Keskustan Opiskelijaliitto: Tulorajojen poisto tulonsiirtoa köyhiltä rikkaille

Keskustan Opiskelijaliitto(KOL) ihmettelee viime aikoina esiin noussutta keskustelua opintotuen tulorajoista ja väitteistä siitä, kuinka ne estäisivät opiskelijoiden työnteon ja lisäansion saamisen opiskeluaikana. KOL:n mielestä opintotuen tarkoitus on mahdollistaa opiskelu, mikäli tulot eivät muuten riitä ylläpitämään kohtuullista tulotasoa. Nykymalli ei rankaise ahkeria opiskelijoita, vaan päinvastoin tukee niitä, jotka tukea todella tarvitsevat.

-Tulorajat ovat työkalu, jolla varmistamme, että opintotuki kohdentuu niille opiskelijoille, jotka eivät ilman sitä tulisi toimeen. Opintotuen ensisijainen tavoite tulisi olla opiskelun mahdollistaminen kaikille kukkaron paksuudesta riippumatta. Eivät tulorajat ketään estä tekemästä töitä, pohtii liiton varapuheenjohtaja Juho Pulkka.

Tulorajoista ja opintotuen takaisinperinnästä keskustellaan lähes vuosittain ja onkin tärkeää miettiä, miten tulorajojen ylittäminen ei koituisi niin raskaaksi rangaistukseksi opiskelijalle. 15% korko Kelan takaisinperinnässä on epäoikeudenmukainen. Keskustaopiskelijat esittävät, että opintotukilain uudistuksen yhteydessä koron suuruutta laskettaisiin tai perintäkäytäntöjän inhimillistettäisiin muilla keinoin. Tulorajojen poisto tai korottaminen ei Keskustan Opiskelijaliiton mielestä kuitenkaan ole oikea ratkaisu tässä tilanteessa.

-Meillä on mahdollisesti edessämme merkittävät leikkaukset opintotukeen. Haluammeko todella laajentaa yhä vähenevien opintotukirahojen käytön myös muutenkin hyvin toimeentuleville opiskelijoille ja siten heikentää jo ennestään huonosti toimeen tulevien opiskelijoiden toimeentuloa? Tulorajojen poisto kuulostaa mukavalta, mutta mistä löytäisimme opintotukeen vaadittavat lisäsummat, mikäli yhä useampi opiskelija nostaisi tukea, kysyy keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Anniina Sippola?”

Lisätietoja:
Anniina Sippola
KOL:n puheenjohtaja
050 389 7260 
anniina.sippola@keskustaopiskelijat.fi

 
Jaa tämä artikkeli