Keskustaopiskelijat: Tyhjät opiskelija-asunnot hyötykäyttöön!

Keskustan opiskelijaliitto(KOL) esittää, että ylioppilaskuntien ja opiskelija-asuntosäätiöiden tulee tarjota kesäaikaan tyhjänä seisovia opiskelija-asuntojaan turvapaikanhakijoiden hätämajoituskäyttöön. ”Akuuttille pakolaiskriisille ei näy loppua Euroopassa. Tarve uusille vastaanottokeskuksille on tällä hetkellä noin viisi uutta keskusta viikossa ja hätämajoituspaikkojen tarve on huutava. Opiskelijaliikkeen on osallistuttava yhteiseen ponnistukseen.”, KOL:n puheenjohtaja Hilu Kemppi toteaa.

Valtio maksaa hätämajoituksen järjestäjälle korvausta tilojen käytöstä. Kesäajan tyhjinä seisovien opiskelija-asuntojen käyttö on siis myös opiskelija-asukkaan etu, koska tyhjäkäytöllä olevista asunnoista syntyvät kulut maksaa aina viimekädessä vuokralaiset.

Keskustaopiskelijat näkevät myös myönteisenä korkeakouluopiskelijoiden osallistumisen vapaaehtoistoimintaan turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edistämiseksi. ”Turun yliopiston ylioppilaskunta organisoi vapaaehtoisia opettajaopiskelijoita tukemaan turvapaikanhakijoiden suomen kielen opintoja. Tämä on esimerkillistä toimintaa ja loistava tapa toteuttaa ylioppilaskunnille laissa määriteltyä tehtävää opiskelijoiden aktiiviseen kansalaisuuteen valmistamisesta.”, puheenjohtaja Kemppi kehuu.

Lisätietoja:

Hilkka Kemppi
Keskustan Opiskelijaliitto
Puheenjohtaja
050 3897260
hilkka.kemppi@keskustaopiskelijat.fi

 

Jaa tämä artikkeli