Keskustaopiskelijat: Uuden oppiminen ei ole nuorten yksinoikeus

Elinikäinen oppiminen ja osaamisen päivittäminen on aiheellisesti koulutuksen kuuma teema näinä päivinä. Pienen maan pitää osata vastata työn murroksen, globalisaation ja työelämän kasvavien vaatimusten tuomiin muutoksiin ajantasaisella ja modernilla koulutusjärjestelmällä, joka ottaa huomioon erilaiset oppijat.

Elinikäisen oppimisen mahdollistamisessa korostuvat joustavat opiskelumahdollisuudet. Keskustaopiskelijoiden alkuvuodesta esittämä verkkokorkeakoulu palvelee etenkin korkeasti kouluttautuneiden joustavia mahdollisuuksia osaamisen päivittämiseen, mutta elinikäisen oppimisen ratkaisuja täytyy kehittää myös matalammin kouluttautuneille.

“Tilanteessa, jossa henkilöllä on kenties kokopäivätyö, perhe ja muu elämä pyöritettävänä, voi opiskelu muodostua liian haastavaksi. Nykyinen, pääsykokeisiin ja tutkintoihin perustuva kankea järjestelmä ei ole omiaan kannustamaan uuden oppimiseen,” huomauttaa Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtaja Emmi Paajanen.

Opintoja tulee voida suorittaa työelämän ohessa joustavasti lyhyissä moduuleissa, joista saa osaamissertifikaatin. Tällaiset moduulit voisivat lisätä työntekijän osaamista esimerkiksi johtamisessa, koodaamisen alkeissa tai tietotekniikassa. Yksi vaihtoehto on myös lyhyet, noin vuoden mittaiset opinto-oikeudet, jonka aikana voi suorittaa laajemmin osaamista täydentäviä opintoja.

Keskustaopiskelijat ovat esittäneet viime vuonna että Suomen hallitus laatii ensi hallituskaudella koulutuksen saavutettavuussuunnitelman. Koulutuksen saavutettavuussuunnitelman tavoite on kerätä tieto koulutuksen saavutettavuuden haasteista yhteen suuunnitelmaan, johon suunnitellaan tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit tavoitteiden seuraamiseksi. Keskustaopiskelijat esittävät, että yksi ensimmäisen saavutettavuussuunnitelman tavoitteista on elinikäisen oppimisen esteiden poistaminen.

“Uuden oppiminen ei ole nuorten ikäluokkien yksinoikeus. 50-vuotiaan on pystyttävä päivittämään osaamistaan samalla tavalla kuin kolmekymppisen. Suomi ei saa jumittua ajatukseen, että opiskelu päättyy ensimmäiseen tutkintoon. Oikeus oppia on elinikäinen.” huomauttaa Paajanen.

Lisätietoja:

Emmi Paajanen
1. varapuheenjohtaja
Keskustaopiskelijat

emmi.paajanen@keskustaopiskelijat.fi

 

Keskustaopiskelijoiden 1. varapuheenjohtaja Emmi Paajanen

 

 

Jaa tämä artikkeli