Linda Brandt: Keskustalaisuus – Aate ja perhe

Minulta kysytään usein, miksi olen valinnut nimenomaan Keskustan. Tämä kysymys on jo itsessään hämmentävä. Miksi ei Keskustaa? Minulle Keskusta edustaa sivistystä, suvaitsevaisuutta ja välittämistä lähimmäisestä. Se kuvastaa elämistä reaalimaailmassa, talouden ymmärrystä, mutta ihmisyyden mukana kuljettamista. Keskusta-aate kuvastaa perinteiden kunnioitusta, mutta myös lupausta paremmasta tulevaisuudesta, jota me voimme yhdessä rakentaa. IMG_4024-2

Keskustan Opiskelijaliiton yksi tärkeimmistä arvoista on sivistys. Sivistys on itselleni kantava arvo koko liikkeessämme. Sivistynyt ihminen kykenee muodostamaan jäsentyneen näkökulman ja tarkastelemaan asioita kriittisesti. Suvaitsemattomuus on sivistyksen vastakohta, sillä suvaitsevaisuus rakentuu sivistykseen tukeutuen. Yhteisöllisyys on toinen tärkeä arvo. Olemme keskustalaisten ystävien kanssa ruvenneet kutsumaan toisiamme kepuperheeksi. Tämä kuvastaa sitä yhteishenkeä ja aatetta joka meillä on. En voinut kuvitella ennen keskustalaisuutta, miten suurta yhteisöllisyyttä Keskustassa parhaimmillaan on. Yhteisöllisyys ja rakkaus ovat tärkeitä keskustalaisia arvoja. Arvoja, joita meidän tulee ylläpitää ja uudelleenrakentaa yhteiskunnassamme. 

Keskustalaisuus kumpuaa alkiolaisuudesta, köyhän asiasta. Ihminen ei ole aatteemme mukaisesti oman onnensa seppä. Ihmiset syntyvät erilaisiin elämäntilanteisiin ja ennen kaikkea erilaisiin lähtökohtiin ja niinpä ihmisiä ei tule asettaa eriarvoiseen asemaan esimerkiksi sosiaalisen statuksen, koulutuksen tai osaamisen kautta. Meillä kaikilla on sama ihmisarvo ja jokaista ihmistä tulee kunnioittaa. 

Ihmisen teot eivät ole aina hyväksyttäviä tai kunnioitettavia, mutta ihmisyyttä tulee tarkastella teoista irrallisena itseisarvona. Se, että joku on menestynyt elämässään, joillakin mittareilla mitattuna, on monien osasten summa. Toiset ovat syntyneet onnellisten tähtien alla, kun toiset myrskyyn ja tuuleen. Meidän tehtävämme keskustalaisina on tukea niitä huono-onnisia, jotta he voivat voimaantua elämään itsensä näköistä elämää. Ihminen on onnellinen saadessaan elää mielekästä elämää, tullen toimeen omillaan ja toteuttaen itseään. 

Palataan kysymykseen, miksi Keskusta? Miten yhteiskuntavastuu näyttäytyy keskustalaisin silmin? Meillä on vastuuta yhteiskunnasta ja ihmisistä, erityisesti niistä, jotka ovat heikommassa asemassa. Mutta keskustalaisuuteen kuuluu myös sen tiedostaminen, että ihmisillä on vastuuta itsestään. Ihmistä tulee tukea elämän kuopissa, ehkäistä syrjäytymistä ja huono-osaisuutta, mutta tärkeintä on voimaannuttaa ihminen pärjäämään omillaan. Elämme yhteiskunnassa, jonka kasvun takaamiseksi, on välttämätöntä palkita ihmisiä osaamisensa ja uutteruutensa perusteella. Näin ollen meidän tulee tukea heikommassa asemassa olevia yksilöllisesti, jotta he voivat voimaantua. Samaan aikaan tulee luoda kannustimia talouskasvulle, yrittäjyydelle ja työnteolle. 

Keskustassa yhdistyy ihmisyys, ymmärrys taloudesta ja mahdollisuus rakentaa parempaa tulevaisuutta. Kaiken yhdistävä tekijä on keskustelukulttuuri, joka kehittyy koko ajan. Keskustan Opiskelijaliitossa se nivoutuu sivistykseen ja mahdollisuuksien tasa-arvon rakentamiseen. Näihin arvoihin meidän tulee rakentaa tulevaisuuden Keskustaa ja kepuperhettämme.

Linda Brandt

Liittohallituksen jäsen

Share the Post:

Related Posts