Eemeli Rajala: Keskustan luotava oma visionsa korkeakoulutukselle!

Keskusta on määritellyt jo pitkään itsensä sivistyspuolueena, mutta tällä hetkellä määritelmä on vain utopiaa. Viime vuosien aikana tehdyt leikkaukset ja ylimalkainen suhtautuminen koulutukseen osoittavat että keskustalainen visio korkeakoulutuksesta on hukassa, tai vähintäänkin unohdettu.

Opetusministeriö julkaisi vastikään korkeakoulutuksen vision vuodelle 2030, jossa ainoa selkeä ja konkreettinen asia oli, että korkeakouluja tulisi olla vähemmän. Visiosta huomaa selkeästi opetusministeriön kokoomuslaisuuden. Vision lisäksi olen pettynyt myös keskustalaisten kansanedustajien ja toimijoiden kommentointiin kyseisestä visiosta. Ainoat kommentit liittyivät siihen, että korkeakouluja ei saisi yhtään vähentää ja pitää varmistaa, että alueellinen saavutettavuus on taattu. Kyseiset pointit ovat ehdottoman tärkeitä, mutta ne eivät voi olla ainoita asioita mitä tuomme esiin. Koulutuksen alueellisuuden sijaan meidän tulee tarjota ratkaisuja siihen miten koulutus järjestetään milläkin alueella. Jokaisella alueella on omat vahvuutensa ja tarpeensa, jonka takia korkeakoulujen profilointi juuri näiden tekijöiden mukaan on yksi erittäin rakentava ratkaisu.

Keskustalaiseen visioon tulisi kuulua selvästi alueellisuus ja sen tuomat edut, koulutuksen saavutettavuus sekä tulevaisuuslähtöisyys. Saavutettavuus tulee näkyä selkeästi siinä, että missä korkeakoulut sijaitsevat, mutta myös siten että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus ja edellytykset päästä korkeakoulutukseen. Sosioekonomisia eroja vastaan taisteleminen on yksi keskustaliikkeen sydänaatteista emmekä voi unohtaa miten se vaikuttaa myös koulutuksen periytymiseen. Meidän tulee myös rakentaa visiota tulevaisuutta varten, ei nykyhetkeä varten. Tulevaisuuden työelämä ja yhteiskunta tulee muuttumaan erittäin paljon, joten koulutuksen tulee vastata näihin muutoksiin ajoissa.

Me emme voi vain näkyä ei-liikkeenä, joka ei tarjoa mitään oikeita ratkaisuja koulutuksen toteuttamiseen. Tästä syystä keskustan on luotava oma konkreettinen visio tulevaisuuden korkeakoulutukselle ja meidän tuleekin olla rohkeita miettiäksemme uusia ratkaisuja. Suomalainen koulutus on yksi tärkeimpiä valttikorttejamme ja jos emme kehitä sitä tulevaisuutta varten, menetämme kaikki sen tuomat edut.

Eemeli Rajala
Ehdokas Keskustan Opiskelijaliiton varapuheenjohtajaksi

 

Eemeli Rajala.

 

 

Share the Post:

Related Posts