Keskustan Opiskelijaliitto: Mia Lehto Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen vuodelle 2016

Lehto on 28-vuotias kauppatieteiden opiskelija Lappeenrannasta. Strategiseen johtamiseen keskittyvien opintojensa ohella hän on tänä vuonna toiminut LTKY:n hallituksessa, vastuualueenaan koulutuspoliitiikka. Kuluvan kaksivuotiskauden ajan Lehto on ollut myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston hallituksen jäsen, kartuttaen näin kokemusta yliopiston strategisen tason johtamisesta.  Aikaisempina opiskeluvuosinaan Lehto on työskennellyt yliopistolla tuntiopettajana.

”Mialla on vahva osaaminen koulutuspolitiikasta ja tahto tehdä tästä maasta parempi paikka opiskelijoille. Olen nähnyt Mian toimintaa läheltä tämän vuoden ajan ja hän on tehnyt minuun lähtemättömän vaikutuksen. Mia on nainen, jolla on vahvuutta ja kykyä tarttua epäkohtiin, mutta sen lisäksi hänellä on sydän paikallaan, välittäen meidän kaikkien yhteisestä edusta!”, kuvailee Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Kaisa Rimpiläinen.

”Vaikeista ajoista huolimatta nyt ei ole aika jäädä tuleen makaamaan. Meidän tulee varmistaa, että kaikilla suomalaisilla on tulevaisuudessakin mahdollisuus kouluttautua, sosioekonomisesta taustastaan riippumatta. Nyt jos koskaan meidän tulee myös pitää huolta korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laadusta”, Mia tiivistää. 

”Opiskelijaedunvalvonnan vaikuttavuus riippuu siitä, miten SYL:a kuullaan poliittisessa päätöksenteossa. SYL:n tulee tulevaisuudessa korostaa entistä enemmän sekä asiantuntijuuttaan koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa sekä osoittaa olevansa yhteistyökyinen”, Mia kertoo.

Suomen ylioppilaskuntien liitto kokoontuu liittokokoukseensa 20.–21.11.2015 Espoon Korpilammelle. Liittokokous käyttää liiton ylintä päätäntävaltaa ja valitsee kaksipäiväisessä kokouksessa liitolle puheenjohtajan ja hallituksen.
 
Lisätietoja: 
Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja 
Hilkka Kemppi 
0400181115
hilkka.kemppi@keskustaopiskelijat.fi

Jaa tämä artikkeli