Ihmisyydestä, muutoksista, vakaudesta ja arvojohtajuudesta

“Keskusta on humanistinen, ihmisyyttä kunnioittava liike.” – ote Keskustan periaateohjelmasta

Tämä viikko on ollut historiallinen Suomen politiikassa. Viimeksi hallituksen uudelleen muodostamiseen on päädytty vuonna 1977. Kiitos keskustan puheenjohtaja Juha Sipilän osoittaman arvojohtajuuden, Suomen poliittisessa historiassa on nyt uusi luku, joka tullaan tuntemaan eduskunnan laajana marssina ihmisyyden ja ihmisoikeuksien puolesta.

 

Keskustanuoret ja keskustaopiskelijat ovat seuranneet perussuomalaisten puolueen sisäistä kehitystä jo pidemmän aikaan huolestuneena. Huhtikuun keskustan puoluevaltuustossa nuorkeskusta – Suomen Keskustanuoret ja Keskustan Opiskelijaliitto yhdessä – ottivat kantaa sen puolesta, että keskustan on kyseenalaistettava yhteistyö rasistirikoksista tuomittujen henkilöiden kanssa. Hallanvaaraa oli jo tuolloin ilmassa.

Viime viikonloppuna huhtikuussa ennakoitu tapahtui todeksi. Perussuomalaisten puoluekokous valitsi Jussi-Halla-ahon puolueensa puheenjohtajaksi. Nuorkeskusta reagoi asiaan välittömästi valinnan jälkeen, ja painotti keskustan puoluejohdolle ehdottomuutta keskustan periaatteista joustamisessa. Halla-aho sai puoluejohtoon rinnalle varapuheenjohtajiksi Laura Huhtasaaren, Teuvo Hakkaraisen sekä Juho Eerolan. Näistä Halla-aho ja Hakkarainen ovat oikeuden tuomitsemia rasismirikoksesta, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

 

 

 

Ihmisarvo on jakamaton – kaikki ihmiset ovat oikeutettuja elämään yhdenvertaisina. Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus kouluttautua, elää turvassa ja tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti.

Perussuomalaisten uuden puheenjohtajan viime sunnuntaina pitämä linjapuhe ja illan aikana antamat haastattelut vahvistivat kuvaa siitä, että puolueen aatteellinen luonne oli muuttunut. Jussi Halla-aho toisti seisovansa vuosien takaisten rasististen kirjoitustensa takana, joissa ihmisellä on vain välinearvo. Halla-ahon maailmankuva ei jaa meidän käsitystämme jakamattomasta ihmisarvosta. Euroopan ja Suomen historiassa on runsaasti esimerkkejä siitä, mihin ihmisarvon välineellistäminen johtaa. Me keskustalaiset seisomme niiden arvojen takana, jotka ovat leimallisia pohjoismaiselle, demokraattiselle yhteiskunnalle. Illan aikana oli selvää, että nuorkeskustan on tarvittaessa toimittava puoluedemokratian välityksellä hallituksen kaatamisessa, jos tilanne sitä vaatii.

Pääministeri Sipilältä oli rohkeaa tunnistaa se keskustelu, josta ei päästäisi hallituksen työskentelyssä yli. Olemme pystyneet tekemään Perussuomalaisten kanssa hyvää yhteistyötä kaksi vuotta samassa hallituksessa. Hallituksen hyvien uudistusten loppuun viemiselle ei ollut kuitenkaan edellytyksiä, jos jo neuvotteluissa oli tunne, että hallitusohjelmaa ei lueta samalla tavalla ja syvää luottamusta ei synny. Pääministeri Sipilä ilmoitti muun muassa, että maahanmuuttoa koskevien kirjausten nykyistä tarkempi noudattaminen ei ole mahdollista. Se tarkoittaa sitä, että me emme arvojohtajina ole valmiita kiristämään nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa. Tästä asiasta olemme ottaneet myös Nuorkeskustana kantaa viikonloppuna ja alkuviikosta. Haluamme kiittää puolueen puheenjohtajaa Juha Sipilää arvokkaasta valinnasta. Hallituksen uudistuksia ei saa upottaa ristiriitaisiin ihmisoikeuskeskusteluihin eteenpäin menemisen sijaan.

Opposition huutelut ennenaikaisista vaaleista ovat kyseenalainen tapa horjuttaa hyvin alkaneita hallituksen saavutuksia, kuten onnistunutta talouskasvua ja parantuneita työllisyyslukuja. Eduskunta edellyttää, että uusien vaalien aiheena saattaa olla vain pitkäaikainen, lähinnä poliittisen hallituksen muodostamisvaikeutena ilmenevä parlamentaarinen kriisi tai muunlaisesta syystä eduskunnan toimintakykyyn tai kokoonpanoon kohdistuva kiistaton epäluulo. Sen sijaan valtioneuvoston omat toimintavaikeudet eivät lähtökohtaisesti saa johtaa eduskunnan hajotukseen. Lisäksi todetaan, että hallituskriisiä ei saa pyrkiä ratkaisemaan uusilla vaaleilla uhkaamalla. Hallituksen kaatuminen ei tarkoita uusia vaaleja, vaan uusi hallitus on muodostettavissa viime eduskuntavaalien kannatuksen varaan. Kaikenlaiset hallituksen ulkopuoliset huutelut uusista vaaleista aiheuttavat turhaa turvattomuuden tunnetta.

Huomio: Tämän kirjoituksen julkaisuhetkellä saimme tiedon vanhan Perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajoamisesta. Kiitos Timo Soinin joukkueelle suoraselkäisyydestä ja selkeästä irtiotosta.

 

Hilkka Kemppi

puheenjohtaja

Suomen Keskustanuoret

 

Arttu Karila

puheenjohtaja

Keskustan Opiskelijaliitto

 

 

 

Share the Post:

Related Posts

7555 X Kiitos

Keskustaopiskelijat ry haluaa onnitella jäsentensä hyvistä tuloksista! Eurovaalit ovat ohi ja keskusta säilytti kaksi paikkaansa. Pikaisen analyysin perusteella on kuitenkin

Read More