keskittyvä yhteiskunta on haavoittuva. Hajautettu järjestelmä turvaa muun muassa elintarvikehuollon ja antaa lähipalveluille kasvot.

Keskustaa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. On tärkeää, että keskustalaiset osallistuvat keskusteluun ja tuovat esille näkemyksiään Suomen tulevaisuudesta. Aktiivinen vuoropuhelu ihmisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa antaa perspektiiviä. 

Kataisen hallituksen kuntauudistus on selvää sanelupolitiikkaa ja kaiken lisäksi se lähtee vääristä lähtökohdista. Ydinkysymys jää ratkaisematta eli sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuus ja niiden järjestämisvastuu.

Kaiken kukkuraksi lähidemokratia ollaan valmiita uhraamaan olemattomien säästöjen toivossa. Lähidemokratiaa ei saa ulkoistaa. Se on ihmislähtöisen politiikan kehto.

Kansakunnan yhtenäisyys luo turvaa vauvasta vaariin. Sovittelevan ja keskustelevan ilmapiirin luominen on ollut keskustalle ominaista sen koko historian ajan.

Haluamme osallistaa ihmisiä mukaan yhteisten asioiden äärelle, emme sanella.  Ihmislähtöinen politiikka kannustaa ja vie asioita aidosti eteenpäin. Emmehän ole täällä rakenteita, vaan toisiamme varten.

Kansalaisten luottamus poliittiseen järjestelmään ja poliitikkoihin on heikentynyt viimeisten vuosikymmenien aikana. Siksi politiikan menettelytapojen uudistaminen luottamuksen palauttamiseksi on erittäin tärkeää.

Toinen ongelma on se, että puoluepolitiikka ei tunnu kiinnostavan suomalaisia. Vaikuttamishalu kanavoituu muualle kuin puoluetoimintaan. Tästä kertovat myös Itä-Suomen alhaiset äänestysprosentit.

Nyt tarvitaan aitoa vuoropuhelua kansalaisten ja päättäjien välille ja uusia ideoita kansalaisten aktivointiin.

Haasteet ovat isoja. Siksi keskustassakin pitää olla tilaa erilaisille näkemyksille ja ihmisille. Ei lokeroida toisiamme, vaan etsitään yhdistäviä tekijöitä tämän maan rakentamiseen.

Juha-Pekka Rusanen

Keskustan Opiskelijaliiton

2. varapuheenjohtaja

Lapinlahti

Kirjoitus julkaistu Suomenmaassa 22.2.2012

Share the Post:

Related Posts

7555 X Kiitos

Keskustaopiskelijat ry haluaa onnitella jäsentensä hyvistä tuloksista! Eurovaalit ovat ohi ja keskusta säilytti kaksi paikkaansa. Pikaisen analyysin perusteella on kuitenkin

Read More