Keskustan Opiskelijaliitto: Myös opiskelija ansaitsee saada palautetta

Keskustaopiskelijoiden mielestä korkeakoulujen tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että opiskelijat saavat rakentavaa palautetta tekemistään töistä.

Ihmisen on tarkoitus kehittää itseään opiskellessaan. Opiskelijasta tulee alansa ammattilainen, asiantuntija ja osaava työntekijä. Itsensä kehittämisen lähtökohta on kuitenkin palautteen saaminen ja oman osaamisen vertaaminen muihin. Palautteenantaminen on oppimisen keskeisiä menetelmiä ja sitä tulee käyttää vuorovaikutteisesti.

“Silloin kun opiskelija tietää, mitä on tehnyt oikein ja mitä taas pitää kehittää, hän oppii ja kehittyy parhaiten. Tämä on kasvatustieteenkin perusasioita” muistuttaa keskustaopiskelijoiden hallituksen jäsen Lauri Heikkilä.

Liian monesti kun opiskelija palauttaa suorituksen, hänelle annetaan arvosanaksi tuttu ja turvallinen kolmonen. Jos palautetta annetaan, se annetaan vain muutamalla sanalla. Kursseilla, joilla on paljon opiskelijoita, rakentavaa henkilökohtaista palautetta on vaikea antaa jokaiselle. Esimerkiksi vertaispalautteen antoa on kehitettävä.

On oppimisen kannalta äärimmäisen tärkeää, että tekemistään pystyy käsittelemään. Korkeakouluissa kehitetään hallintoa ja tutkinto-ohjelmia jatkuvasti, mutta opiskelija ei tunnu kehittämistyössä olevan keskiössä.

“Kun opiskelija ei saa tukea opinnoissaan, jää hän yksin, eikä tiedä mihin suuntaan edetä. Myös aikuisia opetettaessa opettajilta tulee vaatia pedagogista pätevyyttä” terävöittää puheenjohtaja Hilkka Kemppi.

Lisätietoja:
Hilkka Kemppi, puheenjohtaja, hilkka.kemppi(at)keskustaopiskelijat.fi, 050 389 7260
Lauri Heikkilä, hallituksen jäsen, heikkila.lauri.a(at)student.uta.fi, 044 367 2009

Jaa tämä artikkeli