Liittokokous 9.-10.11. Oulussa

Keskustaopiskelijat ry:n sääntömääräinen liittokokous järjestetään Oulussa 9.-10.11.2019.

Kokouksessa valitaan liitolle uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja liittohallitus. Muita sääntömääräisiä asioita ovat kolmen puoluevaltuustoehdokkaan nimeäminen Vantaan puoluekokoukseen, kahden puoluekokousedustajan nimeäminen. Lisäksi kokouksessa mm. päätetään liiton toiminnasta ja taloudesta vuodelle 2020.

Näiden lisäksi kokouksessa hyväksytään myös liiton uusi koulutuspoliittinen ohjelma ja tavoiteohjelma.

Osastoilla on myös mahdollisuus tehdä liittokokoukselle aloitteita poliittisista ja järjestöllisistä asioista toimittamattalla aloitteet sähköpostilla osoitteeseen kol(at)keskustaopiskelijat.fi viimeistään 26.10.2019 klo 23.59 mennessä.

AIKA: 9.-10.11.

PAIKKA: Aleksinkulma (Aleksanterinkatu 9, Oulu)

OHJELMA:

Lauantai 9.11.

Aamupala klo 9 alkaen

Kokouksen avaus klo 10

Valiokuntatyöskentely alkaa klo n. 15

Sunnuntai 10.11

Aamupala klo 8.30. alkaen

Klo. 9 kokous jatkuu

Liitto korvaa liittokokousedustajien matkakulut matkustusohjesäännön mukaisesti halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan 10 euron omavastuulla (yleensä VR EKO). Oman auton käytöstä ja kimppakyydeistä sovittava pääsihteerin kanssa erikseen ja etukäteen.

Liittokokousmaksu(sisältää majoituksen) KOL:n jäsenille on la-su 10€/hlö/
Liittokokousmaksu(ilman majoitusta) KOL:n jäsenille ja ei-jäsenille on ilmainen.
Liittokokousmaksu ei-jäsenille(sisältää majoituksen) on la-su 45€/hlö

Majoitus on Forenomissa. Lounaat ovat liittokokouksen yhteydessä.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 4.11. klo 15:00 mennessä.

Please select a valid form

Liittokokouksen asialista


1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle kolme puheenjohtajaa, kaksi sihteeriä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä neljä ääntenlaskijaa.

3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen asialistaksi

5. Kokouksen menettelytapajärjestyksen hyväksyminen

6. Kokoukselle tuotavat tervehdykset

7. Valiokuntien asettaminen

8. Vuoden 2018 toimintakertomuksen, vuoden 2018 tilinpäätöksen, vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja vuoden 2020 talousarvion, vuoden 2020 matkustusohjesäännön , vuoden 2020 talousohjesäännön, liittokokoukselle tulleiden aloitteiden, liittokokouksen kannanottojen sekä vuoden 2018 liittokokouksen hyväksyttyjen aloitteiden ja ponsien toimenpiteiden esittely

9. Koulutuspoliittisen ohjelman esittely

10.Tavoiteohjelman esittely

11. Yleiskeskustelu

— ensimmäinen päivä päättyy —

12. Liiton vuoden 2018 toimintakertomuksesta päättäminen

13. Liiton tilinpäätöksen hyväksyminen ja taseen vahvistaminen vuodelta 2018 sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

14. Liiton vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta päättäminen

15. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen ja jäsenmaksuosituksesta päättäminen

16. Edustajien matka- ja päivärahoista, liittohallituksen jäsenten korvauksista, toiminnantarkastajien palkkioista ja matkustus- ja talousohjesäännöstä päättäminen

17. Liiton vuoden 2020 talousarviosta päättäminen

18. Koulutuspoliittisesta ohjelmasta päättäminen

19. Tavoiteohjelmasta päättäminen

20. Osastojen aloitteista päättäminen

21. Liiton vuoden 2020 puheenjohtajan vaali

22. Liiton vuoden 2020 varapuheenjohtajien vaali

23. Liiton vuoden 2020 liittohallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali

24. Liiton ehdokkaan vaali Suomen Keskusta r.p:n puoluehallituksen jäseneksi ja varajäseneksi vuodelle 2020

25. Liiton ehdokkaan vaali edustajaksi Suomen Keskustanuorten hallitukseen vuodelle 2020

26. Liiton kahden edustajan ja heidän varajäsentensä vaali Suomen Keskusta r.p.:n puoluekokouksiin vuosille 2020-2022

27. Liiton kolmen edustajan ja heidän varajäsentensä vaali Suomen Keskusta r.p.:n puoluevaltuustoon vuosille 2020-2022

28. Liiton toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2020

29. Kokouksen kannanotoista päättäminen

30. Muut esille tulevat asiat

31. Kokouksen päättäminen

Jaa tämä artikkeli