Kuopion Keskustaopiskelijat: Ella-Sisko Veteläinen Keskustaopiskelijoiden liittohallitukseen

Kuopion Keskustaopiskelijat esittää Keskustaopiskelijoiden liittohallituksen jäseneksi vuodelle 2020 Ella-Sisko Veteläistä. Veteläinen on tuore kasvo KUKO:n toiminnassa ja lähtenyt erittäin suurella innolla opiskelijatoimintaan ja -politiikkaan mukaan. Farmasia-opintojaan hän suorittaa Itä-Suomen Yliopistolla Kuopion kampuksella.

”Ella on tuonut meidän osastomme toimintaan hurjasti lisävirtaa ja hän lähti rohkeasti myös ehdolle ISYY:n edustajistovaaleissa jo heti fuksivuonna! Ella on tyyppinä perehtyvä ja asiansa hoitava, en voi muuta kuin suurella lämmöllä suositella Ellaa liittohallitukseen”, summaa Kuopion Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Paula Koponen.

”Haluaisin edistää sitä, että Keskustaopiskelijoiden jäsenet voisivat osallistua eri tavoin toimintaan, kuten tapahtumiin, työryhmiin, jäsenkyselyihin ja osaston toimintaan. Uutena toimijana voisin tuoda myös uusia näkökulmia Keskustaopiskelijoiden toimintaan”, Veteläinen kertoo.

Kuopion Keskustaopiskelijoilla ei ole ollut liittohallituksessa edustajaa useaan vuoteen. Osaston toiminta onkin lähtenyt nyt reippaasti aktivoitumaan, jonka vuoksi KUKO:n edustajia tahdotaan nostaa myös merkittäville paikoille valtakunnallisesti.

Lisätietoja:

Ella-Sisko Veteläinen
ellasisko.vetelainen@gmail.com

Jaa tämä artikkeli